00:14 +07 Thứ năm, 21/06/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Tin Tức » Phòng Tổ chức - CTSV

Quy định về tiêu chuẩn xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của trường Cao đẳng Hải Dương

Thứ tư - 04/01/2012 10:22
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
 
SỐ: 186/QĐ-TCCB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do - Hạnh phúc
 
Hải Dương, ngày 06 tháng 12 năm 2011
 
QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG
TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
 
          - Căn cứ thông tư số 03/2005/TT-BNV; Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ và hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục;
          - Căn cứ Quyết định số 2115/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành quy định về quản lý công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh;
          - Căn cứ vào yêu cầu về nhiệm vụ và tình hình thực tế của nhà trường hiện nay, thực hiện Nghị quyết cuộc họp giữa Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn trường, Phòng Tổ chức-TH-CTSV Trường Cao đẳng Hải Dương ngày 06/12/2011.
          - Trường Cao đẳng Hải Dương quy định tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường do lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ như sau:
1- Đối tượng: Cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường  lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
2- Điều kiện:
          - Đủ 2/3 thời gian giữ bậc lương hiện hưởng trở lên.
          - Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng chưa hưởng tăng lương sớm trước thời hạn.
          - Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch.
3- Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn: Việc xét nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, giảng viên, viên chức được căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất mà cán bộ, giảng viên, viên chức đạt được trong thời gian giữ bậc lương và không được thực hiện hai lần nâng lương trước thời hạn trong thời gian giữ một bậc lương.
4- Tiêu chuẩn: Cán bộ, giảng viên, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản.       
Các thành tích được tính cụ thể như sau:
          4.1- Áp dụng thời gian nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với:
          - Anh hùng lao động                        : 100 điểm
          - Giáo sư                                             : 90 điểm
- Nhà giáo nhân dân                         : 90 điểm
          - Phó giáo sư                                    : 85 điểm
          - Huân chương lao động                   : 85 điểm    
          - Chiến sĩ thi đua toàn quốc             : 80 điểm
          - Nhà giáo ưu tú                               : 80 điểm    
          - Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: 80 điểm
- Tiến sĩ                                            : 75 điểm
          4.2- Áp dụng thời gian nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng đối với:
          - Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh                    : 70 điểm
          - Giáo viên dạy giỏi toàn quốc             : 70 điểm
4.3- Áp dụng thời gian nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng đối với:
          - Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được xếp hạng                      : 65 điểm
          - Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương: 60điểm
          - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở                                            : 55 điểm
          - Thạc sĩ                                                                         : 50 điểm
5- Phương thức xét duyệt
          - Tháng 12 hàng năm các đơn vị trong trường căn cứ vào thành tích cụ thể của từng cá nhân thuộc đối tượng xét nâng bậc lương trước thời hạn, tiến hành xét và lập danh sách gửi về phòng Tổ chức-TH-CTSV để báo cáo với Hội đồng lương. Hội đồng lương nhà trường căn cứ điểm tổng hợp của từng cá nhân xét từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được giao của năm. Nếu có nhiều người bằng điểm nhau thì xét ưu tiên cho người có nhiều năm công tác hơn và là thành viên của tổ tiên tiến xuất sắc.
          - Khi còn thừa chỉ tiêu tăng lương trước thời hạn thì ưu tiên các đồng chí công tác lâu năm, chuẩn bị nghỉ hưu, thi đỗ NCS.
          - Danh sách cán bộ, giảng viên, viên chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn sẽ được niêm yết công khai một tuần trước khi quyết định.
          - Trên đây là những quy định về tiêu chuẩn xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của trường Cao đẳng Hải Dương. Văn bản này thay thế cho những văn bản cũ và có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Nơi nhận:
- BGH, CĐ;
- Các đơn vị, đoàn thể;
- Lưu TC, HC.
                                        TRƯỜNG CAO  ĐẲNG HẢI DƯƠNG
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hồng Gấm

Nguồn tin: Phòng Tổ chức - TH - CTHSSV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017