12:08 +07 Thứ tư, 18/07/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Đơn vị trực thuộc » Khoa - Tổ chuyên môn » Khoa Kinh tế

Thông báo điểm thi khảo sát chất lượng cuối khóa khoa Kinh tế khóa 2011-2014 (nội dung 3 thích ứng doanh nghiệp)

Thứ ba - 29/04/2014 13:58
Thông báo điểm thi khảo sát chất lượng cuối khóa khoa Kinh tế khóa 2011-2014 (nội dung 3 thích ứng doanh nghiệp)
THÔNG BÁO ĐIỂM THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI KHÓA
KHOA KINH TẾ
KHÓA 2011-2014
Chú  ý: Nội dung 1 điểm tối đa là 30 điểm
            Nội dung 2 điểm tối đa là 40 điểm
            Nội dung 3 điểm tối đa là 30 điểm
STT Lớp SBD Họ tên Sinh viên ĐIỂM THI Tổng cộng Ghi chú
ND1
Lý thuyết
ND 2
Thực hành
ND3
Thích ứng DN
1 A 660 Nguyễn Thị Vân Anh 12   17    
2 A 661 Phạm Thị Vân Anh 13   18    
3 A 662 Tăng Đức Việt Anh 10   20    
4 A 663 Vũ Thị Ánh 23   18    
5 A 664 Đoàn Đình Bốn 11   15    
6 A 665 Đoàn Thị Việt Chinh 14   16    
7 A 666 Dương Thị Dung 11   12    
8 A 667 Phạm Thị Dung          
9 A 668 Vũ Thị Dung 12   17    
10 A 669 Nguyễn Thị Đáng 16   21    
11 A 670 Nguyễn Thị Thu Hà 19   19    
12 A 671 Đào Thị Hạnh          
13 A 672 Mạc Thị Hạnh 12   20    
14 A 673 Trần Thị Hằng 13   14    
15 A 674 Nguyễn Thị Hiền 10   16    
16 A 675 Trịnh Thị Hiền 16   13    
17 A 676 Nguyễn Thị Hiếu 12   17    
18 A 677 Đinh Thị Hoa 18   17    
19 A 678 Nguyễn Thị Hoài 13   14    
20 A 679 Nguyễn Thị Huế 7   17    
21 A 680 Đặng Thị Huệ 12   20    
22 A 681 Nguyễn Thị Huệ 16   17    
23 A 682 Phạm Thị Huệ          
24 A 683 Lương Thị Hưng 14   20    
25 A 684 Nguyễn Thị Thùy Hương 16   22    
26 A 685 Dương Thị Hường 13   19    
27 A 686 Lê Thị Hường 16   16    
28 A 687 Nguyễn Thị Khánh 10   15    
29 A 688 Nguyễn Thị Lan 6   20    
30 A 689 Nguyễn Thị Diệu Linh 14   20    
31 A 690 Trần Thị Trùy Linh 7   11    
32 A 691 Nguyễn Thị Lĩnh 12   20    
33 A 692 Tô Thị Lý 12   20    
34 A 693 Nguyễn Thị Mai 12   20    
35 A 694 Phạm Thị Mây 5   21    
36 A 695 Trịnh Thị Nga 16   20    
37 A 696 Nguyễn Thị Ngoan 14   18    
38 A 697 Vũ Thị Ngọc 12   23    
39 A 698 Phạm Thị Nguyện 13   18    
40 A 699 Nhữ Văn Phúc 10   18    
41 A 700 Đoàn Thị Mai Phương 14   15    
42 A 701 Nguyễn Mai Phương          
43 A 702 Nguyễn Thị Lan Phương 16   20    
44 A 703 Đỗ Thị Hồng Quyên 13   20    
45 A 704 Trần Thị Út Sâm          
46 A 705 Nguyễn Thị Thanh          
47 A 706 Đoàn Thị Phương Thảo 14   19    
48 A 707 Nguyễn Thị Thắm 22   22    
49 A 708 Vũ Thị Thắm          
50 A 709 Vũ Thị Thắm 10        
51 A 710 Nguyễn Thị Tho     21    
52 A 711 Phạm Thị Thơm          
53 A 712 Nguyễn Thị Thu 13   20    
54 A 713 Nguyễn Thị Thuận 19   23    
55 A 714 Đồng Thị Thúy 8   22    
56 A 715 Nguyễn Thị Thương 11   19    
57 A 716 Phạm Mai Thương 17   15    
58 A 717 Bùi Thị Trang 17   19    
59 A 718 Đàm Thị Trang 19   19    
60 A 719 Hoàng Thu Trang 8   26    
61 A 720 Nguyễn Thị Trang 19   23    
62 A 721 Phạm Thị Thu Trang 17   24    
63 A 722 Tăng Thị Thanh Trang 10   19    
64 A 723 Nguyễn Thị Tuyền          
65 A 724 Trần Thị Tuyết 10   16    
66 A 725 Nguyền Văn Vũ          
67 A 726 Phạm Hải Yến 18   24    
68 A 727 Phạm Thị Yến 11   19    
1 B 728 Phạm Thị Ngọc Anh 10   17    
2 B 729 Đỗ Thị Ánh          
3 B 730 Hoàng Thị Dinh 11   12    
4 B 731 Nguyễn Thị Dịu 10   20    
5 B 732 Phạm Thị Kim Dung 11   17    
6 B 733 Phạm Thị Phương Dung 14   21    
7 B 734 Trịnh Thị Thùy Dung 16   15    
8 B 735 Nguyễn Ngọc Duyên 10   20    
9 B 736 Lê Thị Hà 7   20    
10 B 737 Nguyễn Thị Thanh Hà 6   20    
11 B 738 Nguyễn Thị Thu Hà 17   24    
12 B 739 Phạm Thị Hà 16   24    
13 B 740 Hoàng Thị Thanh Hằng 16   28    
14 B 741 Phạm Thị Hằng 16   28    
15 B 742 Vũ Thị Thu Hằng 11   20    
16 B 743 Trần Thị Hoa          
17 B 744 Nguyễn Thị Hồng 12   21    
18 B 745 Nguyễn Thanh Huyền 10   22    
19 B 746 Phạm Thị Huyền 8   21    
20 B 747 Lương Thị Thu Hương 8   28    
21 B 748 Nguyễn Thị Hương 12   28    
22 B 749 Phạm Thị Hương 11   18    
23 B 750 Đoàn Thị Minh Hường 12   15    
24 B 751 Lê Thị Hường          
25 B 752 Nguyễn Thị Hường 13   18    
26 B 753 Bùi Thị Kiều 13   20    
27 B 754 Phạm Thị Kim Lan 10   16    
28 B 755 Hoàng Kim Liên 6   14    
29 B 756 Phạm Thị Liên 10   21    
30 B 757 Lê Thị Linh 17   20    
31 B 758 Lương Thị Linh          
32 B 759 Vũ Thị Thùy Linh          
33 B 760 Nguyễn Thị Lương 13   20    
34 B 761 Vương Thị Lựu 6   21    
35 B 762 Đào Thị Mai 10   20    
36 B 763 Hà Thị May 14   12    
37 B 764 Nguyễn Thị May 12   15    
38 B 765 Nguyễn Thị Mây 8   20    
39 B 766 Nguyễn Văn Mừng 13   18    
40 B 767 Nguyễn Thị Na 5   19    
41 B 768 Vũ Thị Nga 16   21    
42 B 769 Vũ Thị Thúy Nga 12   20    
43 B 770 Phan Thị Kim Ngân 18   25    
44 B 771 Bùi Thị Thúy Ngần 12   26    
45 B 772 Nguyễn Thị Ngọc 13   21    
46 B 773 Đỗ Thị Nhung 11   21    
47 B 774 Nguyễn Thị Nhung 12   15    
48 B 775 Nguyễn Thị Nữ 16   27    
49 B 776 Phùng Thị Oanh 6   21    
50 B 777 Vũ Thị Phượng 11   13    
51 B 778 Nguyễn Thị Thu Quỳnh 13   26    
52 B 779 Trần Thị Chúc Quỳnh 13   24    
53 B 780 Nguyễn Thị Huyền Sâm 14   26    
54 B 781 Nguyễn Văn Tâm 11   13    
55 B 782 Đào Thị Thanh 8   20    
56 B 783 Nguyễn Thị Thanh 7   20    
57 B 784 Nguyễn Thị Thơ 12   16    
58 B 785 Đinh Thị Thơm 11   21    
59 B 786 Lương Thị Thu          
60 B 787 Phạm Thị Thùy 6   20    
61 B 788 Nguyễn Thị Lệ Thủy 10   20    
62 B 789 Phí Thị Thu Thủy 8   14    
63 B 790 Trần Thị Thương 10   20    
64 B 791 Đỗ Thị Trang 11   22    
65 B 792 Nguyễn Thị Đoan Trang 12   20    
66 B 793 Lê Thị Việt Trinh 11        
67 B 794 Lê Thị Tố Uyên 22   23    
68 B 795 Phạm Thị Viên 10   17    
69 B 796 Nguyễn Thị Xuân 12   18    
1 C 797 Lê Thị Anh 29   23    
2 C 789 Phạm Thị Ngọc Anh 13   18    
3 C 799 Nguyễn Hoài Bắc 17   10    
4 C 800 Nguyễn Thị Châm (11/1) 7   13    
5 C 801 Nguyễn Thị Châm (2/1) 16   20    
6 C 802 Bùi Ngọc Diệp 11   22    
7 C 803 Phạm Phương Dung 16   24    
8 C 804 Trịnh Huy Dũng 10   21    
9 C 805 Vũ Thị Duyên 23   21    
10 C 806 Vũ Thị Thùy Dương 13   20    
11 C 807 Phạm Đăng Điệp 14   15    
12 C 808 Phạm Tiến Đức 10   20    
13 C 809 Nghiêm Đào Thu Hà 13   21    
14 C 810 Nguyễn Thị Hà          
15 C 811 Nguyễn Thị Hanh 16   28    
16 C 812 Lê Thị Hạnh 12   15    
17 C 813 Hoàng Thị Hậu 12   20    
18 C 814 Nguyễn Việt Hoa 11   20    
19 C 815 Nguyễn Thị Thanh Hòa 13   20    
20 C 816 Đinh Tiến Hoàng 11   21    
21 C 817 Đỗ Thị Hồng 14   20    
22 C 818 Vũ Thị Huệ 13   20    
23 C 819 Nguyễn Thị Huyền 12   17    
24 C 820 Đào Thị Hương          
25 C 821 Nguyễn Thị Hương 17   26    
26 C 822 Nguyễn Duy Khánh 7   20    
27 C 823 Phạm Thị Lê 11   20    
28 C 824 Nguyễn Thùy Linh 12   14    
29 C 825 Đoàn Thị Hương Ly 10   20    
30 C 826 Đoàn Thị Mơ 14   14    
31 C 827 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 11   20    
32 C 828 Dương Thị Ngọc 13   20    
33 C 829 Vũ Thị Ngọc 14   20    
34 C 830 Phí Thị Thanh Nhàn 11   20    
35 C 831 Đỗ Thị Hồng Nhâm 18   12    
36 C 832 Nguyễn Thị Nhu 18   20    
37 C 833 Cao Thị Nhung 13   20    
38 C 834 Vương Thị Nhung 12   22    
39 C 835 Trần Ngọc Quý 7   13    
40 C 836 Nguyễn Thị Quyên 11   20    
41 C 837 Đoàn Thị Sen          
42 C 838 Nhữ Văn Tân 10   13    
43 C 840 Lưu Thị Thảo 11   20    
44 C 840 Nguyễn Thị Thảo 8   21    
45 C 841 Nguyễn Thị Tho 12   22    
46 C 842 Vũ Thị Ngọc Thơm 12   20    
47 C 843 Bùi Thị Thùy          
48 C 844 Lê Thị Thủy 18   13    
49 C 845 Nguyễn Thị Thủy 12   22    
50 C 846 Phạm Thị Thủy 10   21    
51 C 847 Đỗ Thị Thúy          
52 C 848 Phạm Thị Thúy 11   23    
53 C 849 Bùi Thị Huyền Trang 13   20    
54 C 850 Hoàng Thị Trang 11   20    
55 C 851 Nguyễn Thị Trang 11   15    
56 C 852 Nguyễn Xuân Trường 11   14    
57 C 853 Nguyễn Thị Tú 20   20    
58 C 854 Phạm Thị Tuyết 17   14    
59 C 855 Lê Thị Tư 11   13    
60 C 856 Nguyễn Thị Út 8   20    
61 C 857 Mai Thị Thùy Linh 17   27    
62 C 858 Phạm Thị Uyên 11   14    
63 C 859 Trần Thị Uyên 26   13    
64 C 860 Vũ Thị Vân 10   20    
65 C 861 Trần Thị Vĩnh 13   20    
66 C 862 Đỗ Thị Xuân 16   20    
67 C 863 Đỗ Thị Yến 13   16    
1 D 864 Đặng Thị Vân Anh          
2 D 865 Đinh Hữu Anh          
3 D 866 Nguyễn Thị Lan Anh 11   25    
4 D 867 Phạm Văn Bách 17   18    
5 D 868 Nguyễn Thị Bích 13   18    
6 D 869 Trần Diệu Minh Châu 13   26    
7 D 870 Vũ Thị Hồng Duyên 16   15    
8 D 871 Bùi Thị Đào 16   18    
9 D 872 Lê Thị Lệ Giang 14   18    
10 D 873 Nguyễn Thị Hà 7   23    
11 D 874 Phan Thị Thu Hà          
12 D 875 Nguyễn Thị Hạnh 12   20    
13 D 876 Nguyễn Thị Hạnh 12   22    
14 D 877 Trần Thị Hạnh 20   26    
15 D 878 Vũ Thị Hạnh 18   24    
16 D 879 Vũ Thị Hoa 16   20    
17 D 880 Hồ Thị Huệ 14   25    
18 D 881 Nguyễn Thị Huyền 12   27    
19 D 882            
20 D 883 Hoàng Thị Hương 5   20    
21 D 884 Nguyễn Thị Hương 13   21    
22 D 885 Phạm Thị Ngọc Hương          
23 D 886 Hồ Thị Hường          
24 D 887 Nguyễn Thị Hường          
25 D 888 Trần Thị Hường 20   17    
26 D 889 Vũ Thị Khuyên 17   21    
27 D 890 Vũ Thị Mai Lan          
28 D 891 Nguyễn Thị Loan 13   18    
29 D 892 Ninh Thị Liên          
30 D 893 Vũ Thị Ngọc Linh          
31 D 894 Nguyễn Thị Loan 14   21    
32 D 895 Nguyễn Thị Lương 17   20    
33 D 896 Vũ Thị Công Lương          
34 D 897 Giang Thị Thái Ly 14   20    
35 D 898 Lưu Thị Mai          
36 D 899 Đồng Thị Thúy Nga 14   21    
37 D 900 Nguyễn Thị Thanh Nga 0   18   Không ghi mã đề
38 D 901 Vũ Thị Ngát 8   21    
39 D 902 Nguyễn Thị Ngọc 13   21    
40 D 903 Vũ Thị Ngọc 11   8    
41 D 904 Nguyễn Thị Nguyệt 11   10    
42 D 905 Lê Thị Nhuân 18   16    
43 D 906 Lê Thị Nhung 12   16    
44 D 907 Nguyễn Thị Nhung 10   22    
45 D 908 Nguyễn Thị Nhung 13   25    
46 D 909 Nguyễn Thị Phượng 17   25    
47 D 910 Đỗ Thị Quyên 13   21    
48 D 911 Bùi Thị Thanh 12   27    
49 D 912 Nguyễn Như Thắng 13   22    
50 D 913 Đặng Thị Thoa 20   20    
51 D 914 Nguyễn Thị Thu 6   24    
52 D 915 Phí Thị Thu 16   20    
53 D 916 Phùng Thị Thu          
54 D 917 Vũ Thị Hồng Thu 19   20    
55 D 918 Lê Thị Thuận 13   20    
56 D 919 Vũ Thị Thủy 13   20    
57 D 920 Vũ Thị Thúy 17   24    
58 D 921 Nguyễn Thị Thụy 12   16    
59 D 922 Hoàng Thị Thư 10   18    
60 D 923 Chu Văn Trang 12   18    
61 D 924 Đặng Thị Trang 10   26    
62 D 925 Nguyễn Thị Kiều Trang 14   26    
63 D 926 Nguyễn Đức Tuấn 12   23    
64 D 927 Nguyễn Thanh Tùng 10   16    
65 D 928 Nguyễn Tiến Tuyển 12   25    
66 D 929 Bùi Thị Yến 12   17    
67 D 930 Đỗ Thị Yến 11   28    
68 D 931 Lê Thị Yến 12   23    
69 D 932 Vũ Thị Ngọc Yến 16   22    
70 D 933 Nguyễn Thị Yêu 13   21    
71 D 933a Nguyễn Thị Tám Ngọc          
1 E 934 Chử Thị Kim Anh 12   20    
2 E 935 Lê Thị Kim Anh 11   19    
3 E 936 Nguyễn Thị Vân Anh 10   16    
4 E 937 Vũ Thị Bích 14   15    
5 E 938 Hoàng Trung Chiến 10   20    
6 E 939 Nguyễn Thị Chinh 11   20    
7 E 940 Phạm Thị Dung 13   20    
8 E 941 Đỗ Thị Duyên          
9 E 942 Phạm T.Thuỳ Dương 17   19    
10 E 943 Đoàn Thị Giang 11   21    
11 E 944 Nguyễn Thị Hà 13   21    
12 E 945 Trần Thị Hải Hà 7   18    
13 E 946 Nguyễn Thị Hải 10   15    
14 E 947 Phạm Thị Hạnh 6   20    
15 E 948 Nguyễn Thị Hằng 11   18    
16 E 949 Nguyễn T.Thanh Hiền          
17 E 950 Nguyễn Thị Hiền 17   16    
18 E 951 Nguyễn Thị Hiền 8   20    
19 E 952 Nguyễn Thị Hồng 10   22    
20 E 953 Trần Thị Hồng 11   21    
21 E 954 Nguyễn Thị Huê 14   19    
22 E 955 Đỗ Thị Huế     27    
23 E 956 Lê Thị Huệ 11   12    
24 E 957 Nguyễn Thị Huệ 7   23    
25 E 958 Phạm Thị Huệ 16   23    
26 E 959 Nguyễn Thị Huyền          
27 E 960 Vũ Thị Thu Huyền 13   23    
28 E 961 Cao Thị Hương 7   24    
29 E 962 Đinh Thị Hương          
30 E 963 Đặng Thị Hường 17   20    
31 E 964 Nguyễn Thị La          
32 E 965 Đặng Thị Lan 8   18    
33 E 966 Nguyễn Thị Thúy Lan 20   21    
34 E 967 Nguyễn Thị Liên 11   21    
35 E 968 Nguyễn Thùy Liên          
36 E 969 Lương Thị Thùy Linh 10   18    
37 E 970 Nguyễn Thị Loan 12   27    
38 E 971 Phạm Thị Loan 8   24    
39 E 972 Phạm Thị Loan          
40 E 973 Vũ Thị Minh 8   23    
41 E 974 Đinh Thị Nga 13   20    
42 E 975 Đỗ Thị Nga 19   22    
43 E 976 Trần Thị Nga 12   19    
44 E 977 Vũ Thị Ngà 12   20    
45 E 978 Phạm Thị Ngoan 16   16    
46 E 979 Đoàn Thị Ngọc          
47 E 980 Đoàn Thị ngọc 11   24    
48 E 981 Nhữ Thị Ngọc 7   22    
49 E 982 Trần Thị Ngọc 13   20    
50 E 983 Vũ Thị Nhâm 10   18    
51 E 984 Nguyễn Thị Nõn 11   20    
52 E 985 Phùng Thị Nụ 20   23    
53 E 986 Nguyễn T.Kim Oanh 8   21    
54 E 987 Vũ Thị Thu Phương 5   20    
55 E 988 Đỗ Thị Phượng          
56 E 989 Đào Thị Quyên 19   21    
57 E 990 Mạc Thị Quỳnh 10   21    
58 E 991 Nguyễn Thị Quỳnh 13   20    
59 E 992 Nguyễn Thị Sáng 11   21    
60 E 993 Phạm Văn Thành 12        
61 E 994 Tăng Thị Thảo 8   17    
62 E 995 Trần T.Hương Thơm 17   20    
63 E 996 Nguyễn Thị Thuý 12   22    
64 E 997 Phạm Thị Thuý Tình 11   20    
65 E 998 Nguyễn Thị Trang 7   20    
66 E 999 Trần Thị Trang 14   22    
67 E 1000 Lê Thị Thanh Tuyền 17   20    
68 E 1001 Lê Thị Thanh Tuyền          
69 E 1002 Vũ Thị Tuyền          
70 E 1003 Hoàng Thị Cẩm Vân 12   20    
71 E 1004 Vũ Thị Vân 14   20    
72 E 1005 Nguyễn Văn Việt          
73 E 1006 Nguyễn Đình Vương 11   20    
74 E 1007 Nguyễn Hải Yến 8   15    
75 E 1008 Phạm Thị Yến 18   13    
1 TCNH 577 Phạm Thị Ngọc Anh          
2 TCNH 578 Vũ Thị Phương Ánh 19   22    
3 TCNH 579 Nguyễn Đăng Bộ 12   23    
4 TCNH 580 Nguyễn Thị Chinh 14   20    
5 TCNH 581 Hứa Thị Dung          
6 TCNH 582 Nguyễn Quang Dũng 11   20    
7 TCNH 583 Lê Hữu Đạt          
8 TCNH 584 Nguyễn Thị Đông 8   16    
9 TCNH 585 Nguyễn Minh Đức 11   21    
10 TCNH 586 Nguyễn Thu Hà 14   20    
11 TCNH 587 Nguyễn Thị Thúy Hằng          
12 TCNH 588 Trần Thị Hậu 7   24    
13 TCNH 589 Nguyễn Thị Hiền 18   24    
14 TCNH 590 Nguyễn Thị Thu Hiền          
15 TCNH 591 Vũ Đình Hiếu 12   20    
16 TCNH 592 Trịnh Xuân Hoàng          
17 TCNH 593 Lương Thị Huê 18   24    
18 TCNH 594 Nguyễn Thị Huế 16   22    
19 TCNH 595 Lê Tuấn Huy          
20 TCNH 596 Đồng Thị Tâm Huyên 18   22    
21 TCNH 597 Đồng Thị Huyền 11   23    
22 TCNH 598 Bùi Thị Lan Hương 12   16    
23 TCNH 599 Nguyễn Mai Hương          
24 TCNH 600 Hoàng Nhật Lệ 18   25    
25 TCNH 601 Nguyễn Thị Ngọc Mai 12   23    
26 TCNH 602 Trần Hùng Mạnh          
27 TCNH 603 Đặng Quỳnh Nga 12   20    
28 TCNH 604 Trương Thị Hồng Nhung 10   23    
1 TCNH 605 Vũ Thị Bích Phương 16   23    
2 TCNH 606 Nguyễn Quỳnh Phương          
3 TCNH 607 Dương Thị Quế 14   17    
4 TCNH 608 Nguyễn Thúy Quỳnh 13   20    
5 TCNH 609 Phạm Thị San 12   20    
6 TCNH 610 Đinh Văn Tân 14   20    
7 TCNH 611 Vũ Thị Thảo          
8 TCNH 612 Phạm Thu Thảo 13   20    
9 TCNH 613 Phan Thị Thúy Thu 13   24    
10 TCNH 614 Nguyễn Thu Thủy 14   20    
11 TCNH 615 Bùi Văn Tiến          
12 TCNH 616 Nguyễn Thị Cẩm Tú          
13 TCNH 617 Phạm Văn Tùng          
14 TCNH 618 Lê Thị Tuyết 14   26    
15 TCNH 619 Nguyễn Thị Uyên 12   23    
16 TCNH 620 Nguyễn Thị Yến 14   23    
17 TCNH 621 Trần Thị Lan Anh 13   20    
18 TCNH 622 Trần Thị Ngọc Anh 13   20    
19 TCNH 623 Bùi Kiên Cường          
20 TCNH 624 Nguyễn Thị Thu Diệp 12   25    
21 TCNH 625 Tăng Thị Dịu 12   20    
22 TCNH 626 Lê Thị Thùy Dung          
23 TCNH 627 Nguyễn Đình Dũng          
24 TCNH 628 Trịnh Viết Đạt 11   20    
25 TCNH 629 Nguyễn Thị Hà 7   20    
26 TCNH 630 Vũ Việt Hà          
27 TCNH 631 Mạc Thị Thanh Hiền 14   25    
28 TCNH 632 Lưu Thị Ngọc Hoa 13   20    
1 TCNH 633 Hồ Thị Hòa          
2 TCNH 634 Nguyễn Trương Hoàng 13   16    
3 TCNH 635 Vũ Thị Hồng 16   22    
4 TCNH 636 Nguyễn Thị Huệ 12   22    
5 TCNH 637 Phạm Mạnh Hùng 8   20    
6 TCNH 638 Lê Văn Huy          
7 TCNH 639 Đặng Thu Hường 10   20    
8 TCNH 640 Hoàng Kim Long 18   22    
9 TCNH 641 Bùi Thị Nga          
10 TCNH 642 Vũ Thị Nga 17   22    
11 TCNH 643 Bùi Thị Mỹ Ngọc 13   21    
12 TCNH 644 Nguyễn Thị Nhàn 4   22    
13 TCNH 645 Hoàng Thị Hồng Nhung 14   21    
14 TCNH 646 Nguyễn Chí Tài 11   20    
15 TCNH 647 Phạm Văn Thắng          
16 TCNH 648 Đàm Thị Thu          
17 TCNH 649 Nguyễn Lệ Thu 16   23    
18 TCNH 650 Đoàn Thị Thủy          
19 TCNH 651 Đỗ Văn Tín          
20 TCNH 652 Hoàng Thị Trang 12   20    
21 TCNH 653 Vũ Thị Thùy Trang          
22 TCNH 654 Nguyễn Đức Trọng 10   20    
23 TCNH 655 Vũ Thành Tú          
24 TCNH 656 Vũ Anh Tuấn 11   20    
25 TCNH 657 Nguyễn Trí Tùng 14   23    
26 TCNH 658 Nguyễn Thị Thúy Uyên          
27 TCNH 659 Nguyễn Thị Hải Yến 19   22    
1 QT 1009 Đỗ Thị Vân Anh          
2 QT 1010 Lê Xuân Bắc          
3 QT 1011 Nguyễn Thị Chang          
4 QT 1012 Nguyễn Thị Cúc 11   20    
5 QT 1013 Vũ Văn Dương          
6 QT 1014 Bùi Xuân Đức          
7 QT 1015 Ngô Thị Thu Hà 13   20    
8 QT 1016 Trần Thị Thu Hà          
9 QT 1017 Trần Văn Hải          
10 QT 1018 Nguyễn Thị Hằng 16   21    
11 QT 1019 Đào Thị Hiền 13   21    
12 QT 1020 Phạm Thị Hiền 5   23    
13 QT 1021 Nguyễn Mạnh Hiếu 16   21    
14 QT 1022 Nguyễn Thị Hoa          
15 QT 1023 Bùi Thị Hòa          
16 QT 1024 Đặng Công Hoàng 13   21    
17 QT 1025 Nguyễn Thị Huế 17   22    
18 QT 1026 Lưu Thị Huệ 16   27    
19 QT 1027 Nguyễn Đức Hùng 17   20    
20 QT 1028 Nguyễn Thị Hưng 11   20    
21 QT 1029 Dương Thị Mai Hương 12   22    
22 QT 1030 Vũ Hữu Khang 13   21    
23 QT 1031 Nguyễn Duy Khoa          
24 QT 1032 Phạm Thị La 14   25    
25 QT 1033 Nguyễn Thị Linh 16   21    
26 QT 1034 Vũ Thị Linh 16   21    
27 QT 1035 Nghiêm Thế Lộc          
28 QT 1036 Đặng Văn Lực          
29 QT 1037 Nguyễn Thị Mai          
30 QT 1038 Đỗ Thị Minh 20   20    
31 QT 1039 Nguyễn Thị Ngà 12   23    
32 QT 1040 Nguyễn Văn Nguyên 16   20    
33 QT 1041 Trần Thị Nhi 14   22    
34 QT 1042 Nguyễn Thị Nhung 13   20    
35 QT 1043 Đồng Thị Nhung 11   20    
36 QT 1044 Hoàng Tùng Quân 10   20    
37 QT 1045 Lê Lương Quý 12   23    
38 QT 1046 Phạm Duy Tài 16   24    
39 QT 1047 Vũ Minh Tài 17   23    
40 QT 1048 Nguyễn Thị Tâm          
41 QT 1049 Nguyễn Đăng Tấn 14   22    
42 QT 1050 Hoàng Thị Thanh 13   23    
43 QT 1051 Phạm Ngọc Thắng 19   21    
44 QT 1052 Vũ Thị The 11   23    
45 QT 1053 Nguyễn Tiền Thu          
46 QT 1054 Phạm Thị Thủy          
47 QT 1055 Nguyễn Thị Thúy 16   21    
48 QT 1056 Lê Văn Thuyên          
49 QT 1057 Lê Văn Toản 14   22    
50 QT 1058 Nguyễn Thị Hà Trang 12   23    
51 QT 1059 Vương Thị Trang 18   23    
52 QT 1060 Nguyễn Hoàng Tùng          
53 QT 1061 Đoàn Thị Xoan          
54 QT 1061a Bùi Văn Hòa 14   21    
55 QT 1061b Nguyễn Thị Hừơng          
 

Tác giả bài viết: Lưu Thị Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017