13:41 +07 Thứ ba, 19/06/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Tài liệu - Tài nguyên » Phần mềm - Công cụ

Office Visio 2007 for Students

Office Visio 2007 for Students

The Microsoft Office Visio 2007 Chemistry, Mathematics, and Physics shapes have been designed to take the tedium out of creating commonly used visual notations such as molecules, mathematical functions, and circuit diagrams. These shapes can be downloaded for use with your existing copy of Microsoft Office Visio 2007

Mẫu giáo án - Lesson plan

mẫu lesson plan này còn phụ thuộc vào đặc thừ từng môn. Song đặc biệt môn nào đi nữa thì cũng cần phải có cái form (hình thức) thể hiện cái nội dung và yứ tưởng giảng dạy rõ ràng dễ hiểu, dễ sử dụng cũng như dễ thích nghi cho người khác. Với quan điểm tiếp cận theo hướng giao tiếp, lấy người học làm trung tâm, thì phần chính (body) của lesson plan nên phải chia thành 4 cột: 1. cột thời gian và các bước hoạt động chính 2. cột hoạt động của giáo viên 3. cột hoạt động của học sinh. (cột này nên rộng bằng hoặc lớn hơn cột GV) 4. cột arrangement hay interaction, trong cột này sẽ thể hiện rõ mục đích họat động nhóm, cá nhân, cặp của học sinh. và chỉ cần nhìn vào đó là biết rõ đặc thù của từng chặng cũng như sự tham gia của HS trong việc lĩnh hội bài học

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017