02:16 +07 Chủ nhật, 24/06/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Tin Tức » Phòng Tổ chức - CTSV

Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường CĐ Hải Dương năm học 2013 - 2014

Thứ năm - 26/06/2014 07:13
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
 
   
  

Số: ........./2014/QĐ-CĐHD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
  

Hải Dương, ngày 04 tháng 6 năm 2014
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trường Cao đẳng Hải Dương
Năm học 2013 - 2014

 
   
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
 
            Căn cứ Luật Thi đua - khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua- Khen thưởng ngày 14/6/2005;
            Căn cứ vào Nghị định số 42/2010/NĐ- CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thi đua- Khen thưởng;
            Căn cứ quy chế khen thưởng thi đua ban hành theo quyết định số 4180/2006/QĐ-UBND ngày 4/12/2006 của UBND tỉnh Hải Dương;
            Căn cứ Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 20-04-2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Hải Dương;
            Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2013-2014 của Trường Cao đẳng Hải Dương;
            Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua Trường Cao đẳng Hải Dương,
QUYẾT ĐỊNH:
            Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trường Cao đẳng Hải Dương gồm các ông (bà) sau:
            1. Ông Lê Bá Liên - Hiệu trưởng                                         : Chủ tịch Hội đồng
            2. Bà Tạ Thúy Ngân - Chủ tịch Công đoàn              : Phó Chủ tịch Hội đồng
            3. Ông Vũ Hoài An - Phó Hiệu trưởng                                : Phó Chủ tịch Hội đồng
            4. Bà Vũ Thùy Nga - Phó Hiệu trưởng                                                         :Ủy viên
            5. Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm - Trưởng phòng TC-TH-CTSV: Ủy viên Thường trực
            6. Ông Đàm Văn Bắc - Phó trưởng phòng Đào tạo                         :Ủy viên
            7. Bà Nguyễn Thị Thìn - Trưởng phòng Tài vụ                                            :Ủy viên
            8. Ông Nguyễn Văn Khải - Trưởng phòng HC-QT                          :Ủy viên
            9. Bà Cao Thu Hằng - Phó Trưởng khoa Cán bộ Quản lý-NVSP   :Ủy viên
            10. Bà Phạm Ngọc Hoa - Phó Trưởng khoa Tự nhiên                                :Ủy viên
            11. Ông Nguyễn Xuân Lai - Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học                    :Ủy viên
            12. Ông Đào Minh Hiền - Trưởng khoa Nhạc-Họa-TD                              :Ủy viên
            13. Bà Vũ Hoài Thu  - Trưởng khoa Ngoại ngữ                                           :Ủy viên
            14. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Trưởng khoa Giáo dục Mầm non  :Ủy viên
            15. Ông Nguyễn Đình Hưng - Trưởng phòng  Thiết bị - Thư viện :Ủy viên
            16. Ông Nguyễn Xuân Hùng - Giám đốc Trung tâm Tin học - NN           :Ủy viên
            17. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng khoa Kinh tế                               :Ủy viên
            18. Bà Vũ Thị Yến Nhi - Hiệu trưởng Trường Mầm non thực hành          :Ủy viên
            19. Ông Nguyễn Đức Toàn - Bí thư Đoàn trường                                        : Ủy viên
            20. Bà Phạm Thị Thu Thủy - Phó Trưởng khoa Xã hội                               : Ủy viên
            Điều 2.  Hội đồng Thi đua Trường Cao đẳng Hải Dương có nhiệm vụ:
                - Tổ chức, phát động, chỉ đạo, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua của toàn trường, xét duyệt, khen thưởng cấp trường.
                - Báo cáo, trình và đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp trên khen thưởng danh hiệu cấp tỉnh và và Trung ương.
                Điều 3. Các ông (bà) Trưởng (phó) các đơn vị, phòng, khoa có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.
                Quyết định này thay thế cho Quyết định số 61/2013/QĐ-CĐHD ngày 20/6/2013./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu TC, HC.
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
ThS. Lê Bá Liên
 

Tác giả bài viết: Phòng Tổ chức - TH - CTSV

Nguồn tin: Trường Cao đẳng Hải Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017