12:01 +07 Thứ tư, 18/07/2018
Liên kết


   
Trang nhất » Tin Tức » Tin tức chung

Quy định nâng bậc lương trước thời hạn

Thứ sáu - 13/12/2013 11:12
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ĐỊNH
Về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức và người lao động
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 121/2013/QĐ-CĐHD ngày 01 tháng 12 năm 2013  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Hải Dương)
Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Viên chức đang làm việc tại trường xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ.
Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của pháp luật.
Những đối tượng trên được gọi chung là cán bộ, viên chức và người lao động.
Chương 2
CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN
Điều 2. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
1. Điều kiện và chế độ được hưởng
 Đối tượng được qui định tại điều 1 không vi phạm kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở  xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định của ngạch hoặc chức danh. {Ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) được xét nâng một bậc lương; Ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên, thừa hành, phục vụ thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) được xét nâng một bậc lương}.
2. Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn
        Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của nhà trường. Danh sách trả lương được xác định theo Quyết định phê duyệt biên chế và số lượng người làm việc.
3. Số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Không thực hiện 2 lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc  trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.
 4. Xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc
Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng 6 năm gần nhất đối với các ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống. Một thành tích không dùng để nâng lương trước thời hạn 2 lần.
Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của cán bộ, viên chức và người lao động; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp người có nhiều thành tích như nhau thì thực hiện thứ tự ưu tiên như sau:
1- Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ đúng tiến độ;
2- Chưa được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ;
3- Có thâm niên công tác cao hơn ( đối với cán bộ viên chức nữ tính thấp hơn 5 năm thâm niên khi so sánh với nam giới);
4- Thi đỗ đầu vào Nghiên cứu sinh;
5- Viên chức là thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ.
5. Tiêu chuẩn xét nâng lương trước thời hạn
Qui định về tiêu chuẩn, cấp độ lập thành tích trong thời gian thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ được qui định ở bảng sau:
TT Cấp độ lập thành tích Điểm Thời gian nâng bậc lương trước thời hạn
1  Được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước: Nhà giáo Nhân dân, nhà giáo ưu tú. 100 12 tháng
2 Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương 95 12 tháng
3 Được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen 90 12 tháng
4 Được tặng danh hiệu CSTĐ cấp Toàn quốc 85 12 tháng
5 Được tặng danh hiệu CSTĐ cấp Tỉnh 80 12 tháng
       
6 Giáo viên dạy giỏi cấp Toàn quốc 75 9 tháng
7 Bằng khen của Bộ, tỉnh, ngành, đoàn thể TƯ 70 9 tháng
       
8 Giải Nhất giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 65 6 tháng
9 Giải Nhì giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 60 6 tháng
10 Ba năm liên tục là CSTĐ cấp cơ sở trở lên hoặc giải Ba giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 55 6 tháng
11 Hai năm liên tục là CSTĐ cấp cơ sở 50 6 tháng
Điều 3. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với Cán bộ, viên chức và người lao động khi đã có thông báo nghỉ hưu
 Đối tượng được qui định tại điều 1 đã có thông báo nghỉ hưu, được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không vi phạm kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở  xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định của ngạch hoặc chức danh.
 Trường hợp vừa thuộc đối tượng nâng bậc lương trước thời hạn  do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc  trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu  thì được chọn một trong hai  chế độ nâng lương trước thời hạn có lợi nhất cho người lao động.
Điều 4. Thời điểm và qui trình xét nâng bậc lương trước thời hạn
1. Thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn
Xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc một năm xét một lần vào kỳ xét nâng lương thường xuyên đợt 2 (Tháng 12 hàng năm).
Người lao động đến tuổi nghỉ hưu được xét vào thời điểm có thông báo nghỉ hưu.
2. Qui trình thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc
- Đầu tháng 12 hàng năm từng đơn vị họp đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị mình, gửi biên bản kèm theo danh sách của đơn vị mình đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc cho phòng TC- TH- CTSV. Các cá nhân gửi hồ sơ để đề nghị tăng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc cho cho phòng TC- TH- CTSV (Quyết định nâng lương gần nhất, chứng nhận thành tích khen thưởng…)
- Phòng TC-TH-CTSV tập hợp, rà soát, kiểm tra các hồ sơ, lập danh sách trình Hội đồng xét nâng bậc lương để xét duyệt.
- Hội đồng lương họp xét duyệt và thông báo công khai cá nhân được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.
Chương 3
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1.Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2013 thay thế quy định trước kia về nâng bậc lương trước thời hạn của nhà trường.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về phòng TC-TH-CTSV để trình Hiệu trưởng sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định.
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đơn vị trực thuộc

Video giới thiệu nhà trường

Tuyển sinh 2017