22:43 +07 Thứ bảy, 23/06/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Đơn vị trực thuộc » Khoa - Tổ chuyên môn » Khoa Nhạc - Họa - TD

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013-2014

Thứ bảy - 11/01/2014 15:18
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013-2014 CỦA KHOA NHẠC - HỌA - THỂ DỤC
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013-2014

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013-2014

Trường cao đẳng Hải Dương

Khoa Nhạc- Hoạ- Thể dục

---------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

------------------------

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013- 2014

 

Đơn vị: Khoa Nhạc- Hoạ- Thể dục

 

I. Đặc điểm tình hình

Năm học 2013- 2014 có 19 cán bộ giảng viên

Khoa có 2 tổ:

- Tổ thể chất- Quốc phòng có 11 Đ/c

- Tổ Nhạc- Hoạ có 08 Đ/c

Các trợ lí: Trợ lí chính trị tưởng, chuyên môn, trợ lí CSVC các môn GDTC, GDQP, âm nhạc, mĩ thuật, công tác đội.

Trình độ chuyên môn khoa có 2 NCS (ngành GDTC), 03 đang học cao học (ngành mĩ thuật, ngành âm nhạc).

Số sinh viên của khoa có tổng số 84 sinh viên hệ cao đẳng gồm có 3 khoá

Khoá 2011- 2014 gồm các ngành (mĩ thuật ứng dụng, nhạc- công tác đội, thể dục- công tác độị)

Khoá 2012- 2015 gồm các ngành (Nhạc- Công tác đội, Thể dục- Sinh).

Khoá 2013- 2016 gồm các ngành (Nhạc- Công tác đội, Thể dục- Sinh)

Năm học 2013- 2014 Giáo vụ khoa do bộ môn mĩ thuật đảm nhận (Đ/c Trần Đức Hạnh)

II. Những nhiệm vụ chính của khoa trong năm học.

1. Công tác chính trị tưởng

- Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động học tập tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

- Chấp hành thực hiện luật giáo dục không làm những việc ảnh hưởng tới uy tín của nhà giáo

- Duy trì khối đoàn kết tập thể trong khoa

- Tiếp tục thực hiện nề nếp kỉ cương chuyên môn

- Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị, các buổi nghe nói chuyện thời sự trong nước và quốc tế do nhà trường tổ chức.

- Phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong HS-SV, theo sự chỉ đạo của nhà trường.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống vệ sinh môi trường.

2. Công tác chuyên môn. (Kèm theo phụ lục tổng số giờ dạy)

Khoa tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy các khối ngành đào tạo sau:

2.1- Hoàn thành phân công giảng dạy các học phần:

+ Khối 2,3 hệ cao đẳng chính qui, cao đẳng 3 kì, 4 kì tại trường,

+ Năm thứ 2 hệ trung cấp tại trường.

Người chủ trì: Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, các bộ môn

Thời gian: Tháng 7-8/2013.

- Hoàn thành phân công giảng dạy các học phần:

+ Khối năm thứ 1 hệ cao đẳng chính qui

+ Năm thứ 1 hệ trung cấp tại trường.

Người chủ trì: Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.

Thời gian: Tháng 9-10/2013.

Yêu cầu: Đảm bảo tính cân đối, phù hợp với năng lực chuyên môn, hoàn cảnh từng đồng chí.

- Hoàn thành, ổn định TKB giảng dạy của giáo viên

Người chủ trì: BCN khoa, trợ lí chuyên môn, giáo vụ khoa.

Thời gian: Tháng 8- 10/2013

Yêu cầu: Đảm bảo tính khoa học, tránh trùng giờ.

2.2- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra theo dõi việc thực hiện nề nếp chuyên môn của giảng viên.

Người chủ trì: BCN khoa, tổ trưởng chuyên môn

Thời gian: Tháng 9/2013.

2.3- Triển khai thông báo hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013-2014. Triển khai đăng kí giáo viên dạy giỏi theo thông báo của hội thi

Người chủ trì: BCN khoa, tổ trưởng chuyên môn

Thời gian: Tháng 10/2013.

2.4- Xây dựng kế hoạch dự giờ đồng nghiệp theo qui chế chuyên môn

Người chủ trì: BCN khoa, tổ chuyên môn

Thời gian: Tháng 10/2013.

2.5- Tổ chức hội thảo chương trình âm nhạc- Nhạc cụ hệ cao đẳng- Tcấp sư phạm mầm non.

Người chủ trì: BCN khoa Nhạc- Hoạ- Thể dục, BCN khoa GD Mầm non và Bộ môn âm nhạc

Thời gian: Tháng 10/2013.

2.6- Tổ chức hội thảo chương trình chi tiết học phần dạy học âm nhạc, mĩ thuật tích hợp với các học phần của khoa GD chính trị và khoa Quản lí

Người chủ trì: BCN khoa Nhạc- Hoạ- Thể dục, BCN khoa GD Chính trị, BCN khoa Quản lí cán bộ và Bộ môn âm nhạc.

Thời gian: Tháng 11/2013.

2.7- Xây dựng kế hoạch rèn kĩ năng nghề nghiệp theo kế hoạch của nhà trường cho SV năm thứ 3

Người chủ trì: BCN khoa, các tổ chuyên môn

Thời gian: Tháng 11/2013

2.8- Phân công giáo viên hướng dẫn SV năm thứ 3 làm bài tập NCKH.

Người chủ trì: BCN khoa, các tổ chuyên môn

Thời gian: Tháng 11/2013.

2.9- Phối hợp với phòng đào tạo kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giảng viên năm học 2013-2014

Người chủ trì: Phòng đào tạo, BCN khoa, tổ trưởng chuyên môn

Thời gian: Theo kế hoạch của nhà trường.

3. Các công việc khác

- Cử một số giáo viên có kinh nghiệm thực hiện rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên năm thứ 3 ngành âm nhạc- GDTC

- Bồi dưỡng âm nhạc Mầm non cho giáo viên mầm non các huyện, thành phố

- Phối hợp tổ chủ nhiệm tiến hành tổ chức đại hội lớp (tháng 9, 10/2013)

- Tổ chức hội nghị cán bộ viên chức khoa (10/2013)

III. Công tác NCKH- Tự học tự bồi dưỡng

1. Công tác NCKH

- 100% giảng viên hoàn thành đề tài NCKH “Xây dựng chuẩn kĩ năng nghề nghiệp các ngành GDTC, âm nhạc, mĩ thuật hệ cao đẳng của trường cao đẳng Hải Dương” theo thông báo số 184A/ 2013/CĐHD- NCKH ngày 25/9/2013 của chủ tịch hộ đồng khoa học trường.

- XD kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theo chương trình tiên tiến các ngành (Âm nhạc- Thể dục- Mĩ thuật) thời lượng 120- 180 tiết

- Triển khai xây dựng chương trình tích hợp ứng dụng âm nhạc, mĩ thuật vào giảng dạy các học phần của hệ cao đẳng mầm non theo thông báo 184A/ 2013/CĐHD- NCKH ngày 25/9/2013 của chủ tịch hộ đồng khoa học trường. (mục 4.1, 4.2)

- Bộ môn GDTC xây dựng chuẩn kĩ năng nghề nghiệp hệ cao đẳng ngành sư phạm GDTC

- Bộ môn âm nhạc xây dựng chuẩn kĩ năng nghề nghiệp hệ cao đẳng ngành sư phạm âm nhạc

- Bộ môn mĩ thuật xây dựng chuẩn kĩ năng nghề nghiệp hệ cao đẳng ngành mĩ thuật

+ Đề tài NCKH cấp khoa

Các bộ môn rà soát lại các học phần chưa kiểm định

2. Tự học tự bồi dưỡng

Theo bản đăng kí tự học tự bồi dưỡng của các giảng viên (chủ yếu vào chuyên môn ngành đào tạo)

IV. Hoạt động văn hoá văn nghệ TDTT

1- Bộ môn âm nhạc

- Phối hợp với tổ mầm non mở lớp nâng cao kĩ năng thực hành đàn cho HS- SV hệ cao đẳng, trung cấp mầm non tại trường

- Xây dựng kế hoạch tập luyện văn nghệ tham gia hội thi NVSP toàn quốc 2013

- Xây dựng kế hoạch tập luyện, thi đấu các cuộc thi văn nghệ theo kế hoạch của nhà trường.

2. Bộ môn GDTC

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thi môn chuyên sâu cho các lớp thể dục

- Dự kiến tổ chức giải cầu lông HS- SV toàn trường. Thời gian HKII năm học 2013- 2014

- Phối hợp với hội sinh viên tổ chức câu lạc bộ võ VoVi Nam cho HS- SV trong toàn trường

- Phối hợp với công đoàn trường, đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động giao luư thi đấu TDTT với các đơn vị trong tỉnh, ngành...

3. Bộ môn mĩ thuật

- Xây dựng chương trình tích hợp ứng dụng mĩ thuật vào giảng dạy các học phần của hệ cao đẳng mầm non

V. Công tác thi đua

- 100% cán bộ giảng viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó:

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 03 đồng chí, giáo viên dạy giỏi 5 đồng chí

- Khoa đạt tiên tiến xuất sắc.

- Chỉ tiêu cụ thể:

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Đào Minh Hiền

Nguyễn Hồng Vân

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

+ Giáo viên dạy giỏi:

Nguyễn Hồng Vân

Lục Vĩnh Hưng

Trần Đức Hạnh

Nguyễn Thị Thu Hiền

Đỗ Quốc Vương

VI. Kế hoạch tham quan học tập HS- SV

- Năm học 2013-2014 các lớp đề nghị tham quan học tập như sau:

Lớp Nhạc- Đội 3 Sa Pa- Lào Cai dự kiến tháng 12/2013

Lớp Thể dục- Đội 3 Hoà Bình Dự kiến tháng 11/2013

Lớp Nhạc- Đội 1

Lớp Thể dục- Sinh 1

VII. Kinh phí hoạt động chuyên môn

Dự kiến

1- Bộ môn âm nhạc = 28.100.000đ

2. Bộ môn GDTC = 150.000.000đ (một trăm năm mơi triệu đồng)

3. Bộ môn mĩ thuật = 146.000.000đ (một trăm bốn sáu triệu đồng)

4. Bộ môn quốc phòng = 6.000.000đ (Sáu triệu đồng)

VIII. ý kiến đề xuất:

- Tăng cường một số thiết bị dạy học phục vụ dạy học theo hướng tái cấu trúc chương trình như:

+ Mua một số đàn mới

+ Máy trợ giảng

- Hỗ trợ kinh phí tiếp thị tuyển sinh môn mĩ thuật (bộ môn mĩ thuật đảm nhận)

- Hỗ trợ kinh phí tuyển sinh lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho SV hệ cao đẳng-Trung cấp mầm non (Đ/c Nguyễn Anh Tú bộ môn mĩ thuật xây dựng đề án)

 

 

TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN

 

 

 

Phạm Pa Ven

BÍ TH CHI BỘ

 

 

 

Phạm Đức Hoà

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

Đào Minh Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017