13:53 +07 Thứ ba, 19/06/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Đơn vị trực thuộc » Khoa - Tổ chuyên môn » Khoa Kinh tế

THÔNG BÁO VỀ NỘI DUNG ÔN TẬP CƠ SỞ NGÀNH CHO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA KINH TẾ KHOÁ 2011-2014

THÔNG BÁO VỀ NỘI DUNG ÔN TẬP CƠ SỞ NGÀNH CHO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA KINH TẾ KHOÁ 2011-2014

THÔNG BÁO VỀ NỘI DUNG ÔN TẬP CƠ SỞ NGÀNH CHO NGÀNH KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH KHOÁ 2011-2014

THÔNG BÁO VỀ NỘI DUNG ÔN TẬP CƠ SỞ NGÀNH CHO NGÀNH KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH KHOÁ 2011-2014

Thông báo điểm thi khảo sát chất lượng cuối khóa khoa Kinh tế khóa 2011-2014 (nội dung 3 thích ứng doanh nghiệp)

Thông báo điểm thi khảo sát chất lượng cuối khóa khoa Kinh tế khóa 2011-2014 (nội dung 3 thích ứng doanh nghiệp)

Thông báo về thi kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên khoá 2011-2014 khoa Kinh tế

Thông báo về thi kỹ năng nghề cho SV khoá 2011-2014 khoa Kinh tế

Kế hoạch công tác tháng 1 - 2/2014 Khoa Kinh tế

Ngày 10/1/2014 . Khoa Kinh tế họp, đánh giá các hoạt động khoa Kinh tế tháng 12/2013 và triển khai kế hoạch công tác tháng 1-2/ 2014

Khoa Kinh tế - 5 năm một khởi đầu

Năm 2014, Khối ngành Kinh tế - trường Cao đẳng Hải Dương bước sang năm đào tạo thứ 6; đây cũng là năm đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành, độc lập về mọi mặt của Khoa Kinh tế. Nhân dịp này, xin điểm lại những mốc sự kiện trong 5 năm hình thành (2008-2013)

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017