NGƯỜI DÙNG TIN THÔNG MINH....

Thứ ba - 08/06/2021 11:15
NGƯỜI DÙNG TIN THÔNG MINH
LÀ NHÂN TỐ GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM TRI THỨC SỐ

1. GIỚI THIỆU
Xã hội tri thức dựa trên nhu cầu tiếp cận thông tin, phân phối thông tin  và khả năng chuyển thông tin thành tri thức. Ở một góc độ nào đó, thư viện đại học đang giữ “chìa khóa” của nền kinh tế tri thức và góp phần hình thành xã hội tri thức. Một câu hỏi quan trọng đặt ra với các thư viện đại học là làm thế nào để cung cấp các nguồn tài nguyên tri thức một cách hiệu quả nhất cho người dùng tin. Những điều kiện thích hợp để tài nguyên tri thức được phát huy hiệu quả hơn trong bối cảnh xã hội tri thức ngày càng năng động và đổi mới. Một phương thức kết nối mới giữa người dùng tin “thông minh” và thư viện đại học đó chính là Trung tâm Tri thức số. Người dùng tin “thông minh” có khả năng thích ứng tốt với những thay đổi, phát huy hữu hiệu các kiến thức kỹ năng thông tin trong việc khai thác nguồn tài nguyên thông tin nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin của cá nhân. Trung tâm Tri thức số cung cấp nguồn tài nguyên thông tin đa dạng, tức thì thông qua kho “siêu dữ liệu” cho người dùng tin một cách đầy đủ và toàn vẹn hơn. Như vậy, Trung tâm Tri thức số vừa thúc đẩy ứng dụng đổi mới về truyền thông học thuật vừa đem đến những giá trị lợi ích cho người dùng tin “thông minh” trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập với các nhu cầu khác nhau.
2. CÁC KHÁI NIỆM
2.1. Người dùng tin thông minh
Kỷ nguyên số đã mang đến cho người dùng tin nguồn tài nguyên thông tin “khổng lồ”. Việc tiếp cận nguồn tài nguyên thông tin đa dạng, phong phú đó dần dần giúp người dùng tin hình thành kĩ năng tìm kiếm thông tin hữu hiệu. Thêm vào đó, nhu cầu về thông tin và cách thức tiếp cận, khai phá nguồn tài nguyên thông tin của người dùng tin ngày càng đi vào chiều sâu và họ đang trở thành những người dùng tin “thông minh”. Họ không chỉ khai thác thông tin hữu ích có giá trị, mà họ còn tham gia phản biện và đánh giá chất lượng nguồn tài nguyên thông tin, loại bỏ những thông tin thừa, không phù hợp. Người dùng tin “thông minh” sử dụng nguồn tài nguyên thông tin hiệu quả hơn, tuân thủ tốt bản quyền và tái tạo ra tri thức mới. Người dùng tin ngày nay không chỉ là người am hiểu mạng máy tính hay 
công nghệ số mà họ có thể được gọi là “siêu thông thạo” (metaliteracy). Theo định nghĩa của Jacobson và Mackey (2013) cho rằng: “Siêu thông thạo được hình dung như một mô hình toàn diện về kiến thức để nâng cao tư duy phản biện và phản ánh trong phương tiện truyền thông xã hội, phần mềm học tập mở và cộng đồng trực tuyến”[6]. Người dùng tin “thông minh” hay người dùng tin “siêu thông thạo” không chỉ có kiến thức về kỹ năng thông tin (information literacy) như: tiếp cận, khai thác, đánh giá, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin. Mà còn có năng lực thích ứng với những thay đổi liên tục trong các công nghệ mới và phát triển tư duy phản biện. Người dùng tin tích cực tham gia vào hoạt động kết nối và phân phối thông tin như người học độc lập và hợp tác. Tác giả Mackey và Jacobson (2014) đã chỉ ra rằng: “Những cá nhân “siêu thông thạo” là những người có khả năng thích nghi với những công nghệ đang thay đổi và môi trường học tập, kết hợp và thấu hiểu mối quan hệ với kiến thức liên quan. Nó đòi hỏi mức độ tư duy và phân tích cao về cách mà chúng ta phát triển khả năng tự tiếp nhận thông tin như những người học siêu nhận thức trong môi trường truyền thông xã hội mở” [8]. Người dùng tin “thông minh” thu thập kiến thức nhiều hơn, đầy đủ hơn. Họ chủ động ứng dụng các kỹ thuật công nghệ trong việc tiếp cận các nguồn tài nguyên thông tin phục vụ cho mục tiêu của họ. Họ dễ dàng nhận ra được mối liên quan giữa các kiến thức. Họ hiểu chính xác nhu cầu họ cần gì? Họ cần sử dụng công cụ tìm kiếm nào và khai thác nguồn tài nguyên thông tin ở đâu để thỏa mãn nhu cầu đó.
Sự thay đổi về cách tiếp cận về nguồn tài nguyên thông tin của người dùng tin “thông minh” là nhân tố tác động đòi hỏi các thư viện đại học nhanh chóng phát triển để đáp ứng kịp thời nhu cầu người dùng tin. Giá trị của thư viện thể hiện không chỉ ở cách tìm thấy nguồn tài nguyên thông tin mà còn là sự sẵn có bộ sưu tập liên quan đến nhu cầu người dùng tin. Trung tâm Tri thức số với nguồn tài nguyên thông tin đảm bảo chất lượng, sự liên thông giữa các hệ thống tri thức và nguồn nhân lực thư viện sẽ đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của người dùng tin “thông minh”.
2.2. Trung tâm Tri thức số
Tác giả Lifer và Rogers (1998) đã chỉ ra mục tiêu của Trung tâm Tri thức số: “là tạo dựng mối quan hệ hợp tác với các chương trình học thuật; trở thành trung tâm sáng tạo, quảng bá, phân phối và xây dựng thông tin truyền thông đa phương tiện và nguồn tài nguyên thông tin cho trường đại học; hoạt động như trung tâm ứng dụng những công nghệ mới vào giảng dạy, học tập, và sáng tạo tri thức; cung cấp khả năng lãnh đạo và hướng dẫn để thích nghi và sử dụng các tiêu chuẩn truy cập và kỹ thuật” [ 7 ]. Trung tâm Tri thức số như là một kho lưu trữ tổng hợp các nguồn tài liệu số, các cơ sở dữ liệu trực tuyến đăng ký quyền truy cập, trả phí hay là các kho lưu trữ mở. Bộ sưu tập “siêu dữ liệu” này được lưu trữ khoa học và được tạo lập chỉ mục cho từng loại thông tin, cho phép người dùng tin truy cập qua một công cụ tìm kiếm. Trung tâm Tri thức số ngày càng phát triển thông qua việc thu hút và tạo điều kiện cho các cộng đồng nghiên cứu dễ dàng truy cập vào kho lưu trữ. Tài nguyên thông tin trong kho lưu trữ cho phép người dùng tin tìm kiếm mở rộng kết quả hay thu hẹp kết quả. Kết quả tìm kiếm có thể kèm theo âm thanh, hình ảnh cho nội dung. Kho “siêu dữ liệu” với các ứng dụng kỹ thuật công nghệ hỗ trợ người dùng tin thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một lúc trong quá trình khai thác nguồn tài liệu. Nguồn tài nguyên thông tin đa dạng các loại hình từ Trung tâm Tri thức số cung cấp cho người dùng tin kiến thức phong phú, hỗ trợ tích cực cho hoạt động “sáng tạo tri thức”.

Hassannuddin, Dahlan và Hussin (2013) cũng xem trung tâm tri thức như là kho lưu trữ kỹ thuật số, có chức năng phổ biến tri thức đến người dùng tin và góp phần tạo ra tri thức mới: “Trung tâm tri thức là một trong những cách để thu thập, chia sẻ thông tin và quản lý tri thức trong một tổ chức” [4]. Trung tâm Tri thức số cung cấp cho người dùng tin nguồn tài nguyên thông tin phong phú, đa dạng thông qua các dịch vụ trực tuyến tiên tiến nhằm thúc đẩy, khuyến khích sự sáng tạo của người dùng tin trong việc sử dụng và tái tạo ra tri thức mới. Trung tâm Tri thức số với những điều kiện thuận lợi về quy mô, nguồn dữ liệu, công nghệ để phát triển các dịch vụ phức hợp cần thiết để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của người dùng tin. Tri thức, thông tin là cốt lõi quan trọng cho sự phát triển của thư viện. Tác giả Nove Eka (2016), chỉ ra rằng: “Khuôn khổ của một thư viện được coi như là trung tâm tri thức bao gồm nhân viên thư viện, công nghệ thông tin, nguồn tài liệu, thu thập, xử lý, trình bày và chia sẻ tài liệu” [9 ]. Thư viện như là một trung tâm tri thức khi là nơi tập hợp, xây dựng, tổ chức, quản lý và phát triển nguồn tài nguyên thông tin trong kho “siêu dữ liệu”. Ở đó, Trung tâm Tri thức số không chỉ phát triển các nguồn tài nguyên thông tin số từ các cơ sở dữ liệu mà còn thu hút sự tham gia của cộng đồng nghiên cứu đóng góp vào kho tài nguyên thông tin số. Có những bước tiến về ứng dụng khoa học công nghệ tạo ra những dịch vụ trực tuyến tiện ích đưa nguồn tài nguyên thông tin đến người dùng tin nhanh chóng, hiệu quả. Cán bộ thư viện cần có những kiến thức, kỹ năng và năng lực chuyên môn để thích ứng và đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng tin “thông minh” trong xã hội thông tin ngày nay.
US Fed News Service (2008) viết về Trung tâm Tri thức số của Texas đã nêu lên lợi ích mà Trung tâm Tri thức số đem lại cho người dùng tin, đặc biệt là các nhà nghiên cứu, giảng dạy: “Có thể tự do truy cập và sử dụng các tài liệu ở Trung tâm Tri thức số để phát triển và nâng cao kiến thức của người dùng tin (người học) thông qua hoạt động học kết hợp giữa phương pháp giảng dạy truyền thống với công nghệ” [11 ]. Các nguồn tài nguyên thông tin ở Trung tâm Tri thức số góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động nghiên cứu, học tập của người dùng tin. Kho lưu trữ của Trung tâm Tri thức số cho phép người dùng tin chia sẻ thông tin đến cộng đồng nghiên cứu và ngược lại họ cũng có thể tiếp cận được nguồn tài liệu của cộng đồng nghiên cứu. Nghĩa là cả hai đều có thể tìm kiếm được tài liệu và xác định được nguồn tài nguyên thông tin cần thiết cho hoạt động học tập, nghiên cứu thông qua Trung tâm Tri thức số.
Các góc nhìn, các quan điểm về người dùng tin “thông minh” hay người dùng tin “siêu thông thạo” có nét tương đồng về kiến thức thông tin, kỹ năng thông tin. Người dùng tin “thông minh” được coi như là người có khả năng “siêu thông thạo” trong việc khai thác các nguồn tài nguyên thông tin. Mặt khác, họ tích cực tham gia vào quá trình sản 
xuất thông tin mới. Và Trung tâm Tri thức số là một kho “siêu dữ liệu” liên thông, liên kết các nguồn tài nguyên thông tin được thiết lập một cách khoa học với ứng dụng tích cực của công nghệ. Trung tâm Tri thức số thông qua các dịch vụ hỗ trợ trực tuyến đáp ứng tốt nhu cầu người dùng tin “thông minh” trong xã hộ tri thức ngày nay.
 
Người dùng tin “siêu thông thạo” hay người dùng tin “thông minh” và Trung tâm Tri thức số không độc lập mà chúng ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ lẫn nhau. Nhu cầu người dùng tin “thông minh” tạo động lực để thư viện có những bước chuyển về công nghệ, nguồn tài liệu, nguồn nhân lực để trở thành Trung tâm Tri thức số. Ngược lại, Trung tâm Tri thức số đem lại nhiều nguồn tài nguyên thông tin, thúc đẩy sự sáng tạo, sản xuất ra thông tin của người dùng tin “thông minh”. Trong kỷ nguyên thông tin và kinh tế tri thức, thư viện đại học trở thành Trung tâm Tri thức số là một xu thế cần thiết.
3. XU HƯỚNG KHAI THÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN SỐ CỦA NGƯỜI DÙNG "TIN THÔNG MINH"
Người dùng tin “thông minh” ngày nay có xu hướng tiếp cận nguồn dữ liệu số ngày càng nhiều. Nguồn tài nguyên thông tin số trở thành sự lựa chọn phổ biến nhờ vào đặc tính nhanh và tiện lợi trong đối chiếu đánh giá. Từ những năm đầu của thế kỷ XXI, Internet đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, là điều kiện thuận lợi để thư viện đưa nguồn tài nguyên thông tin số đến với người dùng. Đến cuối năm 2019 “Dân số Việt Nam đạt mốc xấp xỉ 97 triệu dân, với 64 triệu người sử dụng Internet, tăng đến 28% so với năm 2017” [1]. Theo Nguyễn Thị Trường Giang (2017): “Hơn 1/3 số người dùng Internet di động có trình độ đại học và sau đại học, hơn 70% người dùng có nghề nghiệp chuyên môn. Đó là các học giả, doanh nhân, công chức, giáo viên, sinh viên, học sinh, nhân viên văn phòng, người làm công tác xã hội” [3]… Hơn 1/3 số người dùng Internet di động có trình độ đại học và sau đại học, cho thấy mạng Internet đã trở thành một phương tiện hỗ trợ tiếp cận nguồn tài nguyên thông tin không thể thiếu trong nghiên cứu, học tập.
Mô hình “siêu thông thạo” của các tác giả Mackey và Jacobson (2014) đã mô phỏng lại khả năng hiểu thông tin của người dùng tin thông qua các vòng tròn đồng tâm có liên quan. Trung tâm của mô hình này là “siêu thông thạo” hay “siêu kiến thức”. Vòng tròn bên trong được bao quanh bởi “siêu nhận thức” thể hiện mức độ quan trọng liên quan đến hiểu biết thông tin. Đường tròn đứt nét bao quanh siêu nhận thức minh họa ảnh hưởng của cách tiếp cận phản chiếu này trong các không gian khác. Mô hình “siêu kiến thức” biểu thị một cách tiếp cận cộng tác để hiểu biết về thông tin. Di chuyển ra ngoài lõi “siêu kiến thức” tiếp theo là khả năng xác định, truy cập, đánh giá và hiểu thông tin. Tất cả các khía cạnh của định nghĩa theo tiêu chuẩn ACRL (2000): xác định, đánh giá, hiểu, truy cập, kết hợp và sử dụng là thành phần của mô hình này. Tuy nhiên, mở rộng những đặc điểm này bao gồm bốn yếu tố cần thiết trong môi trường truyền thông xã hội: cộng tác, tham gia, sản xuất, chia sẻ. Bên cạnh đó, người dùng tin tham gia với tư cách là nhà sản xuất, cộng tác viên và nhà phân phối nội dung số với nhiều hình thức khác nhau.

                                       Hình 1: Mô hình “siêu thông thạo” của Mackey và Jacobson (2014)

Người dùng tin ngày nay tiếp cận tốt các nguồn tài nguyên thông tin từ Internet. Họ biết cách chọn lựa, khai thác và sử dụng những nguồn tài liệu có giá trị và uy tín học thuật để phục vụ cho hoạt động nghiên

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây