22:46 +07 Thứ bảy, 23/06/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Tin Tức » Khoa Tự Nhiên

THỜI KHOÁ BIỂU KỲ II NĂM HỌC 2011-2012 KHOÁ 2009-2012

Thứ tư - 07/12/2011 17:57
Thời khoá biểu Kỳ 2 năm học 2011 - 2012 , download tại đây.http://www.mediafire.com/?lhnt1qq6cjd3956

 
Khoa tự nhiên                        THỜI KHOÁ BIỂU KỲ II NĂM HỌC 2011-2012
  Tài chính ngân hàng3
( Phòng 1 Nhà D  )
Quản trị kinh doanh 3
( Phòng  20 Nhà B  )
Cao đẳng Tin 3
( Phòng 103 Nhà A  )
         Lý – Kỹ 3
    (  Phòng 8  Nhà B  )
K S & BV Môi trường 3
   (Phòng 21 Nhà B  )
Thứ 2
 
(Sáng)
 
 
Phần mềm:
Kỹ năng giao dịch đàm phán:
 1,2,3,4,5
(Cô Thảo QT)
Quản lý HCNN:
1,2,3
(Cô Thư)
Vật lý lượng tử: 2,3,4,5
(Thầy Hưng)
 
Quản lý HCNN:
4,5,6
(Cô Thư)
Thứ 3
(Sáng)
 
 
(Chiều)
 
Kiểm toán:
1.2.3.4.5
(Cô Thảo TC)
 
Quản lý HCNN:
1,2,3
(Cô Thư)
Phần mềm:
2,3,4,5
(Thầy Ngọc Anh)
Quản lý HC và Qlý ngành: 1,2,3
(Cô Oanh)
 
Công nghệ vi sinh BVMT:
  1,2,3,4,5
(Thầy Diễn)
Phần mềm:
  1,2,3,4,5
(Thầy Diễn)
Thứ 4
(Sáng)
  Tin quản trị:
1,2,3,4,5,6
(Thầy Ngọc Anh)
Lập trình Windows:
1,2,3,4
(Thầy Tuấn)
Quang học 2: 2,3,4,5
(Thầy Hưng)
 
 
Thứ 5
(Sáng)
 
 
(Chiều)
 
Ca 1:
Kế toán máy: 1 - 6
(Cô Lan)
  Lập trình C:
1,2,3,4,5,6
(Thầy Tuấn)
  ( Môn Phân tích Môi trường học vào thứ 7, chủ nhật sau khi kết thúc các môn Luật & CS, Đô thị hoá, Mô hình hoá và Độc học sinh hoá)
Ca 2:
Kế toán máy: 1 - 6
(Cô Lan)
Thứ 6
 
(Sáng)
 
Phân tích HĐKD: 1,2,3,4,5,6
(Thầy Tuấn Anh)
  Kỹ thuật số:
1,2,3,4,5,6
(Thầy Toàn)
Thiên văn: 1,2,3,4
(Thầy Đoàn)
Kỹ thuật điện tử: 5,6
(Thầy Đoàn)
 
 
Thứ 7
 
(Sáng)
 
 
(Chiều)
 
Quản lý HCNN:
 4,5,6
(Cô Ngân)
      Luật & chính sách MT:
1, 2,3,4,5,6
 
Kế toán NH 2:
   1,2,3,4,5
(Cô Nhung)
Đô thị hoá và MT: 1,2,3,4,5,6
Chủ nhật
(Sáng)
 
 
(Chiều)
 
 
 
 
 
 
 
 
      Mô hình hoá các quá trình ô nhiễm: 1 ,2,3,4,5, 6
Độc học sinh hoá và KS độc chất : 1,2,3,4,5,6
          
 
       Kế Toán 3A
( Phòng 24  Nhà B)
     Kế Toán 3B
( Phòng 3 Nhà D )
     Kế Toán 3C
( Phòng 2  Nhà A2 )
    Kế Toán 3D
( Phòng 10 Nhà B )
    Kế Toán 3E
( Phòng 104 Nhà A  )
Thứ 2
( Sáng )
 
 
 
( Chiều )
Thị trường CK: 1,2,3
(Cô Hương TC)
Cơ sở VHVN: 4,5,6
(Thầy Hệ)
Ca 1:
Kế toán máy: 1 - 6
(Cô Phương)
 
Cơ sở VHVN: 1,2,3
(Thầy Hệ)
Thị trường CK: 4,5,6
(Cô Hương TC)
 
Ca 1:
Kế toán máy: 1 - 6
(Cô Lan)
 
 
Ca 2:
Kế toán máy: 1 - 6
(Cô Phương)
Ca 2:
Kế toán máy: 1 - 6
(Cô Lan)
Cơ sở VHVN: 1,2,3
(Thầy Hệ)
 
Thứ 3
( Sáng )
 
 
 
 
Phân tích HĐKD: 1,2,3,4,5,6
(Cô Hương KT)
 
Cơ sở VHVN: 1,2,3
(Thầy Hệ)
Thị trường CK: 4,5,6
(Cô Hương TC)
 
Ca 1:
Kế toán máy: 1 - 6
(Cô Phương)
Thị trường CK: 1,2,3
(Cô Hương TC)
Cơ sở VHVN: 4,5,6
(Thầy Hệ)
Phân tích HĐKD: 1,2,3,4,5,6
(Thầy Tuấn Anh)
 
Ca 2:
Kế toán máy: 1 - 6
(Cô Phương)
Thứ 4
( Sáng )
 
 
PP soạn thảo VB:
1,2,3
(Cô Loan)
Thị trường CK: 4,5,6
(Cô Hương TC)
 
Thị trường CK: 1,2,3
(Cô Hương TC)
PP soạn thảo VB:
4,5,6
(Cô Loan)
 
Phân tích HĐKD: 1,2,3,4,5,6
(Cô Hương KT)
Phân tích HĐKD: 1,2,3,4,5,6
(Thầy Tuấn Anh)
 
Ca 1:
Kế toán máy: 1 - 6
(Cô Phương)
Ca 2:
Kế toán máy: 1 - 6
(Cô Phương)
Thứ 5
( Sáng )
 
 
 
Quản lý HCNN:
 1,2,3
(Cô Ngân)
Phân tích HĐKD: 1,2,3,4,5,6
(Cô Hương KT)
 
PP soạn thảo VB:
1,2,3
(Cô Loan)
Quản lý HCNN:
 4,5,6
(Cô Ngân)
Thị trường CK: 1,2,3
(Cô Hương TC)
PP soạn thảo VB:
4,5,6
(Cô Loan)
 
Thị trường CK: 4,5,6
(Cô Hương TC)
 
Thứ 6
( Sáng )
 
 
( Chiều )
 
Ca 1:
Kế toán máy: 1 - 6
(Cô Lan)
Quản lý HCNN:
 1,2,3
(Cô Ngân)
Thị trường CK: 4,5,6
(Cô Hương TC)
 
Quản lý HCNN:
 4,5,6
(Cô Ngân)
Thị trường CK: 1,2,3
(Cô Hương TC)
 
Ca 2:
Kế toán máy: 1 - 6
(Cô Lan)
Thứ 7
( Sáng )
 
        Quản lý HCNN:
 1,2,3
(Cô Ngân)
PP soạn thảo VB:
   4,5,6
(Cô Loan)

Tác giả bài viết: Kiều Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017