14:01 +07 Thứ hai, 16/07/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Tin Tức » Tin đào tạo

Thông báo về hội thi kỹ năng nghề nghiệp cho Học sinh, Sinh viên

Thứ năm - 29/03/2012 12:57

Thông báo tổ chức
HỘI THI KĨ NĂNG NGHỀ NGHIỆP
CHO HỌC SINH-SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
NĂM HỌC 2011 - 2012
 
Hiện nay, nhu cầu tìm được việc làm với thu nhập đảm bảo cuộc sống của học sinh-sinh viên ở các cơ sở đào tạo ngày càng cao. Tuy nhiên, nhiều học sinh - sinh viên tốt nghiệp chưa đáp ứng được các tiêu chí về kĩ năng nghề nghiệp của các cơ sở tuyển dụng.
Nhằm tạo cơ hội cho học sinh - sinh viên của trường tìm được việc làm và làm được việc, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng kĩ năng nghề nghiệp đã được nhà trường đặt lên hàng đầu. Trong năm học 2011 - 2012, công tác nghiên cứu khoa học, dạy học và đánh giá theo chuẩn kiến thức - kĩ năng nghề nghiệp của Nhà trường đã thu được kết quả tích cực.
Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, chỉ đạo của Ban giám hiệu: học sinh - sinh viên của trường Cao đẳng Hải Dương tốt nghiệp ra trường nhất thiết phải đạt chuẩn kĩ năng nghề nghiệp. Vì vậy, Nhà trường tổ chức thi kĩ năng nghề nghiệp cho học sinh - sinh viên, cụ thể như sau:
 
I. THÀNH LẬP CÁC BAN, TIỂU BAN
1. Ban Tổ chức của Hội thi
1- Ông Lê Bá Liên - Hiệu trưởng           : Trưởng ban
2- Ông Vũ Hoài An - Phó hiệu trưởng   : Phó trưởng ban, phụ trách thi
3- Bà Vũ Thị Kim Dung - Phó hiệu trưởng: Phó trưởng ban, phụ trách cơ sở vật chất
4- Bà Trần Thị Kim Liên - Trưởng phòng Đào tạo: Ủy viên, Phụ trách Tiểu ban Đề, Thư kí, Công tác học sinh - sinh viên.
5- Bà Vũ Thùy Nga - Trưởng khoa Xã hội : Ủy viên, phụ trách Tiểu ban Coi thi, chấm thi.
6- Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm - Phó Trưởng phòng  Tổ chức - Tổng hợp-công tác sinh viên: Ủy viên, kiêm thư ký.
7- Ông Bùi Văn Minh - Phó Phó Trưởng phòng  Tổ chức - Tổng hợp-công tác sinh viên: Ủy viên.
8- Ông Nguyễn Văn Khải - Trưởng phòng Hành chính - Quản trị    : Ủy viên
9- Ông Nguyễn Xuân Hùng     - Phó GĐ Trung tâm Tin học- Ngoại ngữ: Ủy viên
10- Ông Nguyễn Đức Toàn     - Bí thư Đoàn TN                    : Ủy viên, kiêm thư ký
11- Bà Nguyễn Thị Thìn                   - Trưởng phòng Tài vụ                      : Ủy viên
12- Bà Đặng Thị Tuyết           - Trưởng khoa Tự nhiên                              : Ủy viên
13- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Trưởng khoa GD MN                     : Ủy viên
14- Ông Đào Minh Hiền                   - Trưởng khoa N-H-TD                     : Ủy viên
15- Bà Vũ Hoài Thu                - Trưởng khoa Ngoại ngữ                  : Ủy viên
16- Ông Nguyễn Xuân Lai      - Phó trưởng khoa GD Tiểu học                 : Ủy viên
2. Các Tiểu ban
2.1. Tiểu ban Đề, Thư ký, Công tác học sinh - sinh viên
1- Ông Bùi Văn Minh - Phó TP Tổ chức - Tổng hợp - Công tác sinh viên: Trưởng tiểu ban, phụ trách chung.
2- Ông Đàm Văn Bắc    - Phó TP Đào tạo           : Phó trưởng tiểu ban, thư ký đề thi.
3- Ông Đào Minh Hiền         - Trưởng khoa N-H-TD  : Ủy viên, phụ trách ngành TD - Công tác Đội
4- Bà Kiều Thị Giang             - Tổ trưởng tổ Lý - Hóa  : Ủy viên, phụ trách ngành SP Lý - Kỹ.
5- Ông Vũ Quốc Tuấn           - Tổ trưởng tổ Tin           : Ủy viên, phụ trách ngành Tin học.
6- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Trưởng khoa GD MN: Ủy viên, phụ trách ngành Mầm non.
7- Ông Trương Mạnh Nam               - Tổ trưởng tổ Nhạc  : Ủy viên, phụ trách ngành Nhạc - Đội.
8- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Tổ trưởng tổ KT: Ủy viên, phụ trách ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị Kinh doanh.
9- Bà Nguyễn Thanh Thủy - Phó trưởng khoa Xã hội: Ủy viên, phụ trách ngành Quản lí Văn hóa.
10- Bà Dương Thị Toàn - Cán bộ phòng Đào tạo   : Ủy viên, phụ trách ngành Thông tin - Thư viện.
11- Bà Vũ Hoài Thu - Trưởng khoa Ngoại ngữ  : Ủy viên, phụ trách ngành Tiếng Anh
12- Ông Nguyễn Xuân Lai - Phó trưởng khoa GD TH: Ủy viên, phụ trách ngành GD Tiểu học.
13- Bà Vũ Ngọc Uyên - Cán bộ phòng ĐT: Ủy viên, phụ trách lịch coi, chấm thi, giấy thi, danh sách thi.
14- Ông Nguyễn Đức Toàn - Bí thư đoàn Thanh niên : Ủy viên, tổng hợp điểm thi
15- Bà Nguyễn Thị Hòa - Cán bộ phòng Tổ chức - Tổng hợp - Công tác sinh viên: Ủy viên, thư ký coi, chấm thi khoa GD Tiểu học và phụ trách Tài chính.
16- Bà Nguyễn Thị Hải Vân - Cán bộ phòng Tổ chức - Tổng hợp - Công tác sinh viên: Ủy viên, thư ký coi, chấm thi khoa Xã hội, Ngoại ngữ.
17- Bà Đỗ Nguyệt Quế - Cán bộ phòng Tổ chức - Tổng hợp - Công tác sinh viên: Ủy viên, thư ký coi, chấm thi khoa GD Mầm non và Khoa N-H-TD.
18- Ông Nguyễn Đức Thọ - Cán bộ phòng Tổ chức - Tổng hợp - Công tác sinh viên: Ủy viên, thư ký coi, chấm thi ngành SP Lý - Kỹ và Tin học khoa TN.
19- Ông Hoàng Thanh Tùng - Cán bộ phòng Tổ chức - Tổng hợp - Công tác sinh viên: Ủy viên, thư ký coi, chấm thi ngành Kinh tế khoa TN.
 
2.2. Tiểu ban coi, chấm thi
1- Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm - Phó Trưởng phòng  Tổ chức - Tổng hợp - Công tác sinh viên: Trưởng tiểu ban
2- Ông Đào Minh Hiền - Trưởng khoa TD-N-H   : Ủy viên, phụ trách ngành Thể dục - Công tác Đội
3- Bà Kiều Thị Giang - Tổ trưởng tổ Lý - Hóa   : Ủy viên, phụ trách ngành Sư phạm Lý - Kỹ.
4- Ông Vũ Quốc Tuấn - Tổ trưởng tổ Tin           : Ủy viên, phụ trách ngành Tin học.
5- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Trưởng khoa GD MN: Ủy viên, phụ trách ngành Mầm non.
6- Ông Trương Mạnh Nam - Tổ trưởng tổ Nhạc  : Ủy viên, phụ trách ngành Nhạc - Đội.
7- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Tổ trưởng tổ KT: Ủy viên, phụ trách ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị Kinh doanh.
8- Bà Nguyễn Thanh Thủy - Phó trưởng khoa Xã hội: Ủy viên, phụ trách ngành Quản lí Văn hóa.
9- Bà Dương Thị Toàn - Cán bộ phòng Đào tạo   : Ủy viên, phụ trách ngành Thông tin - Thư viện.
10- Bà Vũ Hoài Thu - Trưởng khoa Ngoại ngữ    : Ủy viên, phụ trách ngành Tiếng Anh
11- Ông Nguyễn Xuân Lai - Phó trưởng khoa GD TH: Ủy viên, phụ trách ngành GD Tiểu học.
Chú ý: Các ủy viên phụ trách chuyên ngành nào có trách nhiệm lập tổ chuyên môn để coi, chấm thi ngành đó.
 
          II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
1. KHẢO SÁT KĨ NĂNG NGHỀ CHO SINH VIÊN CUỐI KHÓA:
1.1. Mục đích, yêu cầu:
          - Đánh giá thực trạng kỹ năng nghề học sinh, sinh viên cuối khóa các ngành đào tạo tại trường (Khóa 2009 - 2012 hệ CĐ; khóa 2010 - 2012 hệ TC; hệ CĐLT).
          - Giúp học sinh, sinh viên tự đánh giá được kỹ năng nghề nghiệp. Đối với học sinh, sinh viên chưa đạt chuẩn kĩ năng nghề nghiệp phải chủ động bồi dưỡng để đạt chuẩn.
          - Giúp giáo viên đánh giá được sản phẩm đào tạo theo chuẩn kĩ năng nghề nghiệp, có biện pháp đổi mới cách dạy, cách đánh giá theo hướng rèn kỹ năng nghề nghiệp.
          - Phát động phong trào thi đua rèn kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên toàn trường.       
- Học sinh, sinh viên phải học thật, thi thật đảm bảo những yêu cầu kĩ năng nghề nghiệp.
 
1.2. Thời gian, nội dung khảo sát
1.2.1. Thời gian khảo sát
          Thời gian khảo sát từ 14/04 đến 06/05. Tùy điều kiện từng ngành cụ thể sẽ có kế hoạch cho phù hợp. Khối kinh tế khảo sát sau khi đi thực tập.
 
 
1.2.2. Nội dung
          * Khoa Tự nhiên
- Lớp Lý - Kỹ: Kỹ năng soạn giảng; kỹ năng giải bài tập vật lý chương trình THCS; kỹ năng xây dựng bài tập, câu hỏi vật lý cho học sinh THCS, kỹ năng thực hành.
- Lớp Tin: Cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm; sửa chữa đơn giản; soạn thảo văn bản; thiết kế bài giảng; làm bảng tính excel.
- Lớp Kế toán: Xử lý nghiệp vụ kế toán trên sổ, báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính.
- Lớp Tài chính- Ngân hàng: Kỹ năng xử lý ngân quỹ, xử lý tình huống nghề.
- Lớp Quản trị kinh doanh: Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống nghề.
          * Khoa GD Mầm non
- Kỹ năng soạn giảng; làm đồ dùng dạy học; kĩ năng đàn, hát, múa, kể chuyện.
          * Khoa Ngoại ngữ
- Kỹ năng thuyết minh du lịch; kỹ năng xử lý tình huống tại văn phòng trực, nhà hàng hoặc khi đưa khách du lịch.
          * Khoa Xã hội
- Lớp thông tin thư viện: Kỹ năng giới thiệu sách; hướng dẫn độc giả tra cứu; phân loại và chia thư mục cho một cuốn sách.
- Lớp Quản lý văn hóa: Kỹ năng dàn dựng chương trình nghệ thuật; kỹ năng tuyên truyền cổ động; Kỹ năng giới thiệu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử.
          * Khoa GD Tiểu học
- Kỹ năng soạn, giảng; kỹ năng viết chữ, trình bày bảng; kỹ năng phát âm chuẩn; kỹ năng giải bài tập Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội.
          * Khoa Nhạc - Họa - Thể dục
- Líp Nh¹c - Đéi : Kĩ năng soạn giảng, kü n¨ng h¸t, ®µn, móa, dµn dùng c¸c ho¹t ®éng.
- Líp ThÓ dôc - Đéi: Kü n¨ng so¹n, giảng, xây dựng bài thể dục mới; tæ chøc ho¹t ®éng.
1.3. Đề thi, đáp án và coi, chấm thi
1.3.1. Đề thi, đáp án
          - Đề thi được soạn theo nội dung 1.2.2; khuyến khích đề thi, đáp án mở, có thể kiểm tra được nhiều kỹ năng của sinh viên.
          - Tiểu ban thư ký thông báo nội dung thi cho sinh viên trước 06/4/2012. Tổ chuyên môn có trách nhiệm tổ chức Hội thảo, thống nhất nội dung đề, đáp án, nộp đề thi và đáp án cho Tiểu ban thư ký trước 10/4.
1.3.2. Coi, chấm thi
          - Tiểu ban coi, chấm thi kết hợp với Tiểu ban thư kí mời giáo viên hoặc chuyên gia phù hợp với ngành đào tạo để tham gia chấm thi.
          - Trưởng tiểu ban coi thi, chấm thi có trách nhiệm phân công cán bộ coi thi, chấm thi sao cho đảm bảo đúng thời gian quy định (có thể làm việc ngoài giờ vào buối tối hoặc thứ 7, Chủ nhật). Thư ký của từng chuyên ngành, tổng hợp lịch, báo cáo về đ/c Uyên trước 14/4 để liên hệ bố trí phòng.
- Số lượng cán bộ coi thi, chấm thi: từ 2 - 3 người/1 phòng thi.
- Các tiểu ban có trách nhiệm phối hợp đồng bộ thực hiện tốt kế hoạch Hội thi.
1.4. Ứng dụng kết quả khảo sát
          * Xếp loại kết quả khảo sát: Giỏi, Khá, Trung bình, Không đạt yêu cầu
* Đối với sinh viên đạt kết quả  từ 5 -10 điểm
- Được tham gia kỳ thi Tốt nghiệp;
- Được nhận Chứng chỉ kỹ năng nghề cuối khóa.
- Đối với sinh viên đạt loại Khá, Giỏi được thưởng điểm thi tốt nghiệp (Loại Giỏi: cộng 2 điểm, loại Khá: cộng 1 điểm).
          * Đối với sinh viên đạt kết quả dưới 5 điểm
- Phải bồi dưỡng lại, thi lại để đạt chuẩn kỹ năng nghề. Nếu chưa đạt chuẩn, gửi kết quả cho Hội đồng thi tốt nghiệp xem xét và lưu kết quả trong hồ sơ học sinh - sinh viên.
 
1.5. Nhiệm vụ các đơn vị
* Các khoa đào tạo:
          - Xác định hệ thống chuẩn kĩ năng nghề nghiệp (KNNN) cho từng ngành đào tạo của khoa.
          - Phối hợp với phòng Tổ chức - Tổng hợp - Công tác sinh viên để xây dựng nội dung thi, thời gian thi, chấm thi, mời chuyên gia ngoài trường tham gia chấm thi.
          - Đôn đốc cán bộ, giảng viên thực hiện chấm thi đúng tiến độ.
          - Lập kế hoạch bồi dưỡng sinh viên chưa đạt chuẩn (Kinh phí do sinh viên và khoa tự chủ)
* Phòng Tổ chức - Tổng hợp-Công tác sinh viên:
          - Xây dựng kế hoạch.
          - Phối hợp với các khoa đào tạo mời chuyên gia ngoài trường chấm thi.
          - Thư ký, giám sát thực hiện kế hoạch.
          - Tổng hợp kết quả.
* Phòng Đào tạo: Phối hợp với phòng Tổ chức-Tổng hợp-công tác sinh viên thực hiện kế hoạch
* Phòng Hành chính: Bố trí cơ sở vật chất đáp ứng theo lịch cụ thể.
* Phòng Tài vụ: Chuẩn bị kinh phí
* Trung tâm Tin học - NN: In chứng chỉ, hỗ trợ công nghệ thông tin.
* Đoàn TN: Tuyên truyền về hội thi, làm công tác tư tưởng với học sinh, sinh viên về sự cần thiết của rèn luyện kỹ năng nghề, về sự nghiêm túc trong thi cử...
 
1.6. Dự trù kinh phí  
* Kinh phí hội thảo
Gồm các hội thảo:
          1- Hội thảo xây dựng kế hoạch thi KNNN của phòng Tổ chức- Tổng hợp - Công tác sinh viên.
          2- Hội thảo về nội dung khảo sát kĩ năng nghề khối ngoài sư phạm
          3- Hội thảo về nội dung khảo sát kĩ năng nghề khối sư phạm
          4- Hội thảo xây dựng kế hoạch thi KNNN của trường
          Mức chi cho hội thảo tuân theo quy chế chi tiêu nội bộ.
* Kinh phí đề, đáp án, coi, chấm thi: Mức chi như chi cho thi tốt nghiệp.
* Kinh phí mời cán bộ, giáo viên ngoài trường
          Ngoài tiền coi chấm thi theo chế độ, hỗ trợ thêm tiền đi lại, sinh hoạt phí.
* Kinh phí in chứng chỉ
 
2.  HỘI THI KĨ NĂNG NGHỀ NGHIỆP GIỎI:
2.1. Mục đích của hội thi
- Giúp sinh viên có cơ hội để giao lưu, học hỏi lẫn nhau và hiểu hơn về yêu cầu nghề nghiệp tương lai.
- Giúp sinh viên thi đua trong rèn luyện nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng nghề, tăng khả năng tìm được việc làm.
-  Quảng bá được hình ảnh của nhà trường đến xã hội.
2.2. Đối tượng dự thi, hình thức tổ chức
* Đối tượng dự thi: Học sinh - Sinh viên năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba ở các khối Cao đẳng, Trung cấp.
* Hình thức: Nhà trường tiến hành tổ chức thi giữa các khoa và các đơn vị ngoài tỉnh. Mỗi khoa hoặc đơn vị đào tạo ngoài tỉnh chọn 01 một đội gồm 5 thành viên tham gia thi. Đăng kí danh sách với phòng Tổ chức-Tổng hợp-Công tác sinh viên vào trước 30/4/2012.
2.3. Thời gian, nội dung thi:
2.3.1. Thời gian: 02 ngày của tuần từ 14/05 đến 20/05/2012.
2.3.2. Nội dung: Gồm
- Một hoạt động thuộc kỹ năng cứng của một ngành đào tạo trong khoa: Mỗi đơn vị chọn 01 sinh viên tiêu biểu để thi. Thời gian không quá 45 phút.        
- Một hoạt động thể hiện tích hợp các kỹ năng cứng và kĩ năng mềm của các ngành đào tạo trong khoa. Thời gian không quá 60 phút.
 
 
2.4. Đánh giá tiết mục dự thi
          Nhà trường sẽ mời Ban giám khảo là các thầy giáo, cô giáo, nhà quản lý, chủ các doanh nghiệp có chuyên môn, uy tín và kinh nghiệm để đánh giá các nội dung dự thi.  Ban giám khảo có trách nhiệm quy định cụ thể, chi tiết thang điểm đánh giá đối với từng loại.
2.5. Giải thưởng
          Gồm 2 loại:
* Giải thưởng do Ban giám khảo đánh giá:
          - Giải cá nhân: 02 giải nhất (300.000đ); 03 giải nhì (mỗi giải 250.000đ); 05 giải ba (mỗi giải 200.000đ).
          - Giải tập thể: 02 giải nhất (500.000đ); 03 giải nhì (mỗi giải 400.000đ); 05 giải ba (300.000đ).
* Quà tặng dành cho khán giả: Khán giả dự đoán đúng đội đoạt giải Nhất và gần đúng số người tham gia bình chọn.
2.6. Nhiệm vụ của các đơn vị:
- Các khoa chuyên môn và Tổ Chủ nhiệm: bố trí học sinh - sinh viên dự và cổ động cho các ngày diễn ra Hội thi. Các thầy (cô) là  giáo viên chủ nhiệm sẽ có trách nhiệm đôn đốc, quản lí HS-SV của lớp mình trong suốt buổi thi.
- Phòng Tổ chức-Tổng hợp-công tác sinh viên: xây dựng kế hoạch, phiếu đánh giá; phối hợp với khoa chuyên môn mời chuyên gia ngoài trường tham gia chấm thi; Thư kí tổng hợp kết quả.
- Phòng Đào tạo: Phối hợp với Phòng Tổ chức - Tổng hợp - Công tác sinh viên và các khoa thực hiện kế hoạch.
- Phòng Hành chính: Bố trí cơ sở vật chất đáp ứng theo lịch cụ thể.
- Phòng Tài vụ: Chuẩn bị kinh phí
- Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ: In chứng chỉ, hỗ trợ công nghệ thông tin.
- Đoàn Thanh niên: Tuyên truyền về Hội thi.
 
     Để Hội thi kỹ năng nghề nghiệp năm học 2011- 2012 được thành công, đề nghị các Phòng, Khoa, các đơn vị có liên quan tích cực chuẩn bị, tham gia đầy đủ, lựa chọn các tiết mục dự thi có chất lượng, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Tác giả bài viết: Ban Giám hiệu

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017