16:31 +07 Thứ ba, 17/07/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Đơn vị trực thuộc » Các Phòng ban » Phòng Tổ Chức CB - CTSV

Chức năng, nhiệm vụ phòng Tổ chức - Tổng hợp - Công tác sinh viên

Chủ nhật - 12/01/2014 19:41
GIỚI THIỆU
PHÒNG TỔ CHỨC – TỔNG HỢP – CÔNG TÁC SINH VIÊN
 
I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
  1. Chức năng:

* Bộ phận Tổ chức - Tổng hợp - Thi đua

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý; thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác tổng hợp và công tác Thi đua – Khen thưởng của nhà trường.
* Bộ phận Công tác học sinh - Sinh viên
Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý, thực hiện công tác học sinh, sinh viên và tư vấn tuyển sinh, đào tạo hướng nghiệp
  1. Nhiệm vụ:

* Bộ phận Tổ chức - Tổng hợp - Thi đua

- Xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức; phân phối kế hoạch lao động, chỉ tiêu biên chế, quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức của nhà trường;
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chức trách, nhiệm vụ; quan hệ công tác, lề lối làm việc của các tổ chức và cá nhân trong trường; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đảm bảo chế độ chính sách, hợp đồng lao động, nâng lương cho cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc, xây dựng quy chế làm việc của nhà trường;
- Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức; bảo vệ chính trị nội bộ; định kỳ cập nhật các thông tin cá nhân của cán bộ, viên chức. Phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn trường cho cán bộ, viên chức;
- Thẩm định về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản quản lý đã có ý kiến cuối cùng của các đơn vị thuộc nhà trường trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành; làm đầu mối giúp Hiệu trưởng tham gia ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ngoài trường gửi lấy ý kiến;
- Tham mưu cho Hiệu trưởng kiến nghị cấp có thẩm quyền việc đình chỉ thi hành hoặc bãi bỏ đối với các văn bản quy phạm pháp luật, văn  bản áp dụng quy phạm pháp luật về lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật;
- Tổng hợp, báo cáo thường kỳ và đột xuất; xây dựng theo dõi công tác thống kê, kế hoạch theo yêu cầu của cấp trên và của nhà trường;
- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng phong trào thi đua và phát động phong trào thi đua trong toàn trường; xây dựng các điển hình tiên tiến và nhân các điển hình tiên tiến trong cán bộ, viên chức. Theo dõi, tổng hợp, tổ chức xét duyệt, sơ kết, tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng trong trường;
- Phối hợp với bộ phận Công tác học sinh – sinh viên xét duyệt khen thưởng học sinh, sinh viên;
- Xây dựng, theo dõi đôn đốc lịch công tác hàng tuần, hàng tháng của nhà trường.
* Bộ phận Công tác học sinh - sinh viên
- Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường;
- Theo dõi và tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện trong học sinh - sinh viên. Nắm bắt tình hình tư tưởng của học sinh, sinh viên, đề xuất các giải pháp tuyên truyền giáo dục phù hợp, kịp thời; chỉ đạo, hướng dẫn công tác giáo viên chủ nhiệm; giám sát, kiểm kê, tư vấn giúp học sinh - sinh viên tự học, tự quản.
- Chủ trì trong công việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh, sinh viên; nghiên cứu đề xuất với Hiệu trưởng về việc thực hiện chế độ chính sách cho học sinh - sinh viên theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp với phòng Đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh. Tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên trúng tuyển, giải quyết các thủ tục hành chính cho học sinh, sinh viên nhập học, ra trường, chuyển trường, chuyển về địa phương;
Hướng dẫn thực hiện việc đánh giá, phân loại học sinh, sinh viên theo quy chế hiện hành. Tổ chức phát động, theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên. Thống kê, xử lý và lưu trữ thông tin, giải quyết các đơn thư, khiếu nại liên quan đến học sinh, sinh viên;
- Xây dựng các văn bản phục vụ công tác quản lý học sinh, sinh viên. Phối hợp với các phòng, ban, khoa, tổ của nhà trường trong việc tổ chức quản lý học sinh, sinh viên;
- Chủ trì, tư vấn tuyên truyền, giới thiệu cho học sinh phổ thông, người có nhu cầu học tập hiểu biết về nhà trường, dự tuyển vào các ngành, các hệ đào tạo của nhà trường;
- Quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên và thực hiện các chế độ, chính sách, quyền lợi, nghĩa vụ đối với học sinh, sinh viên;
- Phối hợp với trạm Y tế tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên hệ chính quy khi mới nhập trường, giữa khóa học và cuối khóa học theo quy đinh;
- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên các phòng, ban, khoa, Trung tâm, bộ môn trực thuộc tổ chức cho học sinh - sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ - Thể dục thể thao, các câu lạc bộ và các hoạt động giải trí lành mạnh khác;
- Quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú, tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại trường theo quy định của Bộ Gioáo dục và Đào tạo;
- Cấp các loại giấy tờ theo phân công của Hiệu trưởng.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC
Phòng Tổ chức - Tổng hợp - Công tác sinh viên hiện nay gồm có 10 đồng chí.
- Trình độ: 01 đồng chí là Tiến sĩ, 5 Thạc sĩ (trong đó có 02 đồng chí đang Nghiên cứu sinh), 02 đồng chí đang theo học Thạc sĩ, 02 đồng chí là Cử nhân Đại học.
- Lãnh đạo phòng:
+ Trưởng phòng: Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Gấm
+ Phó trưởng phòng: Thạc sĩ Bùi Văn Minh.

             (Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Hải Dương, Ban hành kèm theo
Quyết định số 15/QĐ - CĐHD ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Hải Dương).

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017