16:47 +07 Thứ ba, 17/07/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Thông tư - Văn bản mới

Thông tư Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Tải về tại đây:  https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1264  

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017