11:40 +07 Thứ tư, 18/07/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Góc sinh viên » Công tác HSSV

Tiêu chuẩn "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh

Thứ hai - 23/05/2016 13:21
Tiêu chuẩn "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh

Tiêu chuẩn "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh

Sinh viên 5 tốt: Đạo đức tổt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt
BCH HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
                         ***
     Số:  07-HD/HSV-TNTH
             HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
 
Hải Dương, ngày 09 tháng 9 năm 2014
 
                                                                                     HƯỚNG DẪN
                                    Thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2013 - 2018
                                                                                         --------------
 
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã thống nhất triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhằm tạo môi trường để sinh viên rèn luyện trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập. Căn cứ Hướng dẫn số 133-HD/TWHSV, ngày 21/7/2014      của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương ban hành hướng dẫn thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2013 – 2018, cụ thể như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xây dựng môi trường, động lực cho sinh viên rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường Đại học, Cao đẳng.
- Là giải pháp thiết thực phát huy vai trò người bạn đồng hành của Hội sinh viên với sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện; tham gia tích cực cuộc vận động xây dựng các giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam.
- Thông qua phong trào, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các điển hình sinh viên, tập thể sinh viên tiêu biểu; tham gia quá trình hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.
2. Yêu cầu
- Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được triển khai tới 100% các cấp bộ Hội và hội viên, sinh viên Việt Nam; trở thành phong trào chủ đạo trong các cơ sở Hội và sinh viên Việt Nam, hướng đến yếu tố tự rèn luyện của sinh viên, sự phát triển của tập thể sinh viên.
- Hội Sinh viên các trường chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, Ban Giám hiệu nhà trường, phối hợp với các đơn vị triển khai phong trào Sinh viên 5 tốtsáng tạo, thiết thực trong hội viên, sinh viên. Cụ thể hóa hướng dẫn phong trào “Sinh viên 5 tốt” của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.
- Chú trọng công tác hỗ trợ của Hội Sinh viên đối với hội viên, sinh viên để phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Phát hiện kịp thời các nhân tố tích cực để động viên khen thưởng và nhân rộng.
- Có giải pháp tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên các trường để hội viên, sinh viên thực hiện tốt các nội dung phong trào “Sinh viên 5 tốt”.
II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
1.     Công tác triển khai, tuyên truyền, giới thiệu phong trào đến hội viên, sinh viên
- Tổ chức tuyên truyền trực quan về phong trào “Sinh viên 5 tốt” trên bảng tin, tờ rơi, tranh, ảnh... trong trường học, tại các địa điểm tập trung nhiều sinh viên. 100% Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên các trường có hình thức giới thiệu về phong trào tại vị trí phù hợp tại các giảng đường, khu Ký túc xá... Chú ‎ý giới thiệu các tiêu chí phấn đấu để đạt danh hiệu giúp sinh viên xác định hướng phấn đấu cụ thể, phù hợp.
- Phối hợp các đơn vị truyền thông báo chí, xây dựng các tuyến bài giới thiệu phong trào qua các điển hình được tuyên dương, các mô hình, giải pháp hiệu quả trong quá trình triển khai phong trào.
-  Xây dựng chuyên mục “Sinh viên 5 tốt” trên các tờ thông tin nội bộ, ấn phẩm, trang tin điện tử của đơn vị, địa phương. Tổ chức cuộc thi thực hiện các đoạn phim tuyên truyền, giới thiệu về phong trào và các gương sinh viên 5 tốt điển hình của đơn vị trên các trang mạng xã hội, Youtube, diễn đàn, trang tin điện tử của nhà trường, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên.
- Tuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động tình nguyện, các hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức.
- Tổ chức sinh hoạt chi hội với chủ đề “Phong trào Sinh viên 5 tốt”; giới thiệu về phong trào đến sinh viên trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, đầu năm học. Tổ chức các diễn đàn (kể cả trực tuyến) tuyên truyền, trao đổi, thảo luận, góp ý về giải pháp triển khai hiệu quả phong trào sinh viên 5 tốt.
- Tập trung tuyên truyền tới nhóm sinh viên chưa biết, chưa tham gia hoặc tham gia không tích cực phong trào Sinh viên 5 tốt để sinh viên thấy được những lợi ích của sự phấn đấu, rèn luyện đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt. Đồng thời, phát huy những sinh viên 5 tốt để tuyên truyền, vận động, khuyến khích các sinh viên tham gia phong trào. Nội dung truyền thông về phong trào Sinh viên 5 tốt cần đảm bảo tính trẻ trung, sáng tạo, thường xuyên cập nhật, đổi mới để phù hợp với sinh viên.
- Các cấp bộ Hội xây dựng hướng dẫn lộ trình trình phấn đấu cho sinh viên đạt Danh hiệu Sinh viên 5 tốt trong suốt năm học, đồng thời đề ra chỉ tiêu số lượng sinh viên đạt Danh hiệu mỗi năm.
2. Các hoạt động tạo môi trường để sinh viên tham gia phong trào
2.1. Nhóm giải pháp tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện đạo đức tốt
- Tổ chức các hoạt động tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường: hội thi, diễn đàn học tập hiệu quả các môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% các trường đại học, cao đẳng có hình thức thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho hội viên, sinh viên.
- Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, nói chuyện về “Xây dựng văn hóa ứng xử trong học đường”, diễn đàn “Sinh viên sống đẹp”, “Thói quen tốt trong sinh viên”, xây dựng lối sống lành mạnh, ứng xử văn minh, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của sinh viên…
- Tổ chức các chương trình, hội diễn, liên hoan văn nghệ với các ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu biển đảo... nhằm giúp cho sinh viên nâng cao ý thức về trách nhiệm của bản thân với đất nước, gia đình, nhà trường và xã hội.
- Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ sinh viên Việt Nam”, giới thiệu các tấm gương người tốt, việc tốt; gương sinh viên tiêu biểu; gương sinh viên 5 tốt, tạo động lực cổ vũ sinh viên rèn luyện, phấn đấu. Giới thiệu các gương sinh viên điển hình của nhà trường trên hệ thống phát thanh, bảng tin, bản tin nội bộ, tập san của trường.
- Định kỳ hàng năm tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các khoa tổ chức gặp gỡ đối thoại với sinh viên để sinh viên trao đổi, bày tỏ nguyện vọng, nhu cầu chính đáng thông qua đó nắm bắt tư tưởng, định hướng, hỗ trợ sinh viên. Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên các trường chủ động đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu, phối hợp với các phòng, ban, khoa trong nhà trường tạo điều kiện ủng hộ cơ sở vật chất, điều kiện cho sinh viên học tập, rèn luyện.
2.2. Nhóm giải giáp tạo môi trường cho sinh viên học tập tốt
- Tổ chức các hoạt động giáo dục thái độ, động cơ học tập đúng đắn, tinh thần cầu tiến trong học tập cho sinh viên, khắc phục tình trạng thiếu nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập; phối hợp hợp phòng chống các tiêu cực, gian lận trong học tập, thi và kiểm tra; phát động sinh viên đăng ký thực hiện “học nghiêm túc - thi chất lượng”.
- Duy trì, phát triển các câu lạc bộ, đội nhóm, tập thể sinh viên tự học, nghiên cứu khoa học; mỗi khoa có ít nhất 01 Câu lạc bộ học thuật, tổ chức các cuộc thi học thuật với hình thức sinh động, giúp sinh viên củng cố kiến thức, mở rộng, vận dụng chuyên môn giải quyết các vấn đề thực tế. Khuyến khích các cuộc thi học thuật liên ngành, liên trường.
- Tổ chức các diễn đàn “Làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục đại học”, “Phương pháp học tập, chia sẻ tài liệu, nghiên cứu hiện đại”, “Phương pháp học tập hiệu quả bậc đại học, cao đẳng”, trong hội viên, sinh viên. Tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các sinh viên học tốt với sinh viên trong đơn vị. Tập trung giải pháp giúp đỡ nhóm sinh viên học lực trung bình, yếu. Xây dựng văn hóa đọc trong sinh viên, khuyến khích sinh viên thường xuyên cập nhật kiến thức mới từ thư viện, thư viện điện tử. Phối hợp với các phòng, ban nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên có điều kiện tiếp cận nguồn học liệu qua thư viện điện tử.
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học liên trường của sinh viên cùng nhóm ngành, kết nối sinh viên ngoài nước. Tổ chức trao đổi với các nhà giáo, nhà khoa học để sinh viên học tập kinh nghiệm, trau dồi kiến thức. Chủ động liên hệ, mời giảng viên trẻ tham gia hỗ trợ chuyên môn cho các Câu lạc bộ học thuật, các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, giải pháp hiệu hiệu quả, làm tiền đề hình thành các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Tổ chức hội nghị khoa học sinh viên cấp khoa, cấp trường; giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học hoặc các hình thức biểu dương sinh viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tham mưu lãnh đạo trường các cơ chế về cơ sở vật chất (phòng thí nghiệm, thư viện, trang thiết bị,…), kinh phí để sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Hội Sinh viên tỉnh, thành phố chủ động phối hợp các sở- ngành tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, giới thiệu nhu cầu, đặt hàng đề tài nghiên cứu cho sinh viên, kết nối, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên.
- Vận động các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm để duy trì, phát triển các quỹ học bổng, quỹ hỗ trợ sinh viên vượt khó học tốt, quỹ hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.
- Biểu dương, tôn vinh sinh viên đạt kết quả cao trong các kỳ thi Olympic, nghiên cứu khoa học, trong các cuộc thi học thuật của trường.
2.3. Nhóm giải pháp tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện thể lực tốt
- Xây dựng và phát huy các câu lạc bộ, đội nhóm thể dục, thể thao của sinh viên. Yêu cầu mỗi sinh viên biết và tham gia thường xuyên 1 môn thể thao; hỗ trợ, định hướng kịp thời cho sinh viên trước những loại hình thể thao mới.
- Tổ chức các hoạt động thể thao phong trào nhằm thu hút sinh viên tham gia luyện tập, thi đấu: ngày hội sinh viên khỏe, đồng diễn thể dục, đi bộ đồng hành, chạy việt dã, ngày hội thể thao dân gian... Định kỳ tổ chức các giải thể thao các cấp (bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bóng bản, nhảy đối kháng…).
- Tham mưu với nhà trường về việc xây dựng, sử dụng các công trình thể thao phục vụ việc rèn luyện sức khỏe của sinh viên. Phối hợp với chính quyền địa phương trên địa bàn giới thiệu các địa điểm tập luyện thể dục, thể thao với những chính sách ưu đãi cho sinh viên.
- Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, ngành Văn hóa – Thể thao – Du lịch trong việc xây dựng các chương trình, đề án nâng cao thể lực, thể hình cho sinh viên.
2.4. Nhóm giải pháp tạo môi trường cho sinh viên tình nguyện tốt
- Tổ chức cho sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện thường xuyên tại trường, lớp, ký túc xá thông qua các hoạt động Ngày Thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh. Giới thiệu, khuyến khích sinh viên chọn và gắn với một địa chỉ tình nguyện cụ thể, lâu dài. Phấn đấu mỗi năm học mỗi sinh viên tham gia ít nhất 5 hoạt động tình nguyện.
- Tổ chức các đội hình sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, chiến dịch Xuân tình nguyện, tình nguyện mùa đông. Chú trọng các đội hình tình nguyện tập trung theo chuyên môn, chuyên ngành tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, vùng khó khăn, biên giới, biển đảo, địa bàn xây dựng nông thôn mới.
- Tổ chức các đội sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi tư vấn, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh làm thủ tục đăng ký dự thi, chuẩn bị các điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, giúp đỡ giới thiệu nơi ăn, chỗ trọ, đi lại, địa điểm thi... Tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” hỗ trợ sinh viên năm thứ nhất nhập trường.
- Tổ chức cho sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện; tập huấn cho sinh viên về kỹ năng tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia hiến máu tình nguyện. Thành lập ngân hàng máu sống, máu hiếm trong sinh viên.
- Tổ chức chăm sóc bảo vệ môi trường học đường và nơi ở xanh - sạch - đẹp, tham gia xây dựng văn minh đô thị; đảm nhận công trình, phần việc sinh viên như con đường sinh viên, vườn hoa sinh viên, hàng cây sinh viên kết hợp với các cuộc thi phòng ở kiểu mẫu, nhà trọ văn hóa,…
- Vận động, tổ chức các đội hình sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ các sự kiện lớn của địa phương, đất nước; hỗ trợ, khắc phục hậu quả do thiên tai, tai nạn,...  
2.5. Nhóm giải pháp tạo môi trường cho sinh viên hội nhập tốt
- Tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin chủ trương của Đảng, nhà nước về hội nhập cho sinh viên. Mời các diễn giả, các chuyên gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, các kỹ năng để hội nhập.
- Phát động sinh viên học tập, trang bị kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ. Khuyến khích sử dụng thành thạo tin học, ngoại ngữ và kỹ năng thực hành xã hội, chuẩn bị hành trang cho sinh viên tự tin hội nhập. Tổ chức các cuộc thi ngoại ngữ, tin học tạo động lực cho sinh viên phấn đấu.
- Tổ chức các chương trình tọa đàm, giao lưu văn hóa, thể thao, các cuộc thi sáng tạo giữa sinh viên trong trường với lưu học sinh nước ngoài học tập tại Việt Nam; xây dựng mối quan hệ và tăng cường kết nối với các Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài và tổ chức sinh viên hợp pháp trong khu vực và trên thế giới.
Chú ý: Trong quá trình triển khai các giải pháp trên, chú ý hình thức ghi nhận quá trình tham gia các hoạt động của sinh viên, làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện từng tiêu chí trong phong trào. Đoàn thanh niênm, Hội Sinh viên các trường cần có giải pháp hỗ trợ nhóm sinh viên cận 5 tốt (đã đạt 3 hoặc 4 tiêu chí) hoặc có hình thức ghi nhận phù hợp, nhằm động viên, khuyến khích các sinh viên này tiếp tục phấn đấu trở thành sinh viên 5 tốt.
III. TIÊU CHUẨN BÌNH CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT”
1. Đạo đức tốt
1.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu cách mạng của Đảng.
- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.
- Có lối sống văn hóa, văn minh.
- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên (theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đối với những trường đặc thù không theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì điểm rèn luyện được tính quy đổi đạt loại Giỏi.
1.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét danh hiệu:
- Tham gia và đạt giải từ giải Ba cấp tỉnh trở lên trong các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên tổ chức, đạt giải Ba trở lên trong các cuộc thi liên quan đến công tác tư tưởng văn hóa có chứng nhận của tổ chức, cơ quan tổ chức hoạt động.
- Tham gia hiến máu tình nguyện trong năm hoặc tham gia tích cực vào Câu lạc bộ hoặc các đội, nhóm tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện (có xác nhận của câu lạc bộ, đội, nhóm tham gia).
- Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng Trung ương và địa phương.
- Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng Trung ương và địa phương.
2. Học tập tốt
2.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
- Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn.
- Chuyên cần trong học tập.
- Điểm trung bình chung học tập cả năm đạt từ 7,0/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế) hoặc điểm tích lũy từ 2,5/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ).
Đối với một số đối tượng đặc thù, các cơ sở Hội tùy điều kiện thay đổi tiêu chuẩn về điểm trung bình chung học tập nhưng điểm không được quá 0,5/10 so với tiêu chuẩn của Hội Sinh viên tỉnh (trường đào tạo theo học chế tín chỉ, điểm tích lũy đảm bảo 2,5/4).
- Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
+ Tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.
+ Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong ít nhất 01 câu lạc bộ học thuật.
+ Tham gia kỳ thi Olympic các môn học từ cấp khoa trở lên.
2.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong những tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu:
- Là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên trong năm học đạt giải khuyến khích cấp Bộ trở lên hoặc đạt giải của các cơ quan Trung ương, các tổ chức khoa học, xã hội.
- Có ít nhất 01 bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc các bài tham luận tại hội thảo khoa học cấp Khoa trở lên phù hợp với ngành mà sinh viên theo học.
- Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên.
- Là thành viên các đội tuyển tham gia thi cấp quốc gia, quốc tế.
- Đạt giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi chuyên môn cấp toàn quốc do các Hiệp hội ngành nghề, các trường đại học, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức.
3. Thể lực tốt
3.1. Tiêu chuẩn bắt buộc: Đạt 1 trong 3 tiêu chuẩn sau:
- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” của năm học (tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành).
- Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao trong 01 học kỳ do Liên chi Hội hoặc Hội Sinh viên trường tổ chức.
- Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thể thao.
3.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu
- Là thành viên đội tuyển cấp tỉnh, quốc gia các môn thể dục thể thao. Ưu tiên những sinh viên là vận động viên đạt huy chương trong các giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.
- Là đội trưởng (hoặc phụ trách) các đội tuyển Thể dục thể thao hoặc Chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục thể thao từ cấp trường trở lên.
* Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao dành cho người khuyết tật.
4. Tình nguyện tốt
4.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
- Đạt 1 trong 3 tiêu chuẩn sau:
+ Tham gia và hoàn thành ít nhất 05 hoạt động tình nguyện trong năm học.
+ Tham gia hoạt động tích cực trong ít nhất 01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm.
+ Là cán bộ Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên từ cấp ủy viên BCH Liên chi Đoàn, Liên chi Hội trở lên.
- Tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội Sinh viên và nhà trường.
- Tham gia hoạt động tình nguyện thường xuyên tại trường, lớp, ký túc xá thông qua các hoạt động Ngày Thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh.
4.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu.
- Được nhận Giấy khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện từ cấp trường trở lên.
- Là thành viên của đội thanh niên xung kích của nhà trường.
5. Hội nhập tốt
5.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
- Đạt một trong 2 điều kiện sau:
+ Đạt chứng chỉ ngoại ngữ bằng A hoặc tương đương bằng A trở lên (đối với sinh viên năm thứ nhất, thứ hai), bằng B hoặc tương đương bằng B (đối với sinh viên năm thứ ba trở lên) và có chứng chỉ tin học Văn phòng đạt từ bằng A hoặc tương đương bằng A trở lên. Đối với những sinh viên chưa có bằng hoặc chứng chỉ và tùy điều kiện cụ thể, Hội đồng xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ, tin học của sinh viên, đánh giá kết quả.
+ Tham gia các cuộc thi Olympic ngoại ngữ, tin học từ cấp trường trở lên.
- Tham gia và đạt đủ tiêu chuẩn trong bài kiểm tra về kiến thức văn hóa, xã hội, lịch sử trong nước và thế giới do Hội đồng xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường tổ chức.
5.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét chọn danh hiệu
- Tham gia vào các Hội nghị, Hội thảo cấp quốc tế hoặc các chương trình gặp gỡ, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.
- Tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên.
IV. CÔNG TÁC BÌNH CHỌN, TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT
1. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh
- Thành lập Hội đồng xét chọn do đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Thành phần hội đồng có thể gồm: thường trực Hội Sinh viên tỉnh đại diện Sở giáo dục và đào tạo, Phòng công tác thanh niên Sở Nội vụ, đại diện cơ quan báo chí, đại diện đơn vị tài trợ (nếu có).
- Hội đồng xem xét bình chọn sinh viên 5 tốt cấp tỉnh và giới thiệu sinh viên 5 tốt đề nghị xét ở cấp Trung ương. Gửi hồ sơ đề nghị danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp tỉnh gửi về Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương, số 342, Đường Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương trước ngày 25/11 hàng năm.
3. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”cấp trường
- Hội sinh viên trường xây dựng tiêu chuẩn cụ thể của danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường, hướng dẫn cho liên chi Hội, chi Hội xây dựng tiêu chí danh hiệu 5 tốt cấp mình.
- Thành lập Hội đồng xét chọn do đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên trường làm Chủ tịch Hội đồng. Thành phần hội đồng có thể gồm: đại diện phòng Công tác Sinh viên, đại diện phòng Đào tạo, đại diện Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường.
- Hội đồng xem xét, bình chọn danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường và giới thiệu các sinh viên đủ tiêu chuẩn sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, cấp Trung ương lên Hội sinh viên cấp tỉnh xem xét, công nhận.
- Thời gian xét chọn: Xong trước ngày 20/11 hàng năm.
- Tổ chức các hoạt động phong trào, văn hóa, văn nghệ… gắn với tuyên dương, trao giấy chứng nhận Sinh viên 5 tốt cấp trường và Giấy khen của Hội Sinh viên trường vào dịp 20/11 hoặc 09/1.
4. Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Liên chi Hội, chi Hội. Tùy điều kiện cụ thể từng trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường có hướng dẫn phù hợp.
V. CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ TẬP THỂ SINH VIÊN 5 TỐT
Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên các trường chủ động đề ra tiêu chí đánh giá, công nhận danh hiệu Tập thể sinh viên 5 tốt căn cứ vào Hướng dẫn bình chọn danh hiệu sinh viên 5 tốt và tập thể sinh viên 5 tốt do Hội Sinh viên tỉnh ban hành.
VI. HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ VÀ PHÁT HUY SINH VIÊN 5 TỐT
1. Tham mưu cấp ủy, Ban Giám hiệu có các chế độ ưu tiên về học phí, điều kiện học tập, nơi ở, sử dụng phòng thí nghiệm, thư viện… đối với sinh viên 5 tốt.
2. Thực hiện các hoạt động kết nối sinh viên 5 tốt với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ trong việc tìm học bổng, giới thiệu việc làm; giới thiệu địa điểm thực tập, kiến tập, giới thiệu tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học ...
3. Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên các trường xây dựng câu lạc bộ sinh viên 5 tốt, tổ chức sinh hoạt và hoạt động định kỳ nhằm chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện, hỗ trợ sinh viên 5 tốt.
4. Phát huy Sinh viên 5 tốt trong các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên, xây dựng các điển hình sinh viên tiêu biểu có uy tín, sức thuyế phục cao trong sinh viên, cổ vũ, động viên sinh viên tham gia tốt phong trào, phấn đấu đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt.
5. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có hình thức ghi nhận đối với những sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương
- Ban hành Hướng dẫn thực hiện phong trào Sinh viên 5 tốt.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông về phong trào “Sinh viên 5 tốt” trên hệ thống báo chí của Đoàn, Hội; Đài Truyền hình, trên website và mạng xã hội...
- Hàng năm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên các trường thực hiện phong trào Sinh viên 5 tốt.
- Tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Sinh viên 5 tốt”, Tổng kết phong trào “Sinh viên 5 tốt”.
2. Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên các trường Đại học, cao đẳng
- Tổ chức triển khai phong trào và truyền thông phong trào “Sinh viên 5 tốt” tới hội viên, chi Hội. Khuyến khích cách triển khai sáng tạo, phù hợp với điều kiện của trường. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các liên chi hội, chi hội triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Cụ thể hóa trong chương trình công tác hàng năm, xây dựng tiêu chí xét chọn sinh viên 5 tốt cấp trường.
- Hướng dẫn sinh viên đăng ký danh hiệu Sinh viên 5 tốt từng cấp vào đầu năm học. Tiến hành tổng kết, đánh giá, nhân rộng các mô hình hay, giải pháp hiệu quả trong quá trình triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” cấp trường cuối năm học. Gửi báo cáo các mô hình tiêu biểu phong trào “Sinh viên 5 tốt” về Hội Sinh viên tỉnh  trước ngày 15/11 hàng năm.
- Gửi hồ sơ những gương “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu của đơn vị về Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh để xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.
Hồ sơ gồm: Công văn đề nghị của đơn vị; trích ngang thành tích theo mẫu; bảng điểm; bản photo các loại văn bằng, bằng khen, giấy chứng nhận có xác nhận của Hội Sinh viên trường; nhận xét của địa phương, nơi cư trú hoặc Ban Quản lý Ký túc xá (đối với sinh viên ở Ký túc xá); 2 ảnh 4x6, 01 ảnh hoạt động cận cảnh (khổ 10x15). Các hồ sơ đựng trong 01 phong bì cứng riêng cho từng cá nhân.
- Phối hợp với các ban, ngành, đơn vị để tạo điều kiện phát huy tốt các tấm gương “Sinh viên 5 tốt” trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
 
 
Nơi nhận:
- Ban Thư ký HSV Việt Nam;
- Ban TNTH, VP TWĐ;
- TT Tỉnh đoàn, Ban TKý HSV tỉnh;
- Các Ban Tỉnh đoàn;
- Phòng Công tác HSSV SGD, Phòng Công tác thanh niên Sở Nội vụ;
- Đảng ủy, BGH các ĐH, CĐ;
- Đoàn, Hội Sinh viên các trường ĐH, CĐ;
- Lưu VP + Ban TNTH.   
                TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TỈNH
                                            CHỦ TỊCH

                                               (Đã ký)

 

                                     Nghiêm Xuân Tuấn
 

Tác giả bài viết: Hội sinh viên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017