22:32 +07 Thứ bảy, 23/06/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Tin Tức » Hội Sinh viên

DANH SÁCH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN THÁNG 12 NĂM 2012

Thứ năm - 03/01/2013 09:59
TRƯỜNG CĐ HẢI DƯƠNG
BCH HỘI SINH VIÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
            
DANH SÁCH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO CĐ HẢI DƯƠNG
                                                  Ngày 21/12/2012
 
STT HỌ VÀ TÊN NHÓM MÁU CHI HỘI KẾT QUẢ XN
1 Nguyễn Thị Hà B CĐ mầm non 1B Âm tính
2 Trịnh Thị Thu Hà O CĐ mầm non 1B Âm tính
3 Nguyễn Quỳnh Trang O CĐ mầm non 1B Âm tính
4 Trần Thị Huế A TC mầm non 2C Âm tính
5 Ngô Thị Quý Hương A TC mầm non 2C Âm tính
6 Phạm Thị Huyền B TC mầm non 2C Âm tính
7 Nguyễn Thị Duyên O Thư ký văn phòng Âm tính
8 Đinh Thị Hằng B Giáo dục công dân 2B Âm tính
9 Nguyễn Văn Viên B Văn sử 1 Âm tính
10 Lương Thị Thu Huyền O QL văn hóa 2 Âm tính
11 Nguyễn Thị Mai O QL văn hóa 2 Âm tính
12 Đoàn Thị Phương B CĐ mầm non 1B Âm tính
13 Nguyễn Thị Kim Anh A CĐ mầm non 1B Âm tính
14 Vũ Quỳnh Trang O CĐ tiểu học 2A Âm tính
15 Phạm Hương Quynh O CĐ tiểu học 1B Âm tính
16 Thái Phương Anh O CĐ mầm non 1B Âm tính
17 Trần Bích Phương B CĐ kế toán 1C Âm tính
18 Nguyễn Bảo Giang O Kế toán 1C Âm tính
19 Tiên Thị Là O Mầm non 1B Âm tính
20 Đặng Ngọc Anh A Mầm non 1B Âm tính
21 Võ Thị Ngọc Băng B Hóa sinh 1 Âm tính
22 Nguyễn Thị Thu Hà B CĐ mầm non 2B Âm tính
23 Bùi Thị Lan Anh AB TC tiểu học Âm tính
24 Nguyễn Thị Nguyệt O CĐ hóa sinh Âm tính
25 Đinh Thanh Tâm B Văn - Công dân 2B Âm tính
26 Vũ Thị Oanh A Văn  - Công dân 2B Âm tính
27 Lê Thị Kim Anh O TC mầm non 1B Âm tính
28 Nguyễn T Thùy Trang O TC mầm non 1B Âm tính
29 Vi Thị Viết B TC mầm non Âm tính
30 Nguyễn Thị Mai O TC mầm non Âm tính
31 Nguyễn Phương Duyên B CĐ lien thong 33 Âm tính
32 Nguyễn Thị Ngọc O TC mầm non Âm tính
33 Hứu Văn Mạnh B Văn Sử 1 Âm tính
34 Nguyễn T Thu Huyền B CĐ mầm non 1B        (Ko đủ TC) Âm tính
35 Nguyễn Thị Phương B Văn Sử 1 Âm tính
36 Lê Thị Tâm O CĐ mầm non 1B Âm tính
37 Lê Thị Vân A(Rh-) Toán Lý 1 Âm tính
38 Nguyễn Thị Tính B Toán Lý 1 Âm tính
39 Vũ Thị Thơm B Toán Lý 1 Âm tính
40 Nguyễn Thị Nga A CĐ tiểu học 1B Âm tính
41 Lê Thị Hạnh B CĐ tiểu học 1B Chờ KQ thẩm định
42 Đoàn Thị Thu Trang O CĐ tiểu học 1A Âm tính
43 Nguyễn Văn Thành A Sư phạm anh Âm tính
44 Nguyễn Nhật Minh B Văn Sử 1 Âm tính
45 Trần Vũ Thùy Linh A Sư phạm anh 1 Âm tính
46 Đồng Thị Thu Huyền O CĐ tiểu học 1C Âm tính
47 Vũ Thị Hồng B CĐ tiểu học 1C Âm tính
48 Phạm Kim Anh A TC mầm non 2C Âm tính
49 Cao Huyền My O CĐ tiểu học 1C Âm tính
50 Nguyễn Lê Mai Anh O CĐ tiểu học 1C Âm tính
51 Đoàn Thị Hoàn A CĐ nhạc công tác đội Âm tính
52 Nguyễn Thu Huyền B TC tiểu học 2 Âm tính
53 Nguyễn Thị Tuyết Mai AB CĐ tiểu học 1C Âm tính
54 Nguyễn Thị Lan Anh A Sư phạm anh 1 Âm tính
55 Bùi Thị Huyền A CĐ mầm non 2 Âm tính
56 Nguyễn Thị Lan B CĐ tiểu học 1C Âm tính
57 Trần Thị Bằng O CĐ tiểu học 1C Âm tính
58 Trần Thị Minh Thúy A CĐ tiểu học 1B Âm tính
59 Nguyễn Minh Hương AB CĐ tiểu học 1B Âm tính
60 Nguyễn Thu Hiền B CĐ tiểu học 1B Âm tính
61 Nguyến T Mai Phương A Thể dục – Công tác đội 3 Âm tính
62 Phạm Thị Bích Ngọc O Thể dục – Công tác đội 2 Âm tính
63 Hàn Thị Xuân      B CĐ tiểu học 1B Âm tính
64 Lương Việt Anh O Điện 2 Âm tính
65 Trần Xuân Tùng A Tiểu học 1C Âm tính
66 Trần Minh Trang O Tiểu học 1B Âm tính
67 Lục Sừu Nhung B TD công tác đội 2 Âm tính
68 Nguyễn Thanh Tùng A Điện tủ 1A Âm tính
69 Nguyễn Hoàng Sơn B Sư phạm anh 1 Âm tính
70 Đồng Thúy Nga O Kế toán 2D Âm tính
71 Vũ Thị Khuyên A Kế toán 2D Âm tính
72 Bùi Hải Hà B Tiểu học 1C Âm tính
73 Nguyễn Thị Vân O Tiểu học 1C Âm tính
74 Phan Thị Phương Anh O CĐ tiểu học 1A Âm tính
75 Vương Thị Thúy O CĐ tiểu học 1A Âm tính
76 Đặng Thị Loan O CĐ tiểu học 1A Âm tính
77 Trần Thị Trang O CĐ tiểu học 1A Âm tính
78 Nguyễn Thị Hương B CĐ tiểu học 1A Âm tính
79 Nguyễn Trà Giang O CĐ tiểu học 1A Âm tính
80 Đỗ Thị Linh B CĐ tiểu học 1A Âm tính
81 Phạm Thị Huế B CĐ tiểu học 1A Âm tính
82 Đỗ Thị Hạnh O Toán tin 1 Âm tính
83 Đoàn Thị Dung O CĐ mầm non 1A Âm tính
84 Nguyễn Thế Anh O TC tiểu học 1 Âm tính
85 Nguyễn Thị Lan Anh B Sư phạm anh 1 Âm tính
86 Phạm Thị Thao B Tiểu học 1B Âm tính
87 Lê Thị Oanh A Tiểu học 1B Âm tính
88 Trần Thị Thơ B Tiểu học 1B Âm tính
89 Vũ Thị Khánh B Tiểu học 1B Âm tính
90 Nguyễn Văn Cường A Điện 1B Âm tính
91 Vũ Thị Ngọc Bích B Tài chính ngân hàng 1 Âm tính
92 Nguyễn Thị Huyền O Quản trị kinh doanh 1 Âm tính
93 Nguyễn Thị Mai O Quản trị kinh doanh 1 Âm tính
94 Phạm Thị Uyên B Quản trị kinh doanh 1 Âm tính
95 Phạm Thị Huyền Mi B Quản trị kinh doanh 1 Âm tính
96 Nguyễn Văn Chung     A Quản trị kinh doanh 1 Âm tính
97 Trần Đào Minh Anh A Môi trường 1 Âm tính
98 Mai Thị Thúy B Mầm non 2 Âm tính
99 Hoàng Thị Hương O Kế toán 1A Âm tính
100 Lê Văn Tùng O CĐ tiểu học 1B Âm tính
101 Nguyễn Thị Ngọc Anh B CĐ tiểu học 1A Âm tính
102 Vũ Ngọc Khánh O Toán Lý 1 Âm tính
103 Phạm Thị Hương B Mầm non 1A Âm tính
104 Bùi Thị Hà O TC mầm non 1A Âm tính
105 Nguyễn Thị Thuận B TC mầm non 1D Âm tính
106 Lê Thị Ngọc O TC mầm non 1D Âm tính
107 Nguyễn T Hồng Nhung B Mầm non 1A HBV(+)
108 Nguyễn T Linh Nhâm A TC mầm non 1D HBV(+)
109 Nguyễn Thúy Anh B TC mầm non 1D Âm tính
110 Nguyễn Thị Nhung A TD công tác đội 3 Âm tính
111 Phạm Đình Thông O Thể chất Âm tính
112 Đỗ Mạnh Hùng AB Thể chất Âm tính
113 Đoàn Thị Hảo Thu AB Tiểu học 2A HBV(+)
114 Nguyễn Thị Linh B TC mầm non 1D Âm tính
115 K Duy AB TC thể chất Âm tính
116 Bùi Bảo Chuyên O Nhạc công tác đội 2 Âm tính
117 Nguyễn Đại Giáp A Văn Sử Âm tính
118 Nguyễn Thị Hương O Kế toán 2D Âm tính
119 Trần Thành Long B CĐ tiểu học 1A Âm tính
120 Phạm Đình Thưởng O TD 1 Âm tính
121 Nguyễn Đình Thế A TD 1 Âm tính
122 Nguyễn Thị Hồng O TC mầm non 1A Âm tính
123 Nguyễn Thị Vân O TC mầm non 1A Âm tính
124 Lê Văn Trọng O Thể dục 1 Âm tính
125 Phạm Thị Luyến B CĐ mầm non 1A Âm tính
126 Ngôn Thị Diệu O CĐ tiểu học 1A Âm tính
127 Nguyễn Thị Hương O CĐ tiểu học 1A Âm tính
128 Vũ Thị Út Hiên AB Thư ký văn phòng 2 Âm tính
129 Nguyễn Thị Liễu A CĐ tiểu học 1C Âm tính
130 Lê Thị Ngọc B Kế toán 1A Âm tính
131 Trần Văn Cừ O Sư phạm văn địa 3 Âm tính
132 Trương Quang Duy A Văn địa 1 Âm tính
133 Lương T Ngọc Quỳnh O TC mầm non 1A Âm tính
134 Nguyễn Thị Thảo A Kế toán 1A Âm tính
135 Nguyễn Thị Gió B Kế toán 1A Âm tính
136 Đỗ Thị Bích Liên B CĐ mầm non 1A Âm tính
137 Nguyễn Thị Lý Thảo A CĐ mầm non 1A Âm tính
138 Nguyễn Thị Phương O CĐ tiểu học 1C Âm tính
139 Nguyễn Thị Tươi B CĐ mầm non 1D Âm tính
140 Trần Thị Khánh Linh O CĐ tiểu học 1C Âm tính
141 Nguyễn Thị Hạnh B TC mầm non 1A Âm tính
142 Đỗ Thị Thanh Thủy O TC mầm non 1A Âm tính
143 Nguyễn Thị Vân O TC mầm non 1C Âm tính
144 Trịnh Thị Huyền O CĐ kế toán 1A Âm tính
145 Nguyễn Thu Phương B Tiểu học 1C Âm tính
146 Nguyễn Thị Ngà B CĐ tiểu học 1C Âm tính
147 Trần thị Tuyết A Kế toán 1C Âm tính
148 Phan Thị Luyên B CĐ tiếng anh Âm tính
149 Trần Thị Thu Phượng B CĐ mầm non 1A Âm tính
150 Nguyễn Thị Tố Trinh B CĐ mầm non 1D Âm tính
151 Phùng Thị Lan B Văn- Công dân 2B Âm tính
152 Lâm Thị Huyền O CĐ tiểu học 1B Âm tính
153 Dương Quý Nhâm B Văn Địa 3 Âm tính
154 Trần Thị Thùy Linh O Văn Địa 3 Chờ KQ thẩm định
155 Phạm Thị Huyền O Anh 3 Âm tính
156 Vũ Thị Hồng Điệp B Anh 2 Âm tính
157 Phạm Thị Mai O Thư ký văn phòng 2 Âm tính
158 Lê Thị Huyền Trang A Anh 3 Âm tính
159 Vũ Trung Kiên B Anh 3 Âm tính
160 Nguyễn Thị Duyên B Văn – Công dân Âm tính
161 Bùi Thị Lan Phương O Văn – Công dân 2C Âm tính
162 Lê Thị Ngà O CĐ mầm non 1C Âm tính
163 Nguyễn Thị Huệ A Văn – Công dân 2C Âm tính
164 Lê Thị Thảo O Công tác tiểu học 2 Âm tính
165 Nguyễn Duy Thái AB Kế toán 1C Âm tính
166 Nguyễn Thế Hào B Kế toán 1C Âm tính
167 Nguyễn Việt Trinh B CĐ mầm non 1D Âm tính
168 Phạm Thùy Linh A CĐ môi trường 2 Âm tính
169 Nguyễn Thị Vy O CĐ môi trường 2 Âm tính
170 Nguyễn Văn Tuyến A Nhac công tác đội 2 Âm tính
171 Phạm Thế Anh O Thể chất 1 Âm tính
172 Nguyễn Thị Nga O Sinh kỹ thuật nông nghiệp Âm tính
173 Đinh Thị Ngọc Anh A Kế toán 1A Âm tính
174 Phạm Thị Ngoc Hồng A TC tiểu học 1 Âm tính
175 Mạc Thị Loan O TC tiểu học 1 Âm tính
176 Hoàng Văn Thi A TC tiểu học 2 Âm tính
177 Phạm Toàn Thắng O QT kinh doanh Âm tính
178 Nguyễn Thị Hoa O Kế toán 3A Âm tính
179 Tăng Bá Bắc O QT kinh doanh Âm tính
180 Đỗ Đức Huỳnh B Điện tử 1A Âm tính
181 Bùi Thị Tuyết Mai      B Kế toán 3A Âm tính
182 Mạc Văn Cường O CĐ mầm non 2C Âm tính
183 Vũ Thị Ngọc Anh A Sư phạm sinh kỹ 2 Âm tính
184 Hồ Văn Lương O TC tiểu học Âm tính
185 Nguyễn Thị Linh A QT kinh doanh 2 Âm tính
186 Đoàn Thị Mơ B Kế toán 2C Âm tính
187 Nông Văn Đông B Văn GDCD 2A Âm tính
188 Lê Thị Linh O Kế toán 2B Âm tính
189 Đỗ Thị Nhung Hằng O TC mầm non 2A Âm tính
190 Lê Thị Hằng O TC mầm non 2A Âm tính
191 Phạm Thị Liên B Kế toán 2B Âm tính
192 Đào Thị Mai O Kế toán 2B Âm tính
193 Nguyến Thị Thu Hà O Kế toán 2B Âm tính
194 Nguyễn Thanh Hòa O Kế toán 2C Âm tính
195 Nguyễn Thị Châm A Kế toán 2C Âm tính
196 Nguyễn thị Nguyện A Hóa sinh 1 Âm tính
197 Bùi Thị Kiều AB Kế toán 2B Âm tính
198 Đồng Thanh Hảo O Hóa sinh 1 Âm tính
199 Thèn Thị Hợp A Hóa Sinh 1 Âm tính
200 Đặng Thị Thúy O Toán Lý 1 Âm tính
201 Nguyễn Thị Thanh Hoa O Sư phạm âm nhạc Âm tính
202 Trịnh Thị Xuân B Toán tin 1 Âm tính
203 Nguyễn T Tuyết Trinh B Tiểu học 1A Âm tính
204 Trần Thị Hằng O TC mầm non 2A Âm tính
205 Nguyễn Thị Tư B Kế toán 3A Âm tính
206 Nguyến Thị Hường O Hóa Sinh 1 Âm tính
207 Nguyễn Thị Nguyệt AB CĐ tiểu học 1A Âm tính
208 Phạm Thị Nga AB CĐ tiểu học 1A Âm tính
209 Phạm Thị Thu Hoài B CĐ tiểu học 1A Âm tính
210 Hoàng T Phương Thảo O CĐ tiểu học 1A Âm tính
211 Phạm Văn Hưng O QT kinh doanh Âm tính
212 Phạm Thị Thu Vân A Lý Kỹ 3 Âm tính
213 Nguyễn Văn Cấp O Hóa sinh 1 Âm tính
214 Lê Quý Hậu B TC nghề Âm tính
215 Trần Thị Thanh O CĐ tiểu học 2A Âm tính
216 Bế Thị Trà O CĐ mầm non 3B Âm tính
217 Phạm Thị Nga A TC mầm non 2B Âm tính
218 Lê Thị Thảo B TC mầm non 2B Âm tính
219 Vũ Thị Hằng AB TC mầm non 2B Âm tính
220 Nguyễn Thị Phương AB Lý Kỹ 3 Âm tính
221 Phạm Thị Hiền B Điện 2 Âm tính
222 Hoàng Thị Thỏa A Điện 2 Âm tính
223 Nguyễn Quốc Tuấn B Điện Tử 2 Âm tính
224 Nguyễn Thị Lệ B Hóa Sinh 1 Âm tính
225 Mai Quốc Đông B TC Tiểu Học Âm tính
226 Phạm Thị Thủy   CĐ Tiểu Học 1A Ko Hiến
227 Nguyễn T Ngọc Hà   Lý Kỹ 3 Ko Hiến
 
  Hải Dương, ngày 23 tháng 12 năm 2012
 
 
Người lập bảng
 
 
 
 
Chử Đức Vinh
 
Chú thích:
Ký hiệu Nội dung
HBV(+) Viêm gan B
A(Rh-) Nhóm máu hiếm
 

Tác giả bài viết: Chử Đức Vinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017