11:52 +07 Thứ tư, 18/07/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Tin Tức » Tin đào tạo

XÂY DỰNG CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP

Thứ ba - 03/01/2012 11:05
MỘT SỐ GỢI Ý TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG CHUẨN KỸ NĂNG  NGHỀ NGHIỆP
CHO NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
 
Trong năm học 2011- 2012 và những năm học tiếp theo, Vấn đề xây dựng và áp dụng chuẩn nghề nghiệp cho các ngành đào tạo là vấn đề chuyên môn quan trọng nhất. Đây là vấn đề mới và khó. Vấn đề  này được nhà trường đặt hàng với các khoa thông qua Đề tài Xây dựng chuẩn nghề nghiệp cho các ngành đào tạo. Để hỗ trợ các khoa triển khai Đề tài này, nhà trường có một số gợi ý sau:
1.Tính cấp thiết của đề tài. Hiện nay và những năm tiếp theo, số lượng các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề, các doanh nghiệp ngày càng nhiều; trong khi đó quy mô dân số  ở độ tuổi học nghề- lao động lại tương đối ổn định. Điều này đã làm tăng cơ hội chọn nghề, chọn trường, lập nghiệp của học sinh phổ thông; đồng thời làm giảm vị thế độc tôn của các trường. Tình hình đó đã đưa đến hệ quả là: Tuyển sinh của nhiều trường vô cùng khó khăn, ngay cả với các đại học vùng và một số ngành của các trường có thương hiệu mạnh như: Đại học Quốc gia, Đại học Bách khoa, Đại học Nông nghiệp Hà Nội,… .Ở góc độ khác, Quy mô đào tạo quyết định sự tồn tại và phát triển của nhà trường. Nó giúp nhà trường đáp ứng nhu cầu việc làm, tăng thu nhập, tạo thêm nguồn  lực để đổi mới toàn diện. Vì vậy, phát triển bền vững Quy mô đào tạo là công việc hàng đầu của mỗi trường. Tầm quan trọng của Quy mô đào tạo và những thách thức trong  Tuyển sinh dẫn đến nhiều trường, trong đó có Trường Cao đẳng Hải Dương phải tuyển sinh  năm nay và nhiều  năm tiếp theo với điểm trúng tuyển bằng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy  điểm trúng  tuyển thấp như vậy nhưng  thực tế cho thấy: nhiều trường  tuyển vẫn không  đủ chỉ tiêu hoặc phải đóng cửa nhiều ngành đào tạo.  Những yếu kém của Giáo dục phổ thông cùng với điểm trúng tuyển thấp cho ta  dự báo sau đây về kĩ năng của học sinh- sinh viên tại thời điểm nhập trường:
1.1.Thụ động.
1.2. Kĩ năng nói, viết, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hợp tác, kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ cho học tập nhìn chung là thấp.
1.3. Kĩ năng phân tích, tổng hợp, phản biện, xử lý tình huống nhìn chung là thấp.
1.4. Kĩ năng giải bài tập trong chương trình phổ thông nhìn chung là thấp.
Năng lực, kĩ năng của học sinh- sinh viên tại thời điểm nhập trường thấp như vậy, nhưng họ lại có hai mong muốn không thấp sau đây:
1.5. Tốt nghiệp ra trường có được việc làm và làm được việc với mức lương ổn định được đời sống.
1.6. Tốt nghiệp ra trường được học liên thông ngay lên đại học chính quy của các trường có thương hiệu mạnh.
Đây là nguyện vọng chính đáng của người học. Hơn nữa, số học sinh- sinh viên chính là Quy mô đào tạo.  Vậy, nhà trường phải có cách đào tạo như thế nào để đáp ứng  nguyện vọng  của học sinh- sinh viên?
          Trường Cao đẳng Hải Dương là trường dạy nghề. Hơn nữa, nếu ta đặt vấn đề chiều cao, độ sâu của kiến thức của ngành đào tạo là hàng đầu thì không phù hợp với Năng lực, kĩ năng của học sinh- sinh viên, và khi đó ta không có lợi thế so sánh so với các trường đại học đào tạo cùng nghành nhưng ở trình độ đại học. Do đó, nhà trường đặt vấn đề: Kĩ năng nghề nghiệp, Dạy- học - đánh giá tích cực theo chuẩn kĩ năng nghề nghiệp lên hàng đầu. Với cách tiếp cận như vậy, nhà trường sẽ
đáp ứng được nguyện vọng  của học sinh- sinh viên. Nhờ đó, Quy mô đào tạo của nhà trường được phát triển bền vững. Mặt khác, vấn đề: Kĩ năng nghề nghiệp, Dạy- học - đánh giá tích cực theo chuẩn kĩ năng nghề nghiệp phải là công việc của toàn trường, của tất cả các khoa cùng tham gia đào tạo một ngành.
Với lý do trên đây, nhà trường đặt hàng với các khoa, các khoa lựa chọn và  triển khai Đề tài Xây dựng chuẩn nghề nghiệp cho các ngành đào tạo là đúng đắn.
2. Về khái niệm Kĩ năng nghề nghiệp.
Kĩ năng nghề nghiệp của học sinh- sinh viên là khả năng vận dụng những kiến thức thu nhận được vào thực tế nghề nghiệp.
Ví dụ1: Kĩ năng nghề của ngành đào tạo Giáo dục Tiểu học bao gồm:
- Kĩ năng nói, viết, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hợp tác, kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ vào nghề Sư phạm;
- Kĩ năng giải bài tập, thực hành trong chương trình phổ thông Tiểu học, Kĩ năng thiết kế giáo án, Kĩ năng trình bày bảng, Kĩ năng  sử dụng đồ dùng trực quan, phương tiện dạy học, Kĩ năng  dạy học tích cực, Kĩ năng tổ chức  hoạt động dạy học- giáo dục ngoài giờ lên lớp, Kĩ năng đánh giá tích cực việc học.
Ví dụ 2: Kĩ năng nghề của ngành đào tạo Kế toán bao gồm:
- Kĩ năng nói, viết, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hợp tác, kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, phương tiện, thiết bị vào nghề Kế toán;
 - Kỹ năng văn phòng: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng để soạn thảo các văn bản, hợp đồng, xử lý số liệu trên máy tính.
- Kỹ năng trình bày và giao tiếp: Có khả năng giao tiếp, giao dịch với các đối tượng khác nhau, có khả năng thuyết trình.
- Kỹ năng làm việc: có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; khả năng xây dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể.
- Kỹ năng nghiên cứu: có khả năng tự học tập nâng cao kiến thức phục vụ công tác.
- Kỹ năng tổ chức công tác kế toán bao gồm tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo kế toán tài chính và kế toán quản trị tại các loại hình doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức Kinh tế xã hội khác.
- Có kỹ năng lập và phân tích một số Báo cáo kế toán quản trị cơ bản như: Lập dự toán, dự báo về doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo đơn vị/vùng/mặt hàng/…; Lập Báo cáo kết quả kinh doanh theo cách ứng xử của chi phí, Báo cáo bộ phận… để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trong quá trình ra quyết định.
- Có khả năng lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm (Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân, Thuế xuất nhập khẩu,…).
- Thẩm định hiệu quả tài chính về dự án đầu tư;
- Sử dụng thành thạo ít nhất một phần mềm kế toán thông dụng phổ biến trên thị trường hiện nay.
Ví dụ 3: Kĩ năng nghề của ngành đào tạo Thư kí văn phòng bao gồm:
- Kĩ năng nói, viết, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hợp tác, kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ,  phương tiện, thiết bị vào nghề Thư kí văn phòng ;
- Kỹ năng soạn thảo văn bản, văn bản nâng cao và thư tín giao dịch thương mại của người thư ký.
- Kỹ năng tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo.
- Kỹ năng sắp xếp, quản lý văn bản trong hồ sơ công việc.
- Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin.
 
-  Kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo.
-  Kỹ năng lưu trữ.
- Kỹ năng quản lý thời gian.
- Kỹ năng quản lý khủng hoảng và đối phó với Stress.
- Kỹ năng tham mưu, tổng hợp.
Nhìn khái quát, Kĩ năng nghề nghiệp gồm:
- Khối Kĩ năng chung áp dụng vào nghề nghiệp( Kĩ năng mềm, Kĩ năng hỗ trợ)
- Khối Kĩ năng đặc thù nghề nghiệp ( Kĩ năng cứng).
3. Về khái niệm Chuẩn Kĩ năng nghề nghiệp.
 
 Chuẩn Kĩ năng nghề nghiệp là các căn cứ, là các tiêu chí  để đo đạc, đánh giá khả năng vận dụng những kiến thức thu nhận được vào thực tế nghề nghiệp.
Nhìn khái quát, Chuẩn kĩ năng nghề nghiệp gồm:
- Chuẩn khối Kĩ năng chung áp dụng vào nghề nghiệp(Chuẩn Kĩ năng mềm, Chuẩn Kĩ năng hỗ trợ).
- Chuẩn khối Kĩ năng đặc thù nghề nghiệp (Chuẩn Kĩ năng cứng).
 
4. Sản phẩm của đề tài.
4.1. Hệ thống Kĩ năng nghề nghiệp của ngành đào tạo.
4.2. Hệ thống Chuẩn Kĩ năng nghề nghiệp của ngành đào tạo.
4.3. Điều chỉnh chương trình khung, chương trình chi tiết của ngành đào tạo theo hướng chú trọng đào tạo Kĩ năng nghề nghiệp.
4.4. Dạy, học, đánh giá tích cực theo chuẩn  Kĩ năng nghề nghiệp của ngành đào tạo.
 
5. Chú ý.
5.1. Tài liệu tham khảo được lưu trữ ở trên mạng rất phong phú.
5.2. Hội thảo liên ngành, liên khoa, gắn kết giữa cơ sở đào tạo với nơi sử dụng lao động, với chuyên gia thực tiễn.
 
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
 
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017