00:48 +07 Thứ hai, 28/05/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Đơn vị trực thuộc » Đoàn TN - Hội SV » Đoàn Thanh niên

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên năm 2013 trường Cao đẳng Hải Dương

Chủ nhật - 05/01/2014 07:52
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH HẢI DƯƠNG
BCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
 
***
Số:  28/BC - ĐTN
 
   
Hải Dương, ngày 5 tháng 12 năm 2013
 
BÁO CÁO
Tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên
trường Cao đẳng Hải Dương năm 2013
----------------
 
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2013; nhằm  đánh giá kết quả công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN trong thời gian từ khi nâng cấp về trực thuộc Tỉnh đoàn đối với Đoàn của trường Cao đẳng Hải Dương, BCH trường Cao đẳng Hải Dương báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013, cụ thể như sau:
1. Tình hình học sinh, sinh viên, những biến động về số lượng đoàn viên, hội viên
* Tổng số chi đoàn:
- 54 Chi đoàn HSSV với 2.505 HSSV
- 01 Chi đoàn giáo viên, tổng số 50 đoàn viên giáo viên
- 07 Liên Chi đoàn khoa.
- Thống kê ĐVTN-HSSV theo cơ cấu (10/9/2013)
- Toàn trường: 2.505 ĐVTN trong đó:
- CĐ năm thứ 3:        545 ĐVTN
- CĐ năm thứ 2:        606 ĐVTN
- CĐ năm thứ 1:        617 ĐVTN
- TC năm 2:              253 ĐVTN
- TC năm 1:              287 ĐVTN
* Giới tính:
- Nam: 960;  nữ : 1.545
- Dân tộc: Đoàn viên thanh niên là dân tộc Kinh chiếm trên 98%.
- Kết quả học bổng khuyến khích học tập (kỳ 1 năm 2012-2013):
- Khối CĐ năm thứ 3:          146    (19 giỏi; 127 khá)
- Khối CĐ năm thứ 2:          42      (0 giỏi; 42 khá)
- Khối CĐ năm thứ 1:          06      (01 giỏi; 5 khá)
- TC năm 2 và 3:                 37      (01 giỏi; 36 khá)
- TC năm 1:                        19      (1 giỏi; 18 khá)
- Điểm rèn luyện (kỳ 1 năm 2012-2013):
- Năm 1+2+TC năm 2 và 3: 1.565 trong đó: Xuất sắc 262; Tốt 857; Khá 272; TBH 119; TB 33;  Yếu 21
- Năm 1 và TC năm 1: 893 trong đó: Xuất sắc  88; Tốt 353; Khá 224; TBK 169; TB 41;  Yếu 19
*) Những thuận lợi khó khăn trong hoạt động
+) Thuận lợi:
- Trong quá trình tổ chức thực hiện công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, BCH Đoàn trường luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, các đơn vị, đoàn thể trong trường; Sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ, các ban chuyên môn của Tỉnh đoàn Hải Dương.
- Cán bộ đoàn trường CĐ Hải Dương luôn nêu cao tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm với công tác đoàn; Sự đoàn kết nhất trí trong nhận thức và hành động của ĐVTN – HSSV trong toàn trường.
+) Khó khăn:
- Thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên của trường chưa có cán bộ đoàn chuyên trách, chủ yếu là kiêm nhiệm.
- Điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động đoàn còn hạn chế.
- Một bộ phận nhỏ ĐVTN còn chưa nhận thức đúng về tổ chức Đoàn và phong trào Thanh niên nên tham gia chưa hiệu quả, tích cực.
2. Kết quả công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2013
2.1. Kết quả triển khai 02 cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”
2.1.1 Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt, hội nhập tốt):
        Thực hiện theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Hội Sinh viên tỉnh, Hội Sinh viên nhà trường đã ban hành hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” cấp trường phù hợp với thực tiễn phong trào sinh viên của trường, theo hướng duy trì, nâng chất và phát triển phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Hội Sinh viên trường xác định “Sinh viên 5 tốt” là danh hiệu cao nhất mà sinh viên hướng tới.
Các cơ sở Hội đã chủ động tổ chức các hoạt động cụ thể để sinh viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu đạt các tiêu chí của danh hiệu. Hội Sinh viên trường tổ chức hoàn thiện các quy trình xét chọn, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào một cách cụ thể, khoa học và có kế hoạch.
Ngay từ đầu năm học Hội Sinh viên Trường đã chỉ đạo 100% các liên chi hội, chi hội phải thực hiện tuyên truyền và 100% hội viên đăng ký tham gia thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”. Hội Sinh viên trường đã tuyên truyền về cuộc vận động “ Sinh viên 5 tốt” đến toàn thể sinh viên vào dịp tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ hội về hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”.
Các gương “Sinh viên 5 tốt” được tuyên dương trong Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Sinh viên Học sinh 9/1 tại trường góp phần giáo dục ý thức phấn đấu trong học tập trong sinh viên trường. Các sinh viên được tuyên dương đều phát huy tốt kết quả học tập, rèn luyện bản thân, khẳng định mình trong môi trường học tập và môi trường lao động sau khi tốt nghiệp. Từ đó trở thành các tấm gương sáng cho Sinh viên trường.
 Hai sinh viên đạt được danh hiệu “Sinh viên 5” tốt do Hội Sinh viên tỉnh Hải Dương trao bằng khen là :
  1. Phạm Hương Quỳnh – K35B - Khoa GD Tiểu học
        2. Phạm Thị Tơ – K35 – Khoa Kinh tế
2.1.2  Cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục tích cực, thân thiện, lành mạnh”:
Phát động và tuyên truyền cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục tích cực, thân thiện, lành mạnh” trong tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm. Tất cả sinh viên của trường, các chi hội, liên chi hội cam kết thực hiện cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục tích cực, thân thiện, lành mạnh”. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp với tình hình, điều kiện của Hội Sinh viên trường. Trong buổi hội nghị tập huấn cán bộ Đoàn – Hội, Hội Sinh viên Trường đã hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục tích cực, thân thiện, lành mạnh” đến các liên chi hội, chi hội.
Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đã chỉ đạo các liên chi hội tiếp tục phát huy vai trò của các CLB, nhóm học tập nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi, học tập của Sinh viên, một số CLB hoạt động sôi nổi như: CLB Rèn kỹ năng nghề nghiệp, CLB Võ Vovinam,CLB Khiêu vũ,CLB Tiếng anh,CLB Cầu lông...
Tiếp tục hoàn thiện mô hình Liên Chi hội tại các cơ sở khoa phù hợp với học chế tín chỉ, các đơn vị cơ sở chủ động đề xuất mô hình xây dựng Chi hội trực thuộc phù hợp với tình hình đơn vị mình xây dựng theo chuyên ngành, khóa.
Hội Sinh viên trường đẩy mạnh công tác củng cố, phát triển và định hướng hoạt động cho cơ sở Hội. Các cơ sở Hội nhìn chung có sức sống, vừa hoàn thành các nhiệm vụ của Hội Sinh viên cấp trên giao, vừa chủ động duy trì và sang tạo các hoạt động đặc trưng của đơn vị. Ban Thư ký và Ban kiểm tra Hội Sinh viên trường thường xuyên kiểm tra định kỳ, tiếp xúc để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của các Chi hội lớp để kịp thời chỉ đạo trong các hoạt động chung của Liên Chi hội. Đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo các Chi hội thực hiện, triển khai đúng điều lệ của Hội Sinh Viên.
Ban thư ký Hội Sinh viên Trường luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để thành lập các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm theo nguyện vọng của sinh viên đưới sự quản lí của các Liên chi hội và sự chỉ đạo của Hội Sinh viên Trường. Mọi hoạt động của từng Câu lạc bộ, Đội, Nhóm điều được báo cáo về Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường. Các câu lạc bộ, đội, nhóm ngày càng có sự phát triển, khẳng định được bản sắc của mình thông qua các hoạt động, các buổi sinh hoạt, tiêu biểu:
  • Các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm về tình nguyện thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn cho các bạn hội viên về các kỹ năng, thăm và tặng quà cho các các mái ấm, nhà mở, điển hình: Đội công tác xã hội, đội thanh niên xung kích.
  • Các Câu lạc bộ về học thuật thường xuyên tổ chức các cuộc thi, các buổi hội thảo như: CLB Greentech với cuộc thi “Môi trường và con người” lần 5; CLB Tiếng Anh đã tổ chức các cuộc thi hùng biện tiếng anh với chủ đề “Today’s Students".
Các Câu lạc bộ về sở thích: Đội văn nghệ xung kích đã tổ chức tập luyện và biểu diễn nhiều chương trình văn nghệ; CLB Vovinam tổ chức tập luyện thường xuyên hàng tuần tại trường; CLB cầu lông đã tổ chức tập luyện và cuộc thi cầu lông mở rộng toàn trường;…
     2.2 Kết quả tổ chức các hoạt động nhằm tạo môi trường hỗ trợ sinh viên học tập, rèn luyện
- Nội dung 1: Công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII và tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
+ Triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII và tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tới 100% các liên chi đoàn và đoàn cơ sở.
+ 100% cán bộ đoàn viên giáo viên tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và luật đất đai sửa đổi.
- Nội dung 2 và 3: Xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường. Tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”.
+ 100% các Liên Chi đoàn đã tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn minh lành mạnh, văn hóa công sở: ứng xử, nói năng lịch sự, không hút thuốc nơi công cộng, vệ sinh lớp học giảng đường sạch sẽ.
+ Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa đoàn thanh niên và các đơn vị khoa, tổ, phòng chức năng hàng tháng vào tuần thứ 4 các LCĐ khoa đã tổ chức cho trên 400 ĐVTN tham gia tổng vệ sinh toàn trường; với đoàn viên, sinh viên khu nội trú là 2 buổi/tháng tổng vệ sinh toàn bộ khu Ký túc xá, góp phần tạo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp của nhà trường và nơi ở. Đây là hoạt động thường xuyên và đã được tất cả ĐVTN trong toàn trường hưởng ứng tích cực mang lại hiệu quả cao.
+ ĐVTN trong khu Nội trú  (531 ĐVTN - HSSV) đã tích cực trong việc chăm sóc trồng cây khu vỉa hè (phía sau khu nội trú), chăm sóc bồn hoa cây cảnh trong khuôn viên nhà trường.
- Nội dung 4: Đội hình bảo đảm an toàn giao thông.
    Công tác tình nguyện tham gia tuyên truyền và giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố luôn được quan tâm thực hiện tốt trong năm học. Tham gia hưởng ứng lễ phát động Năm An toàn Giao thông 2013.
- Nội dung 5: Tổ chức các hoạt động giao lưu Văn hóa - Văn nghệ - TDTT gắn với bồi dưỡng kỹ năng xã hội và kỹ năng nghề nghiệp.
+ Tham gia nghiệp vụ sư phạm toàn quốc tổ chức tại Đại học sư phạm Hà Nội với nhiều thành tích nổi bật;
+ Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi Tin học trẻ không chuyên tỉnh Hải Dương;
+ Tổ chức Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tạo được ấn tượng tốt đẹp trong ĐVTN;
+ Đăng cai tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh khối Đại học, Cao đẳng tỉnh Hải Dương – năm 2013 đạt giải Nhất.
- Nội dung 6: Tổ chức gặp gỡ, trao đổi với ĐVTN-HSSV, đẩy mạnh việc bài trừ ma túy, phát hiện và tố giác tội phạm trong môi trường Sư phạm.
    + ĐVTN-HSSV khu Nội trú hàng tháng được học tập nội quy, quy chế tập trung tại sân KTX, qua đó được trao đổi, đề xuất ý kiến, nguyện vọng đối với các thầy cô và lãnh đạo nhà trường. Mọi nguyện vọng chính đáng của ĐVTN-HSSV đều được nhà trường giải quyết kịp thời và thỏa đáng.
+ Công tác tuyên truyền bài trừ, phát hiện tệ nạn ma túy đã được Phòng Tổ chức HSSV phối hợp cùng Đoàn Thanh niên tiến hành tuyên truyền giáo dục cho HSSV nâng cao ý thức, trách nhiệm trước tệ nạn ma túy, kiên quyết giáo dục và đấu tranh với các ĐVTN-HSSV vi phạm tệ nạn xã hội.
- Nội dung 7: Triển khai, thực hiện phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt, Nghiên cứu Khoa học, trao đổi tài liệu phương pháp dạy - học.
+ 100% ĐVTN-HSSV tại các Chi đoàn cơ sở thực hiện tốt phong trào thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu có nhiều giờ học tốt ngày học tốt, hạn chế tối đa việc bỏ tiết, đi học muộn, nghỉ học không lý do, gian lận trong thi cử.
+ Đoàn viên là giáo viên đã tích cự tham gia các hoạt động giảng dạy: thi giảng vòng khoa, tổ (khoa Xã hội), đặc biệt, phong trào NCKH được các đoàn viên là giáo viên trẻ tham gia tích cực:
+ Có 13 báo cáo tại Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng, Chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên trường CĐ Hải Dương của tổ LLCT – TLGD.
+  Có 10 báo cáo tại Hội thảo khoa học “Hoạt động ngoại khóa góp phần nâng cao chất lượng dạy – học” của khoa Xã hội.
+ Có 04 báo cáo tại Hội thảo khoa học “Nâng cao kỹ năng thực hành, nghiệp vụ cho HSSV khoa Tiểu học – Mầm non”
+ Có 10 báo cáo tại Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, hỗ trợ đổi mới PPDH một cách có hiệu quả và sáng tạo” và Hội thi” thiết kế bài giảng Eleaning”
+ Duy trì phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tại 100% các Chi đoàn. Các đoàn viên giáo viên Chỉ đạo khối ĐVTN-HSSV khối lớp năm thứ 3 thực tập tại các đơn vị trường và cơ sở thực tập đã tích cực tham gia các hoạt động tại các Đoàn cơ sở nơi thực tập.
- Nội dung 8: Tư vấn, hỗ trợ cho ĐVTN-HSSV vay vốn, trợ cấp xã hội hỗ trợ học tập.
+ Đoàn trường phối hợp với Phòng Tổ chức HSSV tư vấn cho gần 2.494 ĐVTN-HSSV vay vốn, với số tiền gần 500 triệu đồng phục vụ học tập, sinh hoạt tại trường.
- Nội dung 9: Hỗ trợ thanh niên trong việc nghỉ trọ, nội ngoại trú
    + Đoàn trường đã cùng phối hợp với phòng chuyên môn, các đơn vị khoa có ĐVTN tiến hành kiểm tra, dà soát, nắm bắt nơi ăn ở sinh hoạt của ĐVTN ngoại trú qua đó giúp đỡ các ĐVTN sống tốt hơn, kỷ luật hơn và trách nhiệm hơn (Các khu dân cư thuộc tổ dân phố phường Thanh Bình). 
+ Với ĐVTN khu KTX đã thường xuyên chăm lo về an ninh trật tự, đời sống văn hóa tinh thần (có khu vực chiếu tivi thời sự; khu dịch vụ, khu học tập truy cập mạng...) qua đó kỹ năng học tập và kỹ năng xã hội được hoàn thiện.
+ Đoàn Thanh niên phối hợp với Ban quản lí Khu nội trú tổ chức Hội thi “Phòng ở Kiểu mẫu” cho trên 550 ĐVTN-HSSV nhằm phát huy nếp sống văn hóa, sinh hoạt trong trường Sư phạm, phong trào tổng kết vào tháng 5/2013.
+ Tổ chức “Ngày hội xuân hồng năm 2013” và Hiến máu tình nguyện đợt 1/2013. Tổng số có 328 ĐVTN - HSSV đăng kí hiến máu, thu được 111 đơn vị máu. Đặc biệt, trong dịp này có nhiều bạn ĐVTN đã tích cực trong công tác tuyên truyền và hiến máu như đoàn viên Lò Mỹ Hạnh đã 07 lần hiến máu.
Trong đợt hiến máu tháng 12/2013, Đoàn trường đã vận động tuyên truyền được trên 200 ĐVTN tham gia hiến máu.
- Nội dung 10: Công tác tuyên truyền
Đoàn trường luôn tích cực và chủ động tuyên truyền qua các hình thức như: Băng zon, khẩu hiệu; qua Website của trường; qua Tập san Sinh viên, qua các hoạt động tập thể, sinh hoạt lớp chi đoàn, đặc biệt thông qua hệ thống phát thanh của Đoàn đã truyền tải tới 100% ĐVTN toàn trường về ý nghĩa và nội dung hoạt động của tổ chức đoàn trong năm học, đặc biệt là trong Tháng Thanh niên, ngày 20/11, ngày 9/01…
- Nội dung 11: Công tác báo cáo Đoàn cấp trên
Thực hiện kế hoạch thống nhất và yêu cầu chỉ đạo của BTV tỉnh đoàn Hải Dương về chế độ thông tin báo cáo nói chung và chế độ thông tin báo cáo hàng tháng, BCH đoàn trường đã thực hiện đầy đủ kịp thời qua hệ thống thư điện tử và đường công văn.
2.3 Các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
    - Với môi trường sư phạm truyền thống 55 năm xây dựng phát triển và trương thành trường Cao đẳng Hải Dương đã tổ chức rất nhiều các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Thi đua dạy tốt của của Chi đoàn giáo viên
Trong đợt thi đua chào mừng 20/11 đã có nhiều giáo viên đăng ký tiết dạy tốt, nhiều tiết dạy thể hiện rõ đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với điều kiện của nhà trường, theo yêu cầu của chuẩn kỹ năng nghề nghiệp. Đợt thi đua này có 12 giáo viên trong chi Đoàn cán bộ giáo viên tham gia thao giảng và được đánh giá chất lượng tốt.
+ Thi đua học tốt của Sinh viên trong trường : Sinh viên tích cực học tập rèn luyện, nói không với tiêu cực trong thi cử
+ Hoạt động truyền thống “Đêm sư phạm” với chủ đề “Tôn vinh ngày nhà giáo Việt Nam” được tổ chức ở tất cả các khoa trong trường
+ Tổ chức đêm văn nghệ “ Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam” tổ chức vào đêm 20 tháng 11 tại nhà Đa chức năng là đêm công diễn các tiết mục đặc sắc nhất của các khoa trong trường diễn ra thành công tốt đẹp
  2.4 Các hoạt động kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam 2013
- Hội Sinh viên đã tổ chức giải bóng đá truyền thống cho các lớp trong toàn trường thành công tốt đẹp, có tác dụng rèn luyện sức khoẻ cho học sinh sinh viên trong trường trước khi bước vào năm học mới.
- Hội Sinh viên tổ chức mit tinh kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam 2013, trao tặng học bổng Sinh viên vượt khó, học giỏi tại nhà Đa năng thu hút đông đảo học sinh sinh viên đến dự.
2.5 Các hoạt động kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2013)
- Đoàn trường tổ chức Hội thi "Học sinh - sinh viên thanh lịch, tài năng" (năm học 2012 - 2013) là hoạt động chính của tháng 3 và là hoạt động kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2013). Vòng chung khảo tổ chức vào tối thứ hai (25/03/2013), bắt đầu từ lúc 19h tại Nhà Đa chức năng - Trường Cao đẳng Hải Dương. Hội thi diễn ra thành công và tìm ra 1 nữ sinh thanh lịch là Nguyễn Thị Hiền khoa Xã hội và 1 nam sinh thanh lịch là Ypher khoa Giáo dục Tiểu học.
- Đoàn trường đã tham dự Festival học sinh, sinh viên, thanh niên, công nhân và cắt băng khánh thành Trung tâm hỗ trợ Thanh niên, công nhân và Lao động trẻ Hải Dương trong 2 ngày 23,24/3/2013 tại Trung tâm hỗ trợ Thanh niên, công nhân và lao động trẻ. Số lượng tham gia: BTV Đoàn trường chỉ đạo, 100 đồng chí HS-SV được lựa chọn để tham gia tất cả các hoạt động của Festival. Các hoạt động tham gia gồm: dựng trại, chơi các trò chơi, tham dự lễ tuyên dương 100 Đảng viên trẻ tiêu biểu… Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Hải Dương tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt ðộng diễn ra trong Festival và ðã giành giải B trong Hội trại và giải nhất bóng đá.
2.6 Chiến dịch sinh viên tình nguyện hè; chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2013
- Chia thành 3 đợt (có báo cáo riêng);
- Sinh viên tình nguyện với hoạt động hiến máu: Hoạt động Hiến máu tình nguyện”: là một trong những hoạt động thường niên của Trường trong suốt các năm học vừa qua, kết hợp với Trung tâm truyền máu Bệnh viện, Viện Huyết Học và truyền máu TW  tổ chức mỗi năm 2 đợt. Với sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng hỗ trợ và phát huy tinh thần tình nguyện của cán bộ, giảng viên và các bạn sinh viên. Mỗi đợt hiến máu thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên trong trường và đạt được những kết quả cao.
   - Sinh viên tình nguyện với hoạt động bảo môi trường:  Hội sinh viên đã tiếp tục duy trì và phát triển các đội xung kích, đội sinh viên tình nguyện tại chỗ giúp Hội sinh viên, nhà trường triển khai các phong trào như: Sinh viên tình nguyện xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp thông qua các buổi tình nguyện don dẹp vệ sinh môi trường tại trường học, các khu vực lân cận trường và xa hơn nữa tham gia phong trào dọn dẹp vệ sinh môi trường do Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên tỉnh tổ chức. Xây dựng các công trình thanh niên như: vườn hoa thanh niên, đoạn đường thanh niên tự quản…
3. Đánh giá nguyên nhân, bài học kinh nghiệm
3.1. Đối với Đoàn trường
- Công tác chỉ đạo triển khai một số hoạt động còn chưa sát sao, công tác kiểm tra đánh giá có lúc còn chưa kịp thời và nghiêm khắc nên một số hoạt động ở một vài cơ sở đoàn trực thuộc thực hiện chưa đồng bộ, kết quả chưa cao.
- Ban Thường vụ Đoàn trường chưa phát huy được tinh thần sáng tạo,đặc biệt là một số đồng chí chủ chốt.
- Hoạt động của các ban chuyên môn của đoàn trường chưa phát huy được tính xung kích, chủ động, sáng tạo như; Ban Phong trào, Ban tuyên truyền, Ban kiểm tra Đoàn trường nên công tác đoàn đặc biệt là công tác đoàn vụ và quản lý đoàn viên của các đơn vị chưa được nâng cao.
3.2. Đối với các chi đoàn, chi hội sinh viên
- Một số đơn vị Liên chi Đoàn, chi hội sinh viên chưa triển khai nghiêm túc, kịp thời các hoạt động do Đoàn trường chỉ đạo, như: Đại hội chi đoàn, sinh hoạt chi đoàn...
- Nhiều đơn vị chưa chủ động, kịp thời và thường xuyên báo cáo kế hoạch, kết quả hoạt động lên Đoàn trường khiến cho công tác thông tin về đơn vị chưa được cập nhật, website của Đoàn trường trở nên nghèo nàn.
3.3. Đối với cán bộ Đoàn
- Một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường thiếu tính chủ động trong công tác, thường xuyên vắng mặt trong các hoạt động quan trọng của Đoàn trường làm ảnh hưởng tới phong trào chung.
- Một số đồng chí Ủy viên Thường vụ chưa biết phát huy hết khả năng của mình trong việc tập hợp các đồng chí trong Ban công tác chuyên môn mà mình phụ trách để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
- Cán bộ đoàn chủ chốt ở một số cơ sở chưa thực sự có tinh thần xung kích, chủ động triển khai kế hoạch của Đoàn trường, chưa sáng tạo trong cách thức chỉ đạo hoạt động của đơn vị, một số đồng chí do bận việc giảng dạy và học tập nên chưa sát sao với công tác.
IV. NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Nguyên nhân
1.1. Nguyên nhân khách quan
- Những tác động tiêu cực của đời sống xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến ý thức, tâm lý, tư tưởng, sự nhiệt tình của đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, thậm chí cả với cán bộ đoàn khi tham gia các hoạt động đoàn thể.
- Chương trình học tập của sinh viên và yêu cầu chuyên môn của đoàn viên cán bộ ngày càng đòi hỏi đoàn viên cần phải dành hết tâm sức, thời gian cho việc học tập, nâng cao trình độ nên ít có điều kiện, thời gian tham gia các hoạt động phong trào, tập thể.
1.2. Nguyên nhân chủ quan
- Đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các đơn vị và Đoàn trường hầu hết là cán bộ kiêm nhiệm nên có ít thời gian dành cho hoạt động Đoàn, việc tích cực chỉ đạo hoạt động chưa được phát huy cao độ. Đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở còn thiếu nhiều kỹ năng tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động.
- Sự liên kết, hợp tác trong các hoạt động của sinh viên, của các cơ sở đoàn chưa cao nên ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả các hoạt động phong trào chung của Đoàn trường và các đơn vị.
2. Bài học kinh nghiệm
- Đoàn trường, Hội Sinh viên trường cần tranh thủ hơn nữa sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy, các cấp chính quyền và các phòng chức năng, các khoa, các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường.
- Cần chủ động đề xuất và sáng tạo tổ chức các hoạt động có nội dung phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, lồng ghép nội dung đào tạo của Nhà trường vào các hoạt động tập thể có tính giáo dục cao.
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý đoàn viên của các cơ sở đoàn, đồng thời thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đảm bảo công bằng và tính kỷ luật nghiêm minh của tổ chức Đoàn.
- Tăng cường công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn cho đội ngũ cán bộ; tăng cường các biện pháp động viên khuyến khích đội ngũ cán bộ trẻ tham gia công tác Đoàn.
V. ĐÁNH GIÁ CHUNG
           Trong năm 2013 dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường và Tỉnh đoàn Hải Dương, sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các Phòng ban, các Khoa, các đơn vị trong toàn Trường, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Cao đẳng Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp: Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần XI và các Nghị quyết của Đoàn cấp trên, hiện thực hoá các phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào "sinh viên 5 tốt" các hoạt động thường niên và truyền thống được duy trì; nhiều hoạt động mới mang tính sáng tạo được triển khai rộng khắp ở hầu hết các đơn vị; công tác cán bộ trẻ được quan tâm, khích lệ, nhất là trong sinh hoạt tư tưởng và hoạt động chuyên môn;... Tuy còn một số tồn tại và hạn chế, song về cơ bản, chỉ tiêu đề ra trong năm 2013 đã hoàn thành. Với kết quả đạt được, có thể khẳng định rằng, công tác Đoàn và phong trào thanh niên do Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Hải Dương lãnh đạo, tổ chức thực hiện đã tiếp tục phát huy truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác Đoàn và PTTN trường Cao đẳng Hải Dương năm 2013./.
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy, BGH (để b/c);
- Tỉnh Đoàn (để b/c);
- Lưu VP Đoàn trường.
T. M BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Đức Toàn
   
 
BÁO CÁO MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM SÁNG TẠO
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
 
 
Tên mô hình Quy mô thực hiện Nội dung và phương thức thực hiện
Câu lạc bộ kỹ năng nghề và rèn luyện kỹ năng sống  Cấp trường và triển khai cho các chi đoàn. + Mỗi năm tổ chức 10-12 (mỗi tháng một chuyên đề) buổi trao đổi chuyên đề giữa các  chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, kỹ thuật với sinh viên về kỹ năng nghề và kỹ năng sống. 
+ Ngoài giờ học lý thuyết trên lớp, sinh viên còn được tăng cường các giờ thực hành cũng như các buổi thực tế chuyên sâu về ngành nghề  tại các cơ sở thực tế.
+ Hằng năm, các khoa trong trường tổ chức hội thi kỹ năng nghề với quy mô lớn và chất lượng chuyên môn cao.
+ Nhà trường tổ chức hội thi kỹ năng nghề vào tháng 4 hằng năm để sinh viên các khoa được trình diễn nhiều kỹ năng nghề nghiệp  chuyên môn của mình. Hình thức thi của hội thi là sân khấu hóa. Trong hình thức này các khoa phải thể hiện được những kỹ năng chuyên ngành.
 
Câu lạc bộ phát thanh-tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho các Đoàn viên Cấp trường + Phân công mỗi chi hội một tuần phát thanh, với những chủ đề theo kế hoạch hoạt động của Đoàn và Hội. Thời gian phát thanh vào giờ ra chơi các buổi trong ngày. Cụ thể là 9h00-9h05 buổi sáng. 15h25-15h30 vào buổi chiều
+ Xây dựng tủ sách “ Học tập và làm theo tấm gương chủ tịch Hồ Chí Minh”. Tủ sách được đặt trên văn phòng Đoàn và Hội, để mỗi khi các bạn đoàn viên, sinh viên có nhu cầu sẽ lên tìm hiểu. Hằng năm, tủ sách đều được bổ sung do các chi hội và chi đoàn đóng góp.
+ Báo sinh viên, thanh niên phục vụ hàng ngày, hàng tuần cho các chi hội.
+ Ngoài ra Đoàn TN và Hội SV còn kết hợp với các phòng ban tổ chức các buổi hội thảo giáo dục lý luận tư tưởng chính trị cho sinh  viên

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HẢI DƯƠNG PHỤ LỤC SỐ LIỆU
 CÔNG TÁC ĐOÀN - HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN
NĂM HỌC 2012 - 2013
 
Phụ lục 1: SỐ LIỆU VỀ TƯ VẤN, HỖ TRỢ SINH VIÊN
STT ĐƠN VỊ Tư vần, hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện học tập Hoạt động thể dục, thể thao Tư vấn về tâm lý Tư vấn, hỗ trợ về pháp luật Tư vấn , hỗ trợ vè hội nhập quốc tế Ngày hội Sinh viên khỏe
Số hoạt động Số sinh viên được tham gia (lượt) Số hoạt động Số sinh viên được tham gia (lượt) Số hoạt động Số sinh viên được tham gia (lượt) Số hoạt động Số sinh viên được tham gia (lượt)
 
Số hoạt động Số sinh viên được tham gia (lượt) Cấp tỉnh Cấp trường Cấp khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Trường Cao đẳng Hải Dương 5 2500 6 1500 2  
 
2500
 
 
3
 
 
2500
1 1500      
 
Phụ lục 2: SỐ LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN
 
STT ĐƠN VỊ Chương trình “Tiếp sức mùa thi” Hiến máu
nhân đạo
Bảo vệ môi trường Hoạt động tình nguyện tại chỗ Chiến dịch tình nguyện hè Công trình, phần việc sinh viên Trao tặng danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh”
Số đội TNTN Số HV, SV được tham gia (lượt) Số lượng TS, người nhà TS được giúp đỡ Số sinh viên tham gia (lượt) Số đơn vị máu (mml) Số hoạt động Số công trình, phần việc Số sinh viên tham gia (lượt) Số hoạt động Số sinh viên được tham gia
 
Số SV giới thiệu về địa phương Số đội tập trung Kinh phí hoạt động Tổng số Trị giá Số CLB, đội, nhóm được trao Số liên chi được trao Số chi hội, chi đoàn được trao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
   
CĐHD
 
1 70 3500 280 250 4 5 250 2 100 70 2 20 tr 2 30 tr 7 7 25
 
Phụ lục 3: SỐ LIỆU VỀ XÂY DỰNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM VỮNG MẠNH
STT ĐƠN VỊ Tổng số Hội viên Tổng số Liên chi Hội Tổng số
 chi hội
Tổng số CLB, tổ, đội, nhóm Tổng số hội viên kết nạp mới Số hội viên được phát thẻ Bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ Hội Trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” Số hội vên
được giới thiệu
kết nạp Đảng
Số lớp Số cán bộ hội được tham gia Số lượng sinh viên đăng ký đạt danh hiệu Số danh hiệu cấp chi hội, CLB, đội, nhóm Số danh hiệu cấp LCH Số danh hiệu cấp trường Số danh hiệu cấp tỉnh, thành (đối với HSV tỉnh, thành phố)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 CĐHD 1650 7 58 6 678 1235 1 58 650 120 58 50 2 25
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017