02:35 +07 Chủ nhật, 24/06/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Tin Tức » Phòng Tài vụ

Thông báo thu học phí kỳ 2 năm học 2014-2015 khóa 2012-2015 và 2013-2016

Thứ tư - 08/07/2015 08:58
Thông báo thu học phí kỳ 2 năm học 2014-2015 khóa 2012-2015 và 2013-2016
THÔNG BÁO
V/V THU HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015
(Áp dụng cho các lớp năm thứ hai, năm thứ ba)
 
          Kính gửi: - Ban giám hiệu
                 - Phòng Đào tạo, Phòng TC TH-CTHSSV, Tổ chủ nhiệm
                 - Các Khoa chuyên môn.
- Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.
- Căn cứ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2014-2015.
- Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-CĐHD ngày 19/8/2014 cuả Hiệu trưởng trường Cao đẳng Hải Dương về việc thu học phí, lệ phí năm học 2014-2015 đối với học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng, Trung cấp chính quy.
Nhà trường thông báo kế hoạch thu nộp học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 của các lớp chính quy hệ Cao đẳng khóa 2012-2015 (K35), khóa 2013-2016 (K36), Trung cấp khóa 2013-2015 (K54) như sau:
I - Đối với hệ cao đẳng (chi tiết theo phụ lục đính kèm):
            1. Các lớp ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông lâm, thủy sản:
                        410.000 đồng/tháng * 5 tháng = 2.050.000 đồng.
                    (Hai triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)
          2. Các lớp ngành khoa học tự nhiên; kỹ thuật điện-điện tử, công nghệ thông tin; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch:
                        440.000 đồng/tháng * 5 tháng = 2.200.000 đồng.
                                     (Hai triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn)
II - Đối với hệ trung cấp (chi tiết theo phụ lục đính kèm):
            1. Các lớp trung cấp ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông lâm, thủy sản:
                        355.000 đồng/tháng * 5 tháng = 1.775.000 đồng.
                            (Một triệu, bảy trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn)
            2. Các lớp trung cấp ngành khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch:
                        380.000 đồng/tháng * 5 tháng = 1.900.000 đồng.
                    (Một triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn)
III- Quy định thu:
1. Thời gian thu nộp: Từ  ngày 16/3/2015 đến hết ngày 10/4/2015.
2. Địa điểm nộp: Học sinh, sinh viên nộp trực tiếp cho giáo viên chủ nhiệm.
3. Các giáo viên chủ nhiệm thu tiền của học sinh, sinh viên nộp về phòng Tài vụ theo kế hoạch đã thông báo. Thời hạn quyết toán học phí và nộp danh sách thu tiền đến ngày 18/4/2015.
Lưu ý: Các học sinh, sinh viên không hoàn thành việc nộp học phí theo quy định đề nghị giáo viên chủ nhiệm lập danh sách gửi phòng Đào tạo để đình chỉ thi.
 
Nơi nhận:                                                  TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
- Như kính gửi
- Lưu HC, TV

PHỤ LỤC
MỨC THU HỌC PHÍ KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015
(Kèm theo thông báo thu học phí số:      /TB- CĐHD ngày      tháng      năm 2015)
 
Đơn vị tính: đồng/tháng.
STT NHÓM NGÀNH HỆ
CAO ĐẲNG
HỆ
TRUNG CẤP
I Ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông lâm, thuỷ sản
1 Kế toán 410.000 355.000
2 Tài chính ngân hàng 410.000 355.000
3 Quản trị kinh doanh 410.000 355.000
4 Thư ký văn phòng 410.000 355.000
5 Quản lý văn hoá 410.000 355.000
6 Khoa học thư viện 410.000 355.000
7 Tiếng Anh 410.000 355.000
8 SP Âm nhạc 410.000 355.000
9 SP Mầm non 410.000 355.000
10 SP Tiểu học 410.000 355.000
11 SP Văn, Sử, Địa 410.000 355.000
12 Mỹ thuật ứng dụng 410.000 355.000
  Tổng 2.050.000đ/kỳ 1.775.000đ/kỳ
II Ngành Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; Thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch
1 Quản trị du lịch lữ hành 440.000 380.000
2 CNKT điện, điện tử 440.000 380.000
3 CNKT môi trường 440.000 380.000
4 Tin học ứng dụng 440.000 380.000
5 SP Toán tin 440.000 380.000
6 SP Thể chất (TDTT) 440.000 380.000
7 SP Hoá, Lý, Sinh, Kỹ 440.000 380.000
  Tổng 2.200.000đ/kỳ 1.900.000đ/kỳ

Tác giả bài viết: Phòng Tài vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017