16:40 +07 Thứ ba, 17/07/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Thông tư - Văn bản mới

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

        Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
http://w6.getpedia.net/data/file/2017/06/20/thong-tu-15-2017-tt-bgddt-ve-che-do-lam-viec-cua-giao-vien.pdf  

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017