13:43 +07 Thứ ba, 19/06/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Đơn vị trực thuộc » Các Phòng ban » Phòng Tổ Chức CB - CTSV

Kế hoạch công tác tháng 6,7

Tổng kết công tác tháng 5 và kế hoạch công tác tháng 6,7 năm 2014

Quyết định về điểm rèn luyện 2014

Quyết định về điểm rèn luyện 2014

Ban hành các tiêu chí và khung điểm để đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy Trường Cao đẳng Hải Dương.

quyết định học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh - sinh viên năm 2014

quyết định học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh - sinh viên năm 2014

Cấp học bổng khuyến khích học tập là học sinh - sinh viên hệ đào tạo chính quy đang học tại Trường Cao đẳng Hải Dương

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2014

Kế hoạch công tác tháng 5/2014

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5

Kế hoạch công tác tháng

Thông báo Hội thảo

Hội thảo "Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực người học" của Khối thi đua các trường chuyên nghiệp và dạy nghề

Quy định bổ sung về nâng lương trước thời hạn

Quy định bổ sung về nâng lương trước thời hạn

Kế hoạch tháng 01-02/2014

Kế hoạch tháng 01-02/2014

Quy định nâng bậc lương trước thời hạn

Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn

Kế hoạch tháng 12/2013

Kế hoạch tháng 12/2013

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017