16:29 +07 Thứ ba, 17/07/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Tin Tức » Phòng Tài vụ

Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014 của trường CĐ Hải Dương

Thứ tư - 08/07/2015 09:01
BÁO CÁO
Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014
 
        Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư  số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 83/CV-TTr ngày 24/02/2015 của Thanh tra tỉnh Hải Dương về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2014. Trường Cao đẳng Hải Dương báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2014 như sau:
1. Quá trình chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
    Sau khi Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng có hiệu lực thi hành, nhà trường đã có văn bản thông báo về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2014 và thu nộp bản kê khai tài sản, thu nhập đối với các đối tượng thuộc diện phải kê tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 9, Điều 7 Nghị định và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP về minh bạch tài sản và công khai bản kê khai TSTN năm 2014 tới các đơn vị để thực hiện.
2. Kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập:
2.1. Kết quả kê khai:
- Tổng số người phải kê khai, tài sản thu nhập trong năm: 40 người; trong đó số người phải kê khai tăng so với năm trước là 0,9%, do có tăng về cán bộ quản lý được bổ nhiệm mới.
           - Số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm 40 người; tỷ lệ  100 % số người kê khai;
- Số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập lưu giữ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị là 40 bản;
- Số lượng và danh sách bản kê khai do tổ chức cấp trên quản lý 4 người;
2.2. Kết quả công khai:
 Thực hiện theo quy định Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về công khai bản kê khai tài sản người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản theo đúng quy định. Cụ thể số liệu về số bản kê khai được công khai như sau:
- Số bản kê khai đã công khai 40 bản; tỷ lệ 100% so với số bản đã kê khai;
- Số bản kê khai đã công khai theo hình công bố tại cuộc họp ; 40 bản tỷ lệ 100% so với số bản đã công khai.
2.3. Kết quả thực hiện giải trình, xác minh tài sản, thu nhập
Tình hình thực hiện giải trình, xác minh tài sản, thu nhập trong cơ quan, đơn vị bao gồm việc tự kiểm tra, yêu cầu của công tác quản lý cán bộ, yêu cầu xác minh của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền. Việc yêu cầu giải trình và xem xét giải trình trong minh bạch tài sản, thu nhập của cơ quan, đơn vị. Việc xác minh, kết luận về minh bạch tài sản, thu nhập của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc nên không có trường hợp nào phải xác minh tài sản, thu nhập, không có trường hợp nào bị kết luận không trung thực trong minh bạch tài sản, thu nhập.
Số liệu về giải trình, xác minh tài sản, thu nhập
- Số người yêu cầu giải trình kê khai, nguồn gốc tài sản, thu nhập: 0
- Số người được xác minh tài sản, thu nhập: 0
- Số người đã có kết luận về Minh bạch tài sản, thu nhập: 0
- Số người đã có kết luận không trung thực trong minh bạch tài sản, thu nhập: 0
2.4. Kết quả xử lý kỷ luật trong xác minh tài sản, thu nhập:
Do việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện tốt tại đơn vị bằng các hình thức niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức và bằng hình thức công bố tại cuộc họp công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định nên không xảy ra đơn thư khiếu kiện gì về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập.
Số liệu về xử lý vi phạm
- Số người đã bị xử lý kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; chia theo hình thức kỷ luật (cảnh cáo; khiển trách; hình thức khác): 0
- Số người đã bị xử lý kỷ luật do vi phạm thời hạn trong minh bạch tài sản, thu nhập (chậm tổ chức kê khai, chậm kê khai, chậm tổng hợp, báo cáo kết quả minh bạch tài sản) và chia theo hình thức xử lý kỷ luật: 0
- Số người đã bị xử lý trách nhiệm trong xác minh tài sản, thu nhập chia theo các lỗi vi phạm và hình thức xử lý: 0
3. Đánh giá chung:
Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư  số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về kê khai minh bạch tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập nhằm tạo sự đồng bộ, chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong nhà trường. Các đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai tài sản thu nhập nhận thức rõ tầm quan trọng của việc kê khai nên đã thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy định.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của Trường Cao đẳng Hải Dương năm 2014./.

Nơi nhận:
-Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VP, TC.

Tác giả bài viết: Phòng Tài vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017