02:36 +07 Chủ nhật, 24/06/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Tin Tức » Phòng Đào tạo

Giấy mời tham dự hội thảo "Bộ chuẩn năng lực của sinh viên ngành đào tạo Cao đẳng sư phạm"

Thứ hai - 05/01/2015 14:41
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
 
 

Số: …./CĐHD/2015
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------- –²— ----------
 
Hải Dương, ngày 15 tháng 01 năm 2015
 
GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI THẢO
(Bộ chuẩn năng lực của sinh viên ngành đào tạo Cao đẳng sư phạm)
 
Kính gửi:       ………………………………………………………………………..
                        ……………………………………………………………………….
Để nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo tinh thần Nghị Quyết số 29/NQ – TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 88/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục &Đào tạo tại Hội nghị Chuẩn bị cho Hội thảo “Nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các trường sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông” ngày 08/01/2015; Trường Cao đẳng Hải Dương tổ chức Hội thảo: “Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp”.
1. Nội dung
            - Bộ chuẩn năng lực của sinh viên trình độ Cao đẳng, ngành sư phạm Ngữ văn, Toán và Giáo dục Tiểu học;
            - Chương trình Bồi dưỡng giáo viên môn Khoa học Tự nhiên Trung học cơ sở.
2. Thành phần
            a. Bộ Giáo dục và Đào tạo:
            - Chỉ đạo, chủ trì Hội thảo: Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển;
            - Lãnh đạo Cục Nhà giáo & Cán bộ Quản lý cơ sở giáo dục; Chuyên viên trong Ban Tổ chức; lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Trung hoc, Chương trình phát triển trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học.
            b. Các trường Đại học Sư phạm, Cao đẳng Sư phạm: Mỗi trường cử 4 đại biểu (Lãnh đạo Trường, lãnh đạo phòng Đào tạo và Trưởng khoa Chuyên môn)
            c. Đại biểu tỉnh Hải Dương:
            - Ban Giám đốc Sở Giáo dục&Đào tạo; lãnh đạo, chuyên viên các phòng chức năng.
            - Lãnh đạo phòng Giáo dục các huyện, thành phố và thị xã (01 lãnh đạo và 01 cán bộ phụ trách chuyên môn hoặc công tác bồi dưỡng)
            - Giáo viên giỏi cấp tỉnh trong 3 năm gần đây (mỗi bậc học, mỗi chuyên ngành 05 giáo viên)
            - Giảng viên trường Cao đẳng Hải Dương.
3. Kinh phí
- Kinh phí chi ăn, ngủ của đại biểu các địa phương được lấy từ nguồn kinh phí của chương trình Phát triển Giáo dục trung học.
- Kinh phí đi lại của đại biểu các đơn vị, các địa phương do đơn vị cử đi thanh toán theo chế độ công tác phí hiện hành.
4. Thời gian, địa điểm
            - Thời gian: ngày 24 và 25 tháng 01 năm 2015 (Khai mạc 08h ngày 24 /01/2015)
            - Địa điểm: Khách sạn Quốc tế Trường Thành, số 2 đường Thanh Niên, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
5. Địa chỉ liên hệ
            - Đề nghị các trường gửi danh sách đại biểu và tham luận theo Nội dung của Hội thảo về Ban Tổ chức trước ngày 18 tháng 01 năm 2015 theo địa chỉ: Ông Đàm Văn Bắc – Trưởng phòng Đào tạo, trường Cao đẳng Hải Dương.
            - Khi đến Hội thảo, các trường mang theo Quyết định cử đại biểu tham dự Hội thảo để Ban Tổ chức có căn cứ thanh toán kinh phí của Hội thảo.
ĐT: 03203.890025; di động: 0913.664.968; Email: xuanbac.hd68@gmail.com
Chi tiết Hội thảo tại website: caodanghaiduong.edu.vn
Trân trọng kính mời
 
*Ghi chú: Quý vị đại biểu ở xa có nhu cầu nghỉ, liên hệ theo số điện thoại: 0320.3852.666; 0320.3852.665 (Gặp anh Minh, phụ trách khách sạn Quốc tế Trường Thành);
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi
- BGH để chỉ đạo
- Lưu ĐT, HC
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi tiết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017