14:06 +07 Thứ hai, 16/07/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Tin Tức » Phòng Tài vụ

THÔNG BÁO KINH PHÍ HỖ TRỢ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016 (Đối với HSSV các lớp năm thứ nhất, năm thứ hai)

Thứ tư - 09/03/2016 16:11
          UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
            Số: 35/TB-CDHD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                        Hải Dương, ngày 08 tháng 3 năm 2016
 
 
THÔNG BÁO
KINH PHÍ HỖ TRỢ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016
(Đối với HSSV các lớp năm thứ nhất, năm thứ hai)
 
          Kính gửi: - Ban Giám hiệu
                          - Phòng Đào tạo, Phòng TCTH-CTHSSV, Tổ chủ nhiệm
                          - Các khoa chuyên môn.
          - Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;
- Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về việc quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2015-2016;
- Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-CĐHD ngày 28/12/2015 của Trường Cao đẳng Hải Dương về việc thu học phí, lệ phí năm học 2015-2016 đối với học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng, trung cấp chính quy;
Nhà trường thông báo thu kinh phí hỗ trợ các hoạt động giáo dục học kỳ 2 năm học 2015-2016 như sau:
I - Đối với hệ cao đẳng K37 (khóa 2014-2017), K38 (khóa 2015-2018) (chi tiết theo phụ lục đính kèm):
          1. Các lớp ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông lâm, thủy sản:
                   540.000 đồng/tháng * 5 tháng = 2.700.000 đồng
                             (Hai triệu, bảy trăm nghìn đồng chẵn)
          2. Các lớp ngành khoa học tự nhiên; kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ thông tin; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch:
                   570.000 đồng/tháng * 5 tháng = 2.850.000 đồng
                             (Hai triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)
          3. Đối với các SV hệ sư phạm thuộc diện không đóng học phí và SV con gia đình chính sách thì mức nộp là:
                   100.000 đồng/tháng * 5 tháng = 500.000 đồng
                             (Năm trăm nghìn đồng chẵn)
II - Đối với hệ trung cấp K55 (khóa 2014-2016), K56 (khóa 2015-2017) (chi tiết theo phụ lục đính kèm):
1. Các lớp ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông lâm, thủy sản:
                   380.000 đồng/tháng * 5 tháng = 1.900.000 đồng
                             (Một triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn)
          2. Các lớp ngành khoa học tự nhiên; kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ thông tin; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch:
                   410.000 đồng/tháng * 5 tháng = 2.050.000 đồng
                   (Hai triệu, không trăm năm mươi  nghìn đồng chẵn)
III - Quy định thu:
1.  Thời gian thu nộp: từ ngày 14/3/2016 đến hết ngày 08/4/2016.
2.  Địa điểm nộp: Học sinh, sinh viên nộp trực tiếp cho giáo viên chủ nhiệm
          3. Các giáo viên chủ nhiệm thu tiền của học sinh, sinh viên và nộp về phòng Tài vụ nhà trường theo kế hoạch đã thông báo. Thời hạn quyết toán học phí và nộp danh sách thu tiền đến ngày 15/4/2016.
4. Các học sinh, sinh viên không hoàn thành việc nộp học phí theo quy định đề nghị giáo viên chủ nhiệm lớp lập danh sách gửi về phòng Đào tạo để đình chỉ thi.
 
Nơi nhận:                                                                                                                                          TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
- Như kính gửi
- Lưu HC, TV
 
  
PHỤ LỤC: MỨC THU KINH PHÍ HỖ TRỢ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016
(Kèm theo thông báo số: 35/TB- CĐHD ngày 08 tháng 3 năm 2016)
 
                                                                                                                                                                Đơn vị tính: đồng/tháng.
STT NHÓM NGÀNH HỆ
CAO ĐẲNG
HỆ
TRUNG CẤP
I Ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông lâm, thuỷ sản
1 Kế toán 540.000 380.000
2 Tài chính ngân hàng 540.000 380.000
3 Quản trị kinh doanh 540.000 380.000
4 Thư ký văn phòng 540.000 380.000
5 Quản lý văn hoá 540.000 380.000
6 Khoa học thư viện 540.000 380.000
7 Tiếng Anh, SP Tiếng Anh 540.000 380.000
8 SP Âm nhạc 540.000 380.000
9 SP Mầm non 540.000 380.000
10 SP Tiểu học 540.000 380.000
11 SP Văn học, Lịch sử, Địa lý, GDCD 540.000 380.000
12 Mỹ thuật ứng dụng 540.000 380.000
13 Chăn nuôi, địa chính 540.000 380.000
14 Nông nghiệp PT nông thôn 540.000 380.000
  Tổng 2.700.000đ/kỳ 1.900.000đ/kỳ
II Ngành Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; Thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch
1 Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành 570.000 410.000
2 CNKT điện, điện tử 570.000 410.000
3 CNKT môi trường 570.000 410.000
4 CN thiết bị trường học 570.000 410.000
5 Tin học ứng dụng 570.000 410.000
6 SP Toán học, Vật lý, Hóa học 570.000 410.000
7 SP Thể chất 570.000 410.000
8 SP Sinh học, Kỹ thuật 570.000 410.000
  Tổng 2.850.000đ/kỳ 2.050.000đ/kỳ
 
 

Tác giả bài viết: Phòng Tài vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017