16:47 +07 Thứ ba, 17/07/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Thông tư - Văn bản mới

Hướng dẫn tự đánh giá mức độ đạt được theo dự thảo tiêu chí của trường chất lượng cao đến năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

2405/TCGDNN-BQL V/v hướng dẫn tự đánh giá mức độ đạt được theo dự thảo tiêu chí của trường chất lượng cao đến năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Đương link : 
http://tcdn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/1747/Default.aspx  

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017