00:16 +07 Thứ năm, 21/06/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Đơn vị trực thuộc » Khoa - Tổ chuyên môn » Khoa Xã hội

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Thứ ba - 06/10/2015 20:25
Người viết: TS. Đặng Thị Mây
Khoa Xã hội - Trường Cao đẳng Hải Dương
1. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông sau 2015, Trường Cao đẳng Hải Dương trong những năm qua đã làm gì?
Cánh cửa vào đại học càng rộng mở bao nhiêu thì sự tồn tại của các trường cao đẳng, trung cấp Sư phạm và dạy nghề càng khó khăn bấy nhiêu. Trường Cao đẳng Hải Dương trước tình hình tuyển sinh ngày càng thu hẹp,chất lượng đầu vào ngày càng thấp và sự đòi hỏi của xã hội ngày càng cao không có con đường nào khác là: một mặt coi việc phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo là yếu tố quan trọng hàng đầu, mặt khác phải linh hoạt trong xây dựng mới và cấu trúc lại chương trình đào tạo, coi thực dạy, thực học, thực làm là yếu tố quyết định sự sống còn của nhà trường.
Trường Cao đẳng Hải Dương từ khi chuyển hướng đào tạo từ mô hình sư phạm truyền thống sang mô hình đào tạo đa ngành, nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ then chốt và nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường luôn được xác định rõ trong từng giai đoạn và cụ thể đến từng năm học.
Từ nhiều năm nay, Trường Cao đẳng Hải Dương luôn có sự gắn kết chặt chẽ với các cơ sở thực hành nghề nghiệp. Mỗi khoa có từ 5 đến 10 cơ sở thực hành, sinh viên trong và ngoài sư phạm có thể xuống cơ sở thực tế và thực hành nghề nghiệp theo kế hoạch của chương trình đào tạo. Từ năm học 2013 - 2014, Trường Cao đẳng Hải Dương được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương phê duyệt đề án xây dựng trường Mầm non thực hành trực thuộc trường. Năm học 2015 - 2016, trường Tiểu học thực hành chính thức đi vào hoạt động. Trên lộ trình phát triển, trường Trung học cơ sở và sau đó là trường Trung học phổ thông thực hành trực thuộc Trường Cao đẳng Hải Dương cũng được thành lập, hoạt động theo mô hình trường phổ thông chất lượng cao. Đây vừa là cơ sở thực hành nghề nghiệp thường xuyên cho sinh viên sư phạm, vừa là nơi để giảng viên tự học và gắn kết với thực tế phổ thông. Giảng viên Trường Cao đẳng Hải Dương trực tiếp tham gia giảng dạy một số môn học tại các trường thực hành; tham gia dạy học kĩ năng sống cho học sinh một số trường Tiểu học và Trung học cơ sở với các chuyên đề về 12 giá trị sống của con người hoặc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh với những hình thức đa dạng như: câu lạc bộ, ngoại khóa, tham quan, dã ngoại, hoạt động tập thể, tổ chức diễn đàn, sân khấu tương tác…

(12 giá trị sống - Nguồn hình ảnh: Internet)
Ngoài những môn năng khiếu do giáo viên chuyên về âm nhạc, hội họa giảng dạy, các môn văn hóa khác đều được tổ chức theo hướng tích hợp thông qua giải quyết các tình huống dạy học nêu vấn đề. Qua trải nghiệm thực tế giảng dạy ở trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, giảng viên Trường Cao đẳng Hải Dương đã song hành cùng với giáo viên phổ thông từng bước đưa Chương trình giáo dục phổ thông mới vào thực tiễn. Và cũng xuất phát từ thực tiễn, giảng viên trở lại nghiên cứu lí luận dạy học tích hợp, biên soạn tài liệu dạy học tích hợp liên môn và tích hợp theo chủ đề, hướng dẫn giáo viên phổ thông hiểu rõ, thực hiện tốt dạy học tích hợp và phân hóa trong chương trình giáo dục phổ thông mới từ vị trí của người trong cuộc.
Bên cạnh việc cấu trúc lại chương trình đào tạo theo hướng giảm thiểu tính hàn lâm, tăng cường thực hành và tự học cho tất cả các học phần, Trường Cao đẳng Hải Dương còn xây dựng mới chương trình đào tạo các ngành ghép, thực hiện đào tạo song ngành, liên ngành đáp ứng nhu cầu dạy học tích hợp ở trường tiểu học và trung học cơ sở. Những mã ngành tuyển sinh khó nhưng phù hợp với ngành tuyển sinh tốt hoặc có khả năng tuyển sinh được ưu tiên chọn làm ngành 2 để đào tạo tích hợp song ngành. Số tín chỉ dự trữ dành cho Phần mềm trong đào tạo được sử dụng triệt để nhằm trang bị cho sinh viên phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, phương pháp dạy học tích hợp liên môn và tích hợp theo chủ đề, và đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh. Việc thực hiện Bài tập nghiên cứu khoa học cuối khóa của sinh viên năm thứ ba hệ đào tạo Cao đẳng được giao cho giảng viên tự chủ trong lựa chọn hình thức đánh giá. Đa số giảng viên đã tiếp cận với cách viết sáng kiến, kinh nghiệm ở phổ thông để hướng dẫn sinh viên lựa chọn và giải quyết vấn đề nghiên cứu. Mặt khác, bằng cách giao những đề tài yêu cầu tích hợp trong nội dung nghiên cứu cho cá nhân, những đề tài thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho nhóm, giảng viên đã từng bước hình thành và phát triển được ở sinh viên năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề. Với cách thức đào tạo đó, sinh viên được đồng thời học tập nhiều học phần hoặc tín chỉ có quan hệ chặt chẽ và gần gũi với nhau. Điều đó vừa góp phần giúp nhà trường phát triển bền vững vì duy trì được nhiều ngành học, vừa hình thành cho sinh viên một tư duy khoa học tổng hợp, khái quát - yếu tố quan trọng của giáo viên để lựa chọn chủ đề liên môn và dạy học tích hợp.
Nghiên cứu khoa học cũng là một lĩnh vực rất được coi trọng để phát huy tối đa trí tuệ tập thể, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và khẳng định thương hiệu của nhà trường. Các đề tài khoa học cấp trường luôn theo sát định hướng chung và chỉ đạo cụ thể trong chương trình đào tạo. Sau chu kì 3 năm thực hiện xây dựng chương trình chi tiết, biên soạn đề cương bài giảng và giáo án tích cực dạy học các học phần trong chương trình khung theo chuẩn kĩ năng nghề nghiệp (2010 - 2013), Trường Cao đẳng Hải Dương tập trung thực hiện các đề tài xây dựng chuẩn năng lực nghề nghiệp với từng ngành học và theo đó là xây dựng chuẩn năng lực từng học phần (từ năm học 2013 - 2014 đến nay). Bên cạnh đó, mỗi ngành học trong từng khoa đều có những đề tài khoa học tập thể về xây dựng chuẩn năng lực nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở.
Việc tổ chức thi giảng viên giỏi hàng năm của trường cũng thể hiện rõ quan điểm gắn kết với thực tiễn để phát triển năng lực thích ứng và sáng tạo cho người dạy. Mỗi giảng viên dạy học sinh, sinh viên ngành Sư phạm phải dự thi 2 nội dung: giảng dạy 2 tiết (1 tiết trong chương trình đào tạo cao đẳng hoặc trung cấp tại trường theo lịch trình năm học, 1 tiết theo phân phối chương trình môn học ở trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở) và thiết kế một hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh, sinh viên. Những hoạt động trải nghiệm này phải gắn với học phần giảng dạy hoặc ngành đào tạo, gắn với thực tiễn dạy học ở phổ thông, để qua đó, học sinh, sinh viên học được cách làm từ lựa chọn ý tưởng, xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện.
2. Những việc Trường Cao đẳng Hải Dương sẽ làm trong quy trình xây dựng nội dung chương trình và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông là gì?
Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể thể hiện rõ một tư duy giáo dục mới với những bước chuyển quan trọng từ xác định mục tiêu giáo dục và những năng lực và phẩm chất cần hình thành, phát triển cho người học đến việc đề xuất các môn học bắt buộc và tự chọn, các hoạt động giáo dục phong phú để vừa nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông vừa tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực cá nhân, bắt kịp với xu thế chung của giáo dục quốc tế.
Để Chương trình giáo dục phổ thông mới có thể đi vào nhà trường và phát huy đầy đủ sự ưu việt của nó trong thực tiễn, vai trò của đội ngũ giáo viên phổ thông là vô cùng quan trọng. Nhận thức rõ sứ mệnh và trách nhiệm của trường sư phạm trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, Trường Cao đẳng Hải Dương phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt và thường xuyên để tiếp tục ổn định và phát triển nhà trường trong giai đoạn mới, cụ thể như sau:
2.1. Tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho giảng viên theo phương châm: “Đào tạo giáo viên trở thành chuyên gia giáo dục hơn là chuyên gia truyền đạt kiến thức” (UNESCO). Vì không có giảng viên sư phạm giỏi không thể nói tới chất lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, càng không thể nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và giáo dục định hướng nghề nghiệp.
2.2. Chuyển đổi từ cách tiếp cận nội dung sang cách tiếp cận năng lực, từ đổi mới cách làm trong việc xây dựng chương trình nhà trường đến xác định nội dung đào tạo và bồi dưỡng giáo viên. Quan điểm đào tạo theo định hướng phát triển năng lực người học là quan điểm thống nhất, xuyên suốt trong tất cả các khâu của quy trình dạy học từ xác định mục tiêu đến đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.
2.3. Chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông chất lượng cao (Chương trình tiên tiến)
Dựa trên những định hướng về nội dung và phương pháp dạy học cũng như cách thức kiểm tra, đánh giá của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, Trường Cao đẳng Hải Dương trao quyền tự chủ xây dựng Chương trình bồi dưỡng giáo viên cho từng khoa, từng tổ bộ môn. Các tổ bộ môn mà nòng cốt là các giảng viên trực tiếp giảng dạy học phần Phương pháp dạy học cần có sự tương tác trong quá trình nghiên cứu và xây dựng nội dung các chuyên đề bồi dưỡng. Giảng viên tham gia đào tạo ngành Sư phạm tập trung xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 với thời lượng 120 đến 180 tiết/ 1 ngành học (mỗi môn học từ 3 đến 6 chuyên đề, mỗi chuyên đề 3 modul thể hiện rõ sự gắn kết với thực tiễn giáo dục phổ thông).
Song song với việc tái cấu trúc nội dung đào tạo giáo viên là việc tiến hành biên soạn tài liệu đào tạo lại và bồi dưỡng giáo viên để đáp ứng dạy học tích hợp và phân hóa:
 
 
 
 
Chương trình đào tạo đạt chuẩn giáo viên Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở
Đào tạo để dạy tích hợp Đào tạo để dạy phân hóa
- Kiến thức cơ sở về Khoa học tự nhiên
- Kiến thức cơ sở về Khoa học xã hội
- Kiến thức cơ sở về Khoa học công nghệ.
- Lí luận về dạy học tích hợp.
 
 
Kiến thức chuyên ngành và phương pháp dạy học từng môn học.
 
 
Chương trình bồi dưỡng giáo viên sau 2015 đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
- Lí luận về dạy học tích hợp
- Các chuyên đề về xây dựng nội dung dạy học tích hợp liên môn và tích hợp theo chủ đề.
- Vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học hiện đại vào tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục ở trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở.
Chuyên đề nâng cao về đổi mới nội dung và phương pháp dạy học từng môn học (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Lịch sử, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội).
Biên soạn Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng giáo viên cũng là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp trường của tất cả các giảng viên tham gia đào tạo các khối ngành Sư phạm. Các sản phẩm khoa học của tập thể khoa, tổ chuyên môn và cá nhân giảng viên sẽ được nghiệm thu bước 1 vào tháng 6 năm học 2015 - 2016 bao gồm: chương trình chi tiết, giáo án và kiểm định chất lượng theo chuẩn năng lực của chương trình bồi dưỡng. Sau khi nghiệm thu, Hội đồng khoa học trường sẽ lựa chọn và giao nhiệm vụ cho chuyên gia tổ chức biên soạn tài liệu, học liệu đào tạo và bồi dưỡng giáo viên với các hình thức đa dạng: chế bản sách in, giáo trình và bài giảng điện tử, bài giảng PowerPoint, Đĩa VCD ghi hình tiết dạy mẫu, video clip dạy học trực tuyến...
Dưới đây là một số định hướng để lựa chọn nội dung đào tạo và bồi dưỡng giáo viên của các khoa chuyên môn Trường Cao đẳng Hải Dương trong giai đoạn 2015 - 2018 để nâng cao chất lượng và năng lực thích ứng, năng lực tự học và sáng tạo cho đội ngũ giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới:
 
 
Giáo viên tiểu học Giáo viên trung học
Chuyên đề: Dạy học ngôn ngữ (Tiếng Việt, ngoại ngữ, tiếng dân tộc) theo tình huống giao tiếp để hình thành phẩm chất và phát triển toàn diện năng lực cho học sinh tiểu học. Chuyên đề: Dạy học ngôn ngữ (Ngữ văn, ngoại ngữ, tiếng dân tộc) theo tình huống nêu và giải quyết vấn đề để hình thành phẩm chất và phát triển toàn diện năng lực cho học sinh trung học.
Chuyên đề: Hình thành năng lực tính nhanh cho học sinh tiểu học bằng phần mềm học toán tiểu học hoặc sử dụng bàn tính gẩy.
 
Chuyên đề: Bồi dưỡng năng lực công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn cho giáo viên trung học phổ thông và trung học cơ sở.
Chuyên đề:
- Hướng dẫn tổ chức dạy học tích hợp theo chủ đề môn: Cuộc sống quanh ta, Tìm hiểu tự nhiênTìm hiểu xã hội cho giáo viên Tiểu học.
- Các phương pháp giải toán tiểu học
- Bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ cho học sinh tiểu học qua các phân môn: Tập đọc, Kể chuyện, Tập làm văn, Luyện từ và câu.
Chuyên đề
- Hướng dẫn tổ chức dạy học tích hợp liên môn và đổi mới kiểm tra, đánh giá đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.
- Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Tiếng Việt.
- Các chuyên đề nâng cao với từng bộ môn đáp ứng dạy học tự chọn và phân hóa.
          Những đề xuất trong bài viết được nhìn nhận và giải quyết dưới góc độ của giảng viên trực tiếp giảng dạy, nghiên cứu và thực hiện những chủ trương, chỉ đạo của Ban Giám hiệu và Hội đồng khoa học trường. Có những nội dung mới chỉ là những hoạt động chuyên môn cụ thể nhằm góp phần thực hiện việc đưa chương trình giáo dục phổ thông mới vào thực tiễn dạy học tại một cơ sở giáo dục đào tạo và bồi dưỡng giáo viên ở địa phương. Song tất cả những gì Trường Cao đẳng Hải Dương đã và đang làm đều vì chiến lược phát triển con người, để nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cũng như phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất, giá trị cho người học.

Tác giả bài viết: TS. ĐẶNG THỊ MÂY

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017