07:22 +07 Thứ bảy, 21/04/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Đơn vị trực thuộc » Nông trại GD Dreamland

NÔNG TRẠI DREAMLAND - MÔ HÌNH GIÁO DỤC GIÚP HỌC SINH PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN THÔNG QUA TRẢI NGHIỆM.

Nông trại giáo dục Dreamland là một trong những mô hình giáo dục mới của trường Cao đẳng Hải Dương, trước hết là để giúp học sinh các trường thực hành phát triển toàn diện thông qua trải nghiệm, sau đó sẽ mở rộng đến các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong thành phố và các huyện trong tỉnh.

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017