16:32 +07 Thứ ba, 17/07/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Đơn vị trực thuộc » Các Phòng ban » Phòng Tổ Chức CB - CTSV

Quy định bổ sung về nâng lương trước thời hạn

Thứ năm - 09/01/2014 16:02
Quy định bổ sung về nâng lương trước thời hạn
QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung Quy định về nâng lương trước thời hạn


 
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
            Căn cứ Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 20/4/2010 của UBND tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trường Cao đẳng Hải Dương;
Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;     
            Căn cứ Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức và người lao động ban hành kèm theo Quyết định số 121/2013/QĐ-CĐHD ngày 01/12/2013 của trường Cao đẳng Hải Dương;
            Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng lương ngày 30/12/2013 của trường Cao đẳng Hải Dương;
            Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức- Tổng hợp- Công tác sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH:
            Điều 1. Bổ sung Khoản 5 Điều 2 của Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức và người lao động ban hành kèm theo Quyết định số 121/2013/QĐ-CĐHD ngày 01/12/2013 của trường Cao đẳng Hải Dương.
            Bổ sung khoản 5 Điều 2 như sau:
            Điều 2: Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
            5. Tiêu chuẩn xét nâng lương trước thời hạn
TT Cấp độ lập thành tích Điểm Thời gian nâng bậc lương trước thời hạn
12 Một năm là CSTĐ cấp cơ sở và có thành tích nổi bật trong công tác, học tập. 45 6 tháng
 
            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2013.
            Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức- TH- CTSV, Trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- BGH (theo dõi);
- Các đơn vị (thực hiện);
- Lưu TC.                                                                                                           Lê Bá Liên
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017