00:16 +07 Thứ năm, 21/06/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Tin Tức » Phòng Tổ chức - CTSV

Thông báo Hội thảo

Thứ sáu - 21/02/2014 16:05
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG
CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ HẢI DƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:    /TB-CĐHD        Hải Dương, ngày 17  tháng 02  năm 2014
 
THÔNG BÁO
Hội thảo Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực người học
           
            Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm học 2013- 2014 của Khối thi đua, Khối thi đua các trường chuyên nghiệp và dạy nghề tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức Hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học vào tháng 3 năm 2014 tại trường Cao đẳng Hải Dương.
            Mục tiêu của Hội thảo là trao đổi, học tập về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất người học thông qua việc dự giờ dạy và các tham luận tại Hội thảo.
 Dự kiến Hội thảo sẽ diễn ra như sau:
            1. Thời gian: 01 ngày (ngày cụ thể Ban tổ chức sẽ thống nhất).
            2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Hải Dương.
            3. Thành phần:
- Đại biểu mời: Ban thi đua khen thưởng tỉnh, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện Sở Lao động- Thương binh xã hội.
- Thành viên tham gia: các trường trong Khối thi đua các trường chuyên nghiệp và dạy nghề tỉnh Hải Dương.
            4. Nội dung:
            - Phần 1: Dự giờ các tiết dạy theo hướng phát huy năng lực người học.
            - Phần 2: Thảo luận, trao đổi về tiết dạy; tham luận về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất người học.
            5. Ban tổ chức (sẽ thông báo sau)                     
 Để Hội thảo diễn ra đúng theo dự kiến và thành công, đề nghị các trường trong Khối thi đua chuẩn bị tiết dạy minh họa và báo cáo tham luận. Đăng ký của các trường gửi về trường Cao đẳng Hải Dương (theo đường bưu điện và hộp thư điện tử: gamcdsp@gmail.com) trước 10/3/2014.
  TRƯỞNG KHỐI THI ĐUA
    Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
- Các trường trong khối thi đua;  
- Lưu thường trực TĐ.  
                       
 
MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THẢO
1. Tên trường:…………………………………………………………………………..
2. Đăng ký tham gia tiết dạy theo hướng tiếp cận năng lực:…………………………
- Tên bài:………………………………………………………………………………….
- Học phần/Modun:……………………………………………………………………….
- Chuyên ngành:………………………………………………………………………….
- Giáo viên/giảng viên dạy:………………………………………………………………
- Đồ dùng thiết bị dạy học cần có:……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Đăng ký tham luận tại Hội thảo:
- Tên tham luận:………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………
- Họ tên, chức vụ, chức danh người tham luận:………………………………………….
……………………………………………………………………………………………

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hồng Gấm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017