22:28 +07 Thứ bảy, 23/06/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Đơn vị trực thuộc » Khoa - Tổ chuyên môn » Khoa Ngoại ngữ

Thư mời tham dự hội thảo

Thứ hai - 12/10/2015 11:32
Hội thảo về "dạy học và kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh cấp Tiểu học"
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG

 
   
 
Số:     173 / 2015/CĐHD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hải Dương ngày 30 tháng 9 năm 2015
 
                   
GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI THẢO
 
Kính gửi: ……………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………
 
Thực hiện công văn 489/ BGDĐT-ĐANN của Ban quản lý Đề án Ngoại Ngữ Quốc gia 2020 ngày 29 tháng 01 năm 2015 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2015, trường Cao đẳng Hải Dương tiến hành tổ chức hội nghị tập huấn “Dạy học và kiểm tra, đánh giá bộ môn tiếng Anh cấp tiểu học”.
1. Mục đích của hội thảo:
- Đổi mới phương pháp dạy học và công tác kiểm tra đánh giá tiếng Anh nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra môn tiếng Anh bậc tiểu học.
- Tạo diễn đàn cho các chuyên gia, các giảng viên, giáo viên giảng dạy tiếng Anh trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và phát triển ý tưởng về đổi mới phương pháp giảng dạy và công tác kiểm tra đánh giá bộ môn tiếng Anh bậc tiểu học theo hướng tiếp cận năng lực.
- Thực hiện những mục tiêu được Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 đề ra cho năm học 2015-2016 với trọng tâm là đổi mới chương trình và hệ thống kiểm tra đánh giá cho giáo dục phổ thông, đại học và sau đại học trên cả nước.
2. Nội dung:
Hội thảo sẽ tập trung vào những nội dung sau:
- Khai thác hệ thống sách giáo khoa tiếng Anh tiểu học hiện hành,
- Đổi mới phương pháp giảng dạy và công tác kiểm tra đánh giá bộ môn tiếng Anh bậc tiểu học theo hướng tiếp cận năng lực đáp ứng chuẩn đầu ra A1.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tiếng Anh và kiểm tra đánh giá.
- Chia sẻ kinh nghiệm về công tác kiểm tra đánh giá và đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng chuẩn đầu ra A1.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 01 ngày, khai mạc 8h ngày 24/10/2015
- Địa điểm: Giảng đường 1, trường Cao đẳng Hải Dương, đường Nguyễn Thị Duệ, khu 17, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương.
4. Thành phần tham dự:
          - Đại diện Ban quản lý Đề án Ngoại Ngữ Quốc gia 2020.
          - Đại diện lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương.
          - Lãnh đạo trường Cao đẳng Hải Dương.
          - Lãnh đạo và chuyên viên phòng Giáo dục tiểu học; chỉ đạo chuyên môn ngoại ngữ sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương.
          - Lãnh đạo và chuyên viên ngoại ngữ của một số sở Giáo dục và Đào tạo có quan tâm đến chương trình hội thảo.
          - Lãnh đạo và chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
          - Giảng viên khoa Ngoại Ngữ trường Cao đẳng Hải Dương
          - Giáo viên cốt cán Tiếng Anh tiểu học của 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương (6 giáo viên/ đơn vị).
5. Mời đăng ký viết bài và tham dự hội thảo:
          - Các tham luận tập trung vào các chủ đề sau:
+ Thực trạng khai thác hệ thống sách giáo khoa tiếng Anh bậc tiểu học hiện hành tại đơn vị.
          + Những vấn đề về dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực tại đơn vị.
          + Thực tiễn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và kiểm tra đánh giá tại đơn vị.
          - Format: phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, giãn dòng 1,5, khổ giấy A4 (ghi rõ họ tên tác giả, học vị, địa chỉ liên hệ, địa chỉ email dưới tên bài báo).
          - Cấu trúc tham luận gồm 3 phần chính: Đặt vấn đề, nội dung, kết luận.
          6. Kinh phí hội thảo:
          Kinh phí đi lại của đại biểu do cơ quan cử đi chi trả theo chế độ tài chính hiện hành.
          Báo cáo viên là giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học, chuyên viên ngoại ngữ của các sở Giáo dục và Đào tạo có tham luận tại hội thảo được hỗ trợ kinh phí, đi lại đến nơi tổ chức hội thảo và kinh phí ăn, ở 01 ngày theo chế độ của nhà nước.
7. Địa chỉ liên hệ:
 Đề nghị các trường gửi danh sách đại biểu và tham luận theo nội dung hội thảo trước ngày 17/10/2015 theo địa chỉ: cô Lê Thị Bắc, khoa Ngoại Ngữ - trường Cao đẳng Hải Dương. Điện thoại: 0975453179, email: baclt2411@gmail.com
 
          Trân trọng kính mời./.
 
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, khoa NN
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
TS. Vũ Hoài An
 
 

Nguồn tin: Khoa Ngoại ngữ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017