Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

Thứ tư - 05/02/2020 03:39
ỦBND TỈNH HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 09/QĐ-CĐHD Hải Dương, ngày 04  tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
 Căn cứ Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 20/4/2010 của UBND tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Hải Dương; Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 về sáp nhập Trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Trường Cao đẳng Hải Dương;
Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;
Căn cứ Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy Hải Dương về tăng cường các các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô – rô – na gây ra;
Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 02/02/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra;
Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Hành chính – Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) của trường Cao đẳng Hải Dương (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau đây:
 1. Ông Vũ Hoài An, Hiệu trưởng - Trưởng ban;
 2. Bà Tạ Thị Thúy Ngân, Phó hiệu trưởng - Phó Trưởng ban Thường trực;
 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm, Phó hiệu trưởng - Phó Trưởng ban;
 4. Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị - Thành viên;
 5. Ông Đàm Văn Bắc, Trưởng phòng Đào tạo - Thành viên;
 6. Bà Nguyễn Thị Thìn, Trưởng phòng Tài vụ - Thành viên;
 7. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm Tin học - Thành viên;
 8. Ông Nguyễn Đình Hưng, Trưởng phòng Thiết bị - Thư viện - Thành viên;
 9. Bà Nguyễn Thị Hoà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học CVA - Thành viên;
 10. Bà Vũ Yến Nhi, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen - Thành viên;
 11. Bà Phạm Thu Thủy, Trưởng khoa Xã hội - Thành viên;
 12. Bà Phạm Ngọc Hoa, Trưởng khoa Tự nhiên - Thành viên.      
 13. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trưởng khoa Mầm non - Thành viên;
 14. Ông Nguyễn Xuân Lai, Trưởng khoa Tiểu học- Thành viên.   
 15. Ông Nguyễn Thái Hưng, Trưởng khoa Nhạc – Họa – Thể dục - Thành viên;
 16. Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng khoa Kinh tế - Thành viên.     
 17. Bà Cao Thu Hằng, Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục - Thành viên;
 18. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng khoa Giáo dục LLCT - Thành viên;
 19. Ông Nguyễn Văn Quyên, Trưởng khoa NNNT - Thành viên. 
 20. Ông Vũ Quốc Tuấn, Trưởng khoa Điện - Cơ - Tin - Thành viên;
 21. Bà Vũ Hoài Thu, Trưởng khoa Ngoại ngữ - Thành viên;
 22. Ông Nguyễn Văn Huệ, Giám đốc Trung tâm NNNT - Thành viên;
 23. Bà Cao Thu Phương, Bí thư Đoàn TNCSHCM - Thành viên;
 24. Bà Nguyễn Thị Hà, nhân viên y tế - Thành viên;
 25. Bà Hà Thị Linh, nhân viên y tế - Thành viên.     
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo:
 1. Chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại đơn vị:
 • Nắm bắt thường xuyên, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh; chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của UBND tỉnh.
 • Chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương, với các đơn vị và cơ sở giáo dục trực thuộc.
 • Tăng cường công tác thông tin, truyền thông cho CB, GV, NV và HSSV của nhà trường về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng tránh trên tinh thần để CB, GV, NV và HSSV nhận thức đầy đủ về nguy cơ dịch, không hoang mang và chủ động có sự phòng ngừa thích hợp.
 1. Tổ chức thực hiện; đôn đốc, giám sát tiến độ, tình hình các bộ phận.
 2. Thường xuyên giám sát, nắm tình hình diễn biến dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trong đơn vị để kịp thời báo cáo cho Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh.
          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.
Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
   
Nơi nhận:      
- Như điều 1 (th/h);
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp  do chủng mới của vi rút Corona tỉnh HD (b/c);
- Lưu: VT.                                 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã kí)

 


img 0597
img 0598

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây