02:33 +07 Chủ nhật, 24/06/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Góc sinh viên » Biểu mẫu HSSV

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017

Thứ năm - 06/10/2016 15:10
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017

 
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH HẢI DƯƠNG
    BCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
                                  ***
                        Số: 01-CT/HSV          
                                                     Hải Dương, ngày 15 tháng 9 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Hội và phong trào sinh viên
Năm học 2016 - 2017
----------
 
      Năm học 2016 - 2017 là năm học triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; năm học diễn ra đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Đại hội Hội sinh viên trường Cao đẳng Hải Dương lần thứ VI nhiệm kỳ 2016 – 2018; kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 70 năm ngày thương binh - liệt sĩ.
      Thực hiện chương trình số 05-CT/TWHSV ngày 15 tháng 08 năm 2016 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên của Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương.
      Ban Chấp hành Hội Sinh Viên Việt Nam trường Cao đẳng Hải Dương xây dựng chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 – 2017 với những nội dung sau:

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC:  Năm Sinh viên sáng tạo

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 67 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, 70 năm ngày thương binh - liệt sỹ, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và các ngày lễ kỷ niệm trong năm học.
3. Tiếp tục triển khai sâu, rộng và hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”; tăng cường tổ chức các hoạt động cụ thể hỗ trợ và phát huy “Sinh viên 5 tốt” các cấp.  
4. Tổ chức đa dạng các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ, phát huy khả năng sáng tạo của sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp; trong công tác Hội và phong trào sinh viên.
5. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Liên chi hội, Chi hội sinh viên trong toàn trường.  
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU
- Chỉ tiêu 1: 100% các Liên Chi hội, Chi hội có công trình, phần việc sinh viên chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường lần thứ VI, nhiệm ký 2016 – 2018.
- Chỉ tiêu 2: 100%  Liên Chi hội, Chi hội sinh viên tổ chức thành công Đại hội Liên Chi hội, Chi hội.
- Chỉ tiêu 3: 100% Liên Chi hội, Chi hội sinh viên tham gia các hoạt động do Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên trường tổ chức.
- Chỉ tiêu 4: Phấn đấu ít nhất 01 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 10 “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 50 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.
- Chỉ tiêu 5: Mỗi hội viên Hội Sinh viên trường tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện.
- Chỉ tiêu 6: Kết nạp mới 100% sinh viên năm thứ nhất vào Hội Sinh viên trường.
III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
1. Phong trào “Sinh viên 5 tốt”
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về phong trào “Sinh viên 5 tốt”, các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường trên bằng tin, website nhà trường.
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung tiêu chí “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2016 - 2017.
- Xây dựng các giải pháp hỗ trợ sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” thông qua việc tổ chức các hoạt động tình nguyện, các hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Đoàn thanh niên, Hội  sinh viên trường tổ chức.
- Tổ chức xét chọn, tuyên dương gương “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Giới thiệu sinh viên xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và giải thưởng “Sao Tháng Giêng” lên cấp tỉnh, cấp Trung ương.
- Tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường để ghi nhận, khen thưởng “Sinh viên 5 tốt” các cấp bằng việc bỏ sung tiêu chí ưu tiên trong xét chọn trao học bổng, cộng điểm rèn luyện.
2. Sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong
- Tổ chức các hoạt động tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: hội thi, diễn đàn học tập hiệu quả các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực vận động sinh viên tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần 2.
- Tuyên truyền trên website nhà trường các ngày lễ, các sự kiện quan trọng của đất nước, của Đoàn, Hội.
- Tổ chức hát quốc ca mỗi tháng một lần cho các Liên Chi hội, Chi hội sinh viên nhà trường.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường Cao đẳng Hải Dương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 – 2018.
- Tổ chức chương trình kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống học sinh - sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-06/01/2017), trao giải thưởng “Sinh viên 5 tốt”, học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) kết hợp với hoạt động tình nguyện “Chung sức cùng cộng đồng”.
- Tổ chức các hoạt động chào mưng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (tháng 1 năm 2017).
- Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên giai đoạn 2015-2018” thông qua những hoạt động cụ thể, tập trung các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên.
- Tuyên truyền, giới thiệu các gương người tốt, việc tốt, sinh viên tiêu biểu, “sinh viên 5 tốt” trên hệ thống phát thanh, bảng tin nội bộ, tập san của trường. Vận động sinh viên viết, đọc về những những câu chuyện đẹp của sinh viên trên trang mạng xã hội https://www.facebook.com/svvnnhungcauchuyendep/.
- Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, nói chuyện về “Xây dựng văn hóa ứng xử trong học đường”, diễn đàn “Sinh viên sống đẹp”, “Hình thành thói quen tốt trong sinh viên”, xây dựng lối sống lạnh mạnh, ứng xử văn minh, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của sinh viên.   
- Tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống, hoạt động du khảo về nguồn, các chương trình, hội diễn, liên hoan văn nghệ với các ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu biển, đảo nhằm giúp cho sinh viên nâng cao ý thức về trách nhiệm của bản thân với đất nước, gia đình, nhà trường và xã hội.
- Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biên giới, biển đảo, chủ quyền biển đảo, chủ quyền quốc gia đến hội viên, sinh viên.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, nắm bắt dư luận, định hướng tư tưởng cho sinh viên. Định hướng việc sử dụng mạng xã hội cho hội viên, sinh viên.
3. Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học
- Duy trì, phát triển các câu lạc bộ, đội nhóm học thuật, nghiên cứu khoa học; phấn đấu mỗi khoa có ít nhất 01 Câu lạc bộ học thuật.
- Phối hợp với phòng Tổ chức - Tổng hợp - Công tác HSSV, các khoa chuyên môn tổ chức cho hội viên sinh viên nhà trường tham gia các khóa kiến tập, thực tập, thi kỹ năng nghề nghiệp cấp khoa và cấp trường.
- Tổ chức các hoạt động tuyên dương, hỗ trợ, khuyến khích, cổ vũ sinh viên phát huy khả năng sáng tạo, đề xuất các ý tưởng, phát huy các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào quá trình sản xuất, kinh doanh để tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Tổ chức các cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo sinh viên", các diễn đàn sinh viên tham gia giải quyết các vấn đề còn nhiều khó khăn như môi trường, giao thông, phát triển kinh tế,...
- Vận động các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm để duy trì, phát triển các quỹ học bổng, quỹ hỗ trợ sinh viên vượt khó học tốt, quỹ hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học. Kịp thời phát hiện và tham mưu lãnh đạo trường hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
- Tổ chức cho sinh viên tham quan mô hình thực tế về khoa học, kỹ thuật, sản xuất; tổ chức ngày hội giới thiệu việc làm, gắn kết giữa sinh viên và đơn vị sử dụng lao động.
4. Sinh viên rèn luyện thể chất
- Tổ chức ngày hội thể dục, thể thao, ngày hội sinh viên khỏe tạo môi trường để sinh viên rèn luyện đạt tiêu chí “Thể lực tốt”. Cụ thể, Hội Sinh viên nhà trường tổ chức Giải Cầu lông, Giải bóng đá học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Hải Dương năm học 2016 – 2017.
- Khuyến khích các Liên Chi hội, Chi hội sinh viên tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, tìm hiểu các trò chơi dân gian.
- Phát động mỗi sinh viên tập luyện thường xuyên một môn thể thao.
- Xây dựng, phát huy và củng cố các câu lạc bộ, đội nhóm thể dục, thể thao của sinh viên; tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban giám hiệu tạo điều kiện, ưu tiên sử dụng các công trình thể thao phục vụ việc rèn luyện sức khỏe cho sinh viên; liên hệ, giới thiệu các địa điểm tập luyện thể dục, thể thao cho sinh viên.
- Tăng cường hoạt động giao lưu thể dục, thể thao giữa sinh viên nhà trường với sinh viên các trường bạn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
5. Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
- Tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên thông qua các hoạt động “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Phấn đấu mỗi hội viên sinh viên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện.
- Tổ chức triển khai chiến dịch “Mùa hè xanh”, chiến dịch “Xuân tình nguyện”, “Tình nguyện mùa đông” đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, gắn với chuyên môn nghiệp vụ của hội viên tham gia. Tăng cường điều phối các Liên Chi hội, Chi hội sinh viên tham gia thường xuyên các hoạt động do Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức.
- Tổ chức chương  trình “Tiếp sức mùa thi” tư vấn, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” hỗ trợ sinh viên năm thứ nhất nhập trường.
-  Tiếp tục duy trì, bổ sung và phát triển đội hình “Sinh viên tình nguyện” sẵn sàng tham gia các hoạt động do  nhà trường Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường tổ chức; các hoạt động, chương trình do  Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức.
- Tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện, làm nòng cốt vận động nhân dân cùng tham gia. Hội Sinh viên phối hợp với Đoàn trường thường xuyên tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện trong năm học.
- Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng diễn đàn trong kết nối hoạt động tình nguyện của hội viên sinh viên; tăng cường kết nối các đội nhóm sinh viên tình nguyện ngoài Đoàn - Hội.
6. Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế
- Tuyên truyền, cung cấp thông tin nâng cao nhận thức của sinh viên về hội nhập quốc tế, về cộng đồng chung ASEAN; giới thiệu kiến thức pháp luật, thông lệ quốc tế, văn hóa các quốc gia đến sinh viên.
- Trang bị cho sinh viên các kĩ năng thực hành xã hội, bản lĩnh và tính chủ động trong hội nhập quốc tế. Thành lập các câu lạc bộ tin học, ngoại ngữ, tổ chức các diễn đàn, các cuộc thi về ngoại ngữ tạo môi trường giúp sinh viên trao đổi kiến thức, phương pháp học tập, nâng cao trình độ.
IV. XÂY DỰNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM VỮNG MẠNH
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, hoạt động, truyền thống phong trào sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, đặc biệt thông qua các kênh thông tin, truyền thông của các cấp bộ Hội: Website, mạng xã hội...
- Triển khai hiệu quả kết luận của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về “Nâng cao chất lượng công tác tổ chức và xây dựng Hội giai đoạn 2015-2018 trong đó tập trung chấn chỉnh công tác kết nạp hội viên mới, đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội.
- Triển khai Chương trình số 03 CT/TWHSV ngày 23/9/2015 về "Bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Hội Sinh viên các cấp giai đoạn 2015-2018", trong đó tập trung chương trình bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Hội các cấp. Tham mưu cấp ủy tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí cho đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên các cấp tham dự chương trình bồi dưỡng, tập huấn. Tổ chức các hoạt động đánh giá, kiểm tra năng lực cán bộ Hội. 
- Tiếp tục phát triển câu lạc bộ, đội nhóm và các loại hình chi hội đáp ứng yêu cầu trong điều kiện đào tạo theo học chế tín chỉ.
- Thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức Hội Sinh viên các cấp; cơ chế phối hợp giữa Hội sinh viên và Đoàn thanh niên cấp trường, cấp Liên chi. Chuẩn bị tốt nguồn cán bộ Hội từ sinh viên, từng bước nâng cao tỉ lệ sinh viên đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Sinh viên cấp trường.
- Phối hợp tham mưu thực hiện tốt Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.
- Các cấp bộ Hội chỉ đạo Ban Kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra theo các chuyên đề, lĩnh vực công tác, chú trọng kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên các cấp; gắn kiểm tra với công tác thi đua khen thưởng của hội.
- Thực hiện chặt chẽ, chính xác công tác thi đua khen thưởng, thông tin báo cáo; triển khai hệ thống, cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN TRONG NĂM HỌC
1. Tháng 08/2016: Tổ chức các hoạt động “Tiếp sức mùa thi” đón tân sinh viên, hướng dẫn sinh viên năm thứ nhất làm thủ tục nhập trường.
2. Tháng 09/2016: Phối hợp với Đoàn thanh niên hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội chi đoàn, đại hội lớp.
3. Tháng 10/2016:
+ Tổ chức tổng kết tình nguyện, kết nạp sinh viên năm thứ nhất vào Hội Sinh viên nhà trường kết hợp với tập huấn cán bộ hội cho các Chi hội trường các Chi hội sinh viên
+ Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1.
+ Tổ chức Giải Cầu lông, Giải Bóng đá học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Hâỉ Dương năm học 2016 – 2017 chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016)
4. Tháng 11/2016:
+ Hướng dẫn các Liên Chi hội, Chi hội sinh viên tổ chức các hoạt động tri ân các thầy cô.
+ Tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường Cao đẳng Hải Dương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 - 2018.
5. Tháng 12/2016:
+ Tổ chức hoạt động “Tình nguyện mùa đông”.
+ Tổ chức xét chon danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, giải thương “Sao Tháng Giêng” cấp trường.
6. Tháng 01/2017: Tổ chức chương trình “Thủ lĩnh sinh viên” và Lễ kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2017).
7. Tháng 02/2017:
+ Tổ chức hoạt động “Xuân tình nguyện 2017”.
+  Các hoạt động chào mừng 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng  sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2017)
8. Thăng 03/2017: Các hoạt động chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017).
9. Tháng 4,5/2017:
+ Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2.
+ Tổ chức cuộc thi hát karaoke học sinh, sinh viên
10. Tháng 6, 7/2017:
+ Chiến dịch “Tiếp sức mùa thi 2017”, “Tình nguyện hè 2017”.
+ Làm công tác thi đua, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2016 – 2017.
VI. CÔNG TÁC TỰ CHỦ
Với  tiêu chí tự chủ hoàn toàn trong năm học 2016 – 2017 và đảm bảo cho nguồn kinh phí hoạt động đoàn, kinh phí tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 - 2018. Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường đã thống nhất và đề ra các công việc cần làm như sau:
1. Thu kinh phí hoạt động hội
Hội phí Hội Sinh viên (chỉ áp dụng đối với sinh viên hệ Cao đẳng chính quy)
- Hội phí thu theo hướng dẫn của BTK Hội Sinh viên tỉnh: 1.000 đồng/tháng  x 12 tháng = 12.000đ/sinh viên.
- Quỹ sinh hoạt Hội (năm học 2016 - 2017): 24.000đ/SV.
- Quỹ hỗ trợ các hoạt động tình nguyện : 14.000đ/SV
- Tổng số tiền là : 50.000đ/SV.
2. Các hoạt động tự chủ
- Tổ chức các câu lạc bộ dạy: tiếng anh, tin học, ghi ta, múa, khiêu vũ, thể dục buổi sáng tạo nguồn kinh phí cho Hội.
- Tham gia lao động sản xuất tại cơ sở 2 của trường để nhận kinh phí hỗ trợ từ nhà trường;
- Tiết kiệm chi tiêu bằng cách tổ chức các hoạt động trọng tâm và có chất lượng.
- Xin hỗ trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn như Viettel, Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn…
VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội Sinh viên trường
- Tham mưu với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường để Nhà trường duyệt Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017, tạo điều kiện giúp đỡ tổ chức tốt các hoạt động.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 - 2018.
- Hướng dẫn, chỉ đạo các liên chi hội, chi hội triển khai thực hiện chương trình năm học, phong trào“Sinh viên 5 tốt" và các hoạt động lớn, các vấn đề trọng tâm của Hội.
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Hội; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, công tác thi đua, khen thưởng, công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chỉ đạo của các cấp bộ Hội.
- Chủ động phối hợp và tham mưu các chính sách liên quan đến sinh viên.
- Chỉ đạo các liên chi hội thực hiện một số nội dung công việc phù hợp với tình hình thực tế của mỗi đơn vị.
- Kiểm tra, kiện toàn lại các CLB, Đội, Nhóm, giải tán những CLB, Đội, Nhóm hoạt động không hiệu quả, thành lập mới theo nhu cầu thực sự của sinh viên.
2. Các liên chi hội, chi hội
- Triển khai cụ thể hóa chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017 phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị. Thảo luận các nội dung hoạt động và quyết định tại phiên sinh hoạt các liên chi hội, chi hội đầu năm học.
- Báo cáo với cấp ủy, BCN Khoa về công tác nhân sự tham gia BCH Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2016 - 2018. Tích cực tham mưu với cấp uỷ, Ban Chủ nhiệm các khoa để tạo điều kiện thực hiện chương trình công tác. Phối hợp với các liên chi đoàn, chi đoàn để tổ chức tốt các hoạt động.
- Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo, phát triển và quản lý hội viên.
3. Công tác thông tin, báo cáo
- Các đơn vị lập danh sách các đầu mối trực thuộc, số lượng hội viên, cán bộ chủ chốt, địa chỉ, điện thoại, thư điện tử liên hệ gửi về Hội Sinh viên trường.
- Mọi ý kiến đóng góp, đề xuất liên hệ với thầy Định Trọng Toàn - Chủ tịch Hội Sinh viên nhà trường (Mobile: 0982925500)
- Các Liên Chi hội,Chi hội sinh viên báo cáo các hoạt động của Liên Chi hội, Chi hội mình về Hội Sinh viên nhà trường đẻ có sự hỗ trợ, giúp đỡ trong việc tổ chức các hoạt động.

Trên đây là Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên Năm học 2016 - 2017. Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường yêu cầu các cấp bộ Hội trong toàn trường chủ động, nghiêm túc triển khai thực hiện. Hội Sinh viên nhà trường kính mong Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương tạo điều kiện để Hội Sinh viên nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học 2016 - 2017.
 
Nơi nhận:
- Ban Thư  ký HSV tỉnh (Để b/c);
- Ban TNTH tỉnh đoàn (Để b/c);
- Đảng ủy, Ban giám hiệu (Để b/c);
- Đoàn thanh niên trường (Để p/h);
- Lưu VP.
TM. BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
                        Chủ tịch

                         (Đã ký)
 
                 Đinh Trọng Toàn
 
 

Tác giả bài viết: Hội sinh viên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017