16:43 +07 Thứ ba, 17/07/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Tin Tức » Phòng Tài vụ

Thông báo về việc thanh toán kinh phí cuối năm

Thứ ba - 12/01/2016 07:58
           UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
 
Số: 08/CV- CĐHD
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hải Dương, ngày 06 tháng  01 năm 2016
 
 
                                             THÔNG BÁO
                                               (Vê việc thanh toán kinh phí cuối năm )
 
 
Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường.
 
     Để công tác quản lý tài chính được thuận lợi và đảm bảo đúng quy định. Ban giám hiệu đã làm việc với Phòng Tài Vụ và thống nhất một số nội dung như sau:
1. Khoản tạm ứng (cá nhân và hoạt động chuyên môn)
- Thời gian hoàn ứng chậm nhất đến ngày 5/1 của năm tài chính kế tiếp.
- Trong tháng 12 không đề nghị chi tạm ứng để đảm bảo kế hoạch thu hồi tạm ứng đúng hạn.
2. Kinh phí  nhà trường cho vay vốn để hoạt động dịch vụ
- Thực hiện tiến độ trả nợ theo đúng cam kết. Nếu trả chậm, nhà trường tính lãi suất theo quy định của ngân hàng tại từng thời điểm.
3. Thời hạn gửi hồ sơ thanh toán cuối năm
- Để công tác khóa sổ và chuẩn bị quyết toán kinh phí hàng năm được kịp thời và chính xác, nhà trường yêu cầu các đơn vị ( cá nhân) gửi hồ sơ thanh toán về phòng Tài Vụ trước ngày 15/1 của năm tài chính kế tiếp.
- Nếu cá nhân hoặc đơn vị nào gửi hồ sơ sau ngày 15/1 thì thời gian thanh toán sẽ lùi lại sau khi nhà trường quyết toán xong kinh phí với Sở Tài Chính Hải Dương vào tháng 4.
 4. Hình thức thanh toán
- Thực hiện Thông tư 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 về quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước. Kho bạc NN tỉnh Hải Dương yêu cầu nhà trường thanh toán toàn bộ các khoản chi cá nhân qua thẻ ATM, vì vậy nhà trường đề nghị các bộ phận khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đào tạo các lớp tại trường ( tổ chức thi, công tác phí, khoán điện thoại, làm thêm giờ…) tập hợp danh sách chi tiền lên Phòng Tài vụ để làm thủ tục chuyển tiền qua tài khoản.
- Đối với các công việc hợp tác với cá nhân ngoài đơn vị thì phải làm hợp đồng và trong hợp đồng ghi rõ tài khoản chuyển tiền theo đúng quy định ( hợp đồng giảng dạy, hợp đồng tham gia làm thi năng khiếu, hợp đồng giao khoán công việc theo thỏa thuận).
- Ngoài các khoản thanh toán nêu trên, một số khoản chi cho cá nhân khác sau khi Phòng Tài vụ kiểm soát hồ sơ xong cũng sẽ được tập hợp và chuyển trả vào tài khoản ATM.
- Đối với đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho nhà trường, nếu đơn vị có tài khoản thì phải thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
- Thời gian triển khai: Từ tháng 1 năm 2016
5. Một số nội dung lưu ý khác
- Giấy đi đường phát sinh trong năm tài chính nào thì thanh toán trong năm đó ( kể cả giấy đi đường đi làm thi, giảng dạy…)
- Đối với các khoản thanh toán trên 5 triệu đồng phải làm hợp đồng kinh tế.
 
                                                                                                                                                                                                                          TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
Nơi nhận:                                                                                                                               
- Như kính gửi;
- Lưu VT.

Tác giả bài viết: Phòng Tài vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017