02:32 +07 Chủ nhật, 24/06/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Đơn vị trực thuộc » Khoa - Tổ chuyên môn » Khoa Kinh tế

THÔNG BÁO VỀ NỘI DUNG ÔN TẬP CƠ SỞ NGÀNH CHO NGÀNH KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH KHOÁ 2011-2014

Thứ ba - 13/05/2014 20:24
THÔNG BÁO VỀ NỘI DUNG ÔN TẬP CƠ SỞ NGÀNH CHO NGÀNH KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH KHOÁ 2011-2014
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN VÀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Môn thi cơ sở ngành
(Mỗi SV chỉ bốc thăm 1/40 câu hỏi và trả lời)
----------------------
A. HP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
1. Nêu bản chất của hạch toán. Từ thực tế thực tập lấy ví dụ nhằm phân tích đặc điểm của hạch toán kế toán.Từ đó cho biết mối quan hệ giữa các loại hạch toán và vai trò của mối quan hệ này trong DN.
2. Phân tích vai trò, nhiệm vụ của hạch toán kế toán và liên hệ thực tế.
3. Hãy liệt kê các nguyên tắc được thừa nhận trong kế toán và phân tích sự vận dụng triệt để các nguyên tắc này trong công tác kế toán DN (lấy dẫn chứng 01 hoặc 02 nguyên tắc minh họa).
4. Đối tượng nghiên cứu của kế toán là gì? Hãy nêu các cách phân loại đối tượng kế toán hiện được áp dụng trong kế toán DN hiện nay. Tại sao phải phân loại đối tượng kế toán?
5. Trong DN hiện nay sử dụng các phương pháp kế toán nào? Nêu nội dung, đặc điểm và cho biết tại sao kế toán DN phải sử dụng kết hợp tất cả các phương pháp này?
6. Yêu cầu cơ bản của một chứng từ kế toán. Hiện nay, DN có bao nhiêu cách phân loại chứng từ kế toán. Hãy nêu trình tự xử lý một loại chứng từ kế toán mà DN thực hiện.
7. Nội dung và kết cấu của tài khoản kế toán. Nguyên tắc xây dựng hệ thống tài khoản hiện nay và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán.
8. Trong DN có những đối tượng tính giá nào? Phân tích một đối tượng tính giá trong DN.
9. Trình bày về hệ thống báo cáo áp dụng trong DN. Ý nghĩa thực tế.
10. Có bao nhiêu hình thức sổ kế toán? Hãy trình bày tóm tắt về một hình thức sổ kế toán.
11. Liệt kê về các mô hình tổ chức bộ máy kế toán trong DN và phân tích ưu nhược điểm của một mô hình bộ máy kế toán DN thực tế.
12. Trình bày nội dung chính về tổ chức công tác kế toán trong DN. Các phần hành kế toán thường có trong các DN hiện nay.
13. Trình tự ghi sổ kế toán. Các lỗi thường gặp trong ghi sổ kế toán. Hãy nêu cách thức sửa chữa các lỗi này theo quy định.
14. Trình bày các quy định về xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong DN.
15. Trình bày các phương pháp kế toán chi tiết hàng tồn kho. Và sự khác biệt cơ bản của các phương pháp này.
B, HP LÝ THUYẾT TIỀN TỆ
16. Cho biết sự ra đời và bản chất của tiền tệ
17. Phân tích sự phát triển các hình thái của tiền tệ
18. Trình bày các chức năng của tiền
19. Nêu khái niệm, các chủ thể tham gia thị trường tiền tệ
20. Nêu các hàng hóa trên thị trường tiền tệ và phân tích công cụ tín phiếu Kho bạc
21. Nêu các hàng hóa trên thị trường tiền tệ và phân tích công cụ chứng chỉ tiền gửi
22. Trình bày khái niệm mức cầu tiền tệ, khái niệm mức cầu tiền giao dịch và phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới mức cầu tiền giao dịch.
23. Trình bày khái niệm mức cầu tiền dự phòng, mức cầu tiền đầu tư và phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới mức cầu tiền dự phòng, mức cầu tiền đầu tư.
24. Trình bày khái niệm mức cung tiền tệ và quá trình cung ứng tiền của ngân hàng trung ương.
25. Nêu khái niệm và cách phân loại lạm phát
26. Phân tích nguyên nhân của lạm phát cầu kéo
27. Phân tích nguyên nhân của lạm phát chi phí đẩy
28. Nêu hậu quả của lạm phát
29. Trình bày các giải pháp kiềm chế lạm phát
C, HP LÝ  THUYẾT TÀI CHÍNH
30. Hệ thống tài chính là gì? Nêu các khâu của hệ thống tài chính. Trình bày khái niệm, nhiệm vụ cua 01 khâu.
31. Ngân sách Nhà nước là gì? Nêu các đặc điểm, vai trò của NSNN.
32. Thu NSNN: Khái niệm, đặc điểm, nội dung, các nhân tố ảnh hưởng, tầm quan trọng.
33. Chi NSNN là gì? Trình bày đặc điểm chi NSNN. (Các nhân tố ảnh hưởng; Nguyên tắc tổ chức chi NSNN)
34. Trình bày khái niệm và các quan điểm cân đối NSNN. Bội chi NSNN là gì? Các loại bội chi NSNN?
35. Bội chi NSNN là gì? Các loại bội chi? Các biện pháp xử lý bội chi NSNN? Trình bày biện pháp tăng thu, giảm chi. (Vay nợ; Phát hành tiền giấy)
36. Vốn kinh doanh là gì? Đặc trưng của vốn kinh doanh? Vốn cố định: Khái niệm, đặc điểm? (Vốn lưu động: Khái niệm, đặc điểm)
37. Bảo hiểm là gì? Nêu các vai trò của bảo hiểm? Phân biệt các hình thức bảo hiểm theo mục đích hoạt động. (Phân biệt các hình thức bảo hiểm theo phương thức xử lý rủi ro)
38. Bảo hiểm là gì? Trình bày các nguyên tắc của bảo hiểm.
39. Tín dụng là gì? Nêu các đặc điểm của tín dụng. Trình bày các vai trò của tín dụng trong nền kinh tế thị trường.
40. Tài chính quốc tế là gì? Nêu những nguyên tắc cơ bản của kinh tế quốc tế và tài chính quốc tế. Trình bày các vai trò của tài chính quốc tế.
 
 
 

Tác giả bài viết: Lưu Thị Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017