14:10 +07 Thứ hai, 16/07/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Tin Tức » Tin đào tạo

Thông báo tổ chức quán triệt "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" tới sinh viên năm 3 - K34 - Niên khóa 2011 - 2014

Thứ sáu - 06/06/2014 18:25
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
----------------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

         Hải Dương, ngày 06  tháng 6 năm 2014
 
                                          
THÔNG BÁO
 
Kính gửi:   - Các Khoa chuyên môn
                   - Tổ Chủ nhiệm
      - Sinh viên năm thứ 3 (K34) - niên khóa 2011 - 2014         
 
      Căn cứ “Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT” và “Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
      Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2013 - 2014,
      Nhằm đảm bảo quyền lợi cho Sinh viên năm thứ 3 (K34) - niên khóa 2011 - 2014  đào tạo theo “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”, trường Cao đẳng Hải Dương tổ chức quán triệt Quy chế tới các Sinh viên năm thứ 3 (K34) – niên khóa 2011 - 2014. Nhà trường yêu cầu các Khoa chuyên môn, Tổ chủ nhiệm thông báo và yêu cầu các Sinh viên năm thứ 3 (K34) – niên khóa 2011 – 2014 tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Địa điểm: Giảng đường 1 – Trường Cao đẳng Hải Dương.
Thời gian trong tờ 2 kèm theo thông báo này./
 
Nơi nhận
-          Như kính gửi;                                                              TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
-          Phòng TC - TH - CTSV;
-          Phòng Hành chính - Quản trị;
-          Website Trường Cao đẳng Hải Dương;
-          Lưu Phòng Đào tạo – NCKH và Hợp tác quốc tế.
 

Đính kèm


Tác giả bài viết: Phòng Đào tạo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017