QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban phòng, chống Covid-19

Chủ nhật - 06/06/2021 22:55
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
Số: 35/QĐ-CĐHD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Hải Dương, ngày 01 tháng 03  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban phòng, chống Covid-19


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 Ban hành Quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trên đại bàn tỉnh Hải Dương của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Tổng hợp – Công tác sinh viên Trường Cao đẳng Hải Dương.
QUYẾT ĐỊNH
          Điều 1. Thành lập Ban phòng, chống Covid-19 gồm các ông, bà có tên sau:
1. Bà Tạ Thị Thúy Ngân – Hiệu trưởng – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm – Phó Hiệu trưởng – Phó trưởng ban
3. Ông Nguyễn Văn Quyên – Phó Hiệu trưởng – Phó trưởng ban
4. Hà Thị Linh – Nhân viên y tế –  Thư ký thường trực
5. Nguyễn Văn Giáp – Nhân viên y tế –  Thư ký
6. Phạm Thị Thu Thuỷ – Trưởng khoa XH, HT THCS CVA – Ủy viên
7. Nguyễn Thị Hoà – Hiệu trưởng THCVA – Ủy viên
8. Vũ Thị Yến Nhi – Hiệu trưởng MNHS Ủy viên
9. Nguyễn Thái Hưng – Trưởng khoa NHTD – Ủy viên
10. Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng khoa KT Ủy viên
11. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Trưởng khoa MN Ủy viên
12. Cao Thị Thu Hằng – Trưởng khoa TLGD Ủy viên
13. Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng khoa GDLLCT Ủy viên
14. Nguyễn Xuân Lai – Trưởng khoa TH Ủy viên
15. Vũ Hoài Thu – Trưởng khoa NN Ủy viên
16. Phạm Ngọc Hoa – Trưởng khoa TN Ủy viên
17. Nguyễn Văn Khải – Trưởng phòng HCQT Ủy viên
18. Nguyễn Thị Thìn – Trưởng phòng TV Ủy viên
19. Đàm Văn Bắc – Trưởng phòng ĐT Ủy viên
20. Nguyễn Xuân Hùng – GĐ TTTH Ủy viên
21. Nguyễn Đình Hưng – Trưởng phòng TBTV Ủy viên
22. Nguyễn Văn Viết Trưởng khoa NNPTNT Ủy viên
23. Vũ Quốc Tuấn – Trưởng khoa ĐCT Ủy viên
24. Bùi Văn Lợi – Phó TP HCQT Ủy viên
          Điều 2. Ban phòng, chống Covid-19 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Hằng ngày, trưởng các đơn vị cập nhật và báo cáo thông tin về công tác phòng, chống covid-19 của đơn vị tới thư ký thường trực Ban phòng chống Covid-19.
          Trưởng các đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền và triển khai công tác phòng, chống Covid-19 tại đơn vị mình phụ trách.
          Các cá nhân khi có triệu chứng nghi nhiễm hoặc phát hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19 cần báo cáo gấp để xử lí kịp thời, trách lây lan dịch bệnh.
          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi tỉnh Hải Dương công bố hết dịch Covid-19. Các ông, bà có tên trong Điều 1 và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn trường căn cứ quyết định thi hành ./.
 
Nơi nhận:
- BGH;
- Trưởng, phó các ĐV;
- Lưu: VT, TCCB.
HIỆU TRƯỞNG TS. Tạ Thị Thúy Ngân

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây