00:36 +07 Thứ sáu, 20/04/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Đơn vị trực thuộc » Các Phòng ban

Kế hoạch công tác tháng 6,7

Tổng kết công tác tháng 5 và kế hoạch công tác tháng 6,7 năm 2014

Quyết định về điểm rèn luyện 2014

Quyết định về điểm rèn luyện 2014

Ban hành các tiêu chí và khung điểm để đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy Trường Cao đẳng Hải Dương.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2014

Kế hoạch công tác tháng 5/2014

Thông báo Hội thảo

Hội thảo "Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực người học" của Khối thi đua các trường chuyên nghiệp và dạy nghề

Quy định nâng bậc lương trước thời hạn

Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn

Kế hoạch tháng 12/2013

Kế hoạch tháng 12/2013

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017