16:45 +07 Thứ ba, 17/07/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Thông tư - Văn bản mới

Thông tư 783/QĐ-TCGDNN Quy định tổ chức kiểm tra, đánh giá cấp Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/1760/Default.aspx  

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017